Trendy

182 505 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

14 927 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

336 068 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.7.2014 U Pohledce 1347, 592 31 Nové Město na Moravě

Historické adresy

20.7.2000 - 3.7.2014 Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347, PSČ 59231
16.7.1993 - 20.7.2000 Nové Město na Moravě, U Pohledce, PSČ 59231
6.3.1991 - 16.7.1993 Nové Město na Moravě, U Pohledce

15531457

DIČ

od 1.1.1993

CZ15531457

Datová schránka

758gehs

Historické názvy

6.3.1991 - 16.7.1993

SPORT EURO NOVA a.s., zkratka: SEN a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 380

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.9.2014

34 988 595 Kč

Historické jmění

11.6.2014 - 17.9.2014

4 476 945 Kč

11.6.2014 - 11.6.2014

4 476 945 Kč

7.6.2002 - 11.6.2014

89 538 900 Kč

16.3.1999 - 7.6.2002

59 692 600 Kč

26.6.1998 - 16.3.1999

59 692 600 Kč

19.4.1993 - 26.6.1998

54 266 000 Kč

27.3.1991 - 19.4.1993

53 078 258 Kč

6.3.1991 - 27.3.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nové Město na Moravě

Bankovní účty

zvěřejněno 22.11.2013

6516128002 / 2700

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

27.8.1992 - 29.3.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Pohledce 1347, 592 31, Nové Město na Moravě

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. března 1991 : Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o jednorázovém založení a.s. vydaným dne 1.3.1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 31. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 3. září 2014 - 7. října 2014 : Valná hromada společnosti konaná dne 18.8.2014 v 11:30 hod., o které byl sepsán notářský zápis Nz 104/2014, N 108/2014 přijala toto rozhodnutí:Valná hromada schvaluje zvýšení zákla... dního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, nejvýše o částku 134 308 350,- Kč bez připuštění upisování akcií nad tuto částku a s připuštěním upisování pod tuto částku, tj. z částky 4 476 945,- Kč na částku nejvýše 138 785 295,- Kč peněžitým vkladem, takto:Základní kapitál společnosti ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) se zvyšuje o částku 134 308 350,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři milionů tři sta osm tisíc tři sta padesát korun českých).Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) nejvýše na částku 138 785 295,- Kč (slovy: jedno sto třicet osm milionů sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě devadesát pět korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.Celkově může být vydáno maximálně 186 (jedno sto osmdesát šest) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 75,- Kč (sedmdesát pět korun českých), 55 046 (padesát pět tisíc čtyřicet šest) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 150,- Kč (jedno sto padesát korun českých) a 84 025 (osmdesát čtyři tisíce dvacet pět) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých). Všechny nově vydávané akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány v listinné podobě (dále jen také nové akcie).Úpis nových akcií bude probíhat jako jednokolový, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dále upisovány.Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z článku XIX (Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu), bod 2 stanov společnosti, neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, nemají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií.S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti.Akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu původní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje třicetinásobek jmenovité hodnoty původní akcie společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií, je samostatně převoditelné se souhlasem představenstva, shodně s tím, jak lze převádět i kmenové akcie společnosti.Emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě nových akcií, tedy nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do tří pracovních dnů od upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2110453317/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2014 - 11. června 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti SPORTEN, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti SPORTEN, a.s., dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněn... í pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“) je obchodní společnost WRES, a.s., IČ: 279 22 065, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 788/16, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12078 (dále jen „hlavní akcionář“), která je ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady vlastníkem 51.485 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč, 28.739 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč, 274 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 100,- Kč a 164 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 50,- Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti SPORTEN, a.s. Souhrnná jmenovitá hodnota akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 80.259.600,- Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 95,42 % na základním kapitálu společnosti SPORTEN, a.s. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání dnešní mimořádné valné hromady společnosti SPORTEN, a.s., která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývá ze seznamu akcionářů.Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,42 % základního kapitálu společnosti SPORTEN, a.s.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní akcie společnosti SPORTEN, a.s. na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč částku 1.748,- Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč částku 1.748,- Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč částku 174,80 Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 50,- Kč částku 87,40 Kč a za 1 prioritní akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč částku 402,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 646-34/13 vypracovaným dne 6. prosince 2013 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti SPORTEN, a.s. v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem: Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 3778 (dále jen „obchodník s cennými papíry“), o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání dnešní mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti SPORTEN, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co akcionáři předají listinné akcie společnosti SPORTEN, a.s. v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák., resp. poté, co dojde osobou oprávněnou vést příslušnou evidenci cenných papírů k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech.Valná hromada společnosti SPORTEN, a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti SPORTEN, a.s.:1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti. Akcionářům společnosti tak žádné plnění z tohoto titulu poskytnuto nebude.3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 85.061.955 Kč (slovy: osmdesát pět miliónů šedesát jeden tisíc devět set padesát pět korun českých) na novou výši 4.476.945 Kč (slovy: čtyři milióny čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých). 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně, a to snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obchodního zákoníku tak, že:- jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v zaknihované podobě, se sníží ze stávající výše 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na 50 Kč (slovy: padesát korun českých), a to provedením změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti;- jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na 50 Kč (slovy: padesát korun českých), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti;- jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) o částku 95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých) na 5 Kč (slovy: pět korun českých), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti;- jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 50 Kč (slovy: padesát korun českých) o částku 47,50 Kč (slovy: čtyřicet sedm korun českých padesát haléřů) na 2,50 Kč (slovy: dvě koruny české padesát haléřů), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti;- jmenovitá hodnota prioritních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) o částku 95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých) na 5 Kč (slovy: pět korun českých), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti;5. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným pro svolání valné hromady akcionáře k předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku.6. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 12. března 2003 : Společnost se řídí stanovami ze dne 26.4.2000.
 • 26. června 1998 - 20. července 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou18.6.1998.
 • 5. března 1998 - 20. července 2000 : Společnost se řídí stanovami ze dne 18.2.1998.
 • 12. července 1996 - 20. července 2000 : Změna stanov v čl.5,čl.12 odst.8 přijatá valnou hromadou2.3.1996.
 • 18. října 1995 - 20. července 2000 : Ke dni 18. 10. 1995 byly předloženy stanovy v novém znění,přijaté valnou hromadou dne 28. 6. 1995.
 • 16. července 1993 - 20. července 2000 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 19.5.1993.
 • 19. dubna 1993 - 20. července 2000 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 20.8.1992.
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : III. S prioritními akciemi bude spojeno právo na výplatudividendy za podmínky dosažení čistého zisku společnosti pozdanění a dalších odvodech přesahujícího 5.000.000,-Kč zapříslušn... é kalendářní období.Výše dividendy bude činit 5,-Kč na 1 prioritní akcii za každýcelý 1 mil. Kč čistého zisku společnosti přesahující 5 mil. Kččistého zisku. S prioritními akciemi nebude spojeno právohlasovat na valné hromadě. Práva spojená s dříve vydanýmiakciemi se vydáním nových akcií nezmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : II. Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí54.266.000,-Kč, přičemž po jeho zvýšení bude činit59.692.600,-Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie činí100,-Kč. Při upis... ování akcií budou přípustné pouze peněžitévklady. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : I. Zvýšení základního jmění o 5.426.600,-Kč, přičemž senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. Základní jmění se zvýší vydáním nových akcií,t.j... . emisí 54.266 kusů prioritních akcií, neveřejněobchodovatelných, v listinné podobě, znějících na majitele,každá o jmenovité hodnotě 100,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18.2.1998o zvýšení základního jmění.
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : V. Místo upisování akcií, které je shodné s místem pro výkonpřednostního práva:Sídlo společnosti v Novém Městě na Moravě, U Pohledce 1347,sekretariát ředitele, 1.patro, výlučně v p... racovní dny v doběod. 9.00 hod. do 12.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : VIII. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnotyvšech jimi upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od skončení druhéhoupisovacího kola a to na účet vedený u IPB, č.ú. 1473176... /5100.Jako variabilní symbol uvede akcionář svoje rodné číslonebo IČO. Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií/emisního kursu/ jsou upisovatelé povinni splatit do 1 roku pozápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na výšeuvedený účet. O splacení emisního kursu předloží upisovatelspolečnosti příslušný doklad osvědčující, že částky bylyodepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu emitenta. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionáři budeuznán každému akcionáři platně provedený úpis v počtu akcií,který je součtem akcií upsaných akcionářem v prvním upisovací... mkole a počtem akcií upsaným akcionářem v druhém kole po zkrácenípředstavenstvem způsobem výše uvedeným. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : počet akcií t.j. 54.266 ks snížený o počet akcií, který bylupsán celkem akcionáři v prvním upisovacím kole, bude meziakcionáři, kteří upsali akcie v prvním kole a zúčastnili seúpis... u v druhém kole, krácen podle poměru počtu jimi vlastněnýchakcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jmění společnosti, zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : c) upíši-li akcionáři v rámci druhého upisovacího kola více než54.266 kusů akcií, počítaje i akcie, které byly upsány v prvémkole, je představenstvo společnosti povinno zkrátit poč... et akciíupsaných jednotlivými akcionáři v druhém kole takto: zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : b) druhé kolo úpisu bude zahájeno dnem následujícím po ukončeníprvního kola a bude ukončeno 14.dnem po jeho zahájení. Druhékolo úpisu je vyhrazeno pouze dosavadním akcionářům spole... čnosti,kteří se zúčastnili úpisu v rámci prvního kola s tím, že vdruhém upisovacím kole je každý akcionář, který se účastnilprvního kola, oprávněn upsat veškeré akcie, které nebyly upsányv rámci prvního upisovacího kola. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : a) první kolo úpisu bude zahájeno /po zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku a jeho zveřejnění /40.dnem po datuodeslání informace akcionářům o přednostním právu podle § 204a... /obchodního zákoníku a bude ukončeno 14.dnem po jeho zahájení.První kolo úpisu je vyhrazeno všem dosavadním akcionářůmspolečnosti s tím, že každý akcionář má přednostní právo upsatčást nových akcií v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : VII. Úpis akcií na základě přednostního práva bude probíhatzápisem do listiny upisovatelů ve dvou kolech v dále uvedenýchtermínech a dále uvedeným způsobem:
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : VI. Rozhodným dnem pro určení osob oprávněných vykonatpřednostní právo spojené se zaknihovanými akciemi, je denuvedený níže jako počátek běhu lhůty pro upisování akcií vprvním upi... sovacím kole. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1998 - 26. června 1998 : IV. Všechny nově emitované akcie budou upisovány s využitímpřednostního práva dosavadních akcionářů společnosti.
 • 27. března 1991 - 19. dubna 1993 : Dodatkem č.1 vydaným zakladatelem min. průmyslu ČR v Praze podč.j. 131/1991 dne 22.3.1991 schvaluje se změna a doplnění stanovtéto společnosti v článku V.
 • 27. března 1991 - 19. dubna 1993 : Na základní jmění je vydána 1 akcie (zatímní list) o nomi-nální hodnotě 100.000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list)o nominální hodnotě 52,978.000,-- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů