Trendy

124 748 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 444 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

128 751 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.12.2016 Pražská 2536/7, 678 01 Blansko

Historické adresy

19.10.2016 - 31.12.2016 Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
13.1.2012 - 19.10.2016 Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 67849
25.1.2006 - 13.1.2012 Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 67849
1.10.2001 - 25.1.2006 Blansko, Poříčí 24, č.p. 1602, PSČ 67849
15.3.1991 - 1.10.2001 Blansko, Hybešova 53, PSČ 67823

15546110

DIČ

od 1.1.1993

CZ15546110

Datová schránka

2vecf3b

Historické názvy

18.11.1996 - 31.12.2016

METRA BLANSKO a.s.

15.3.1991 - 18.11.1996

Metra Blansko a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 396

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.6.2017

46 360 580 Kč

Historické jmění

25.6.2013 - 12.6.2017

55 053 188,75 Kč Kč

4.11.2010 - 25.6.2013

110 106 377,50 Kč Kč

13.2.2007 - 4.11.2010

220 212 755 Kč

25.1.2006 - 13.2.2007

185 442 320 Kč

20.9.2004 - 25.1.2006

238 589 750 Kč

9.10.2002 - 20.9.2004

139 539 750 Kč

7.12.1993 - 9.10.2002

398 685 000 Kč

13.5.1993 - 7.12.1993

503 015 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Blansko

Bankovní účty

zvěřejněno 26.5.2017

274638220 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 28.5.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 1602/7, 678 49, Blansko

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. ledna 2017 : Prodej části obchodního závodu: Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 21.12.2016 byla část obchodního závodu společnosti označená jako "Divize MCU" převedena na společnost METRA B Prodej části obchodního závodu: Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 21.12.2016 byla část obchodního závodu společnosti označená jako "Divize MCU" převedena na společnost METRA B...LANSKO s.r.o. (dříve nesoucí obchodní firmu METRA FABRICATION s.r.o.), IČ: 02356180, se sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 81011. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2016 : Na nástupnickou společnost METRA BLANSKO a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti BEC Poříčí s.r.o., se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko Na nástupnickou společnost METRA BLANSKO a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti BEC Poříčí s.r.o., se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko..., IČ: 271 00 618, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 27.10.2016. Rozhodný den: 01.01.2016. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2016 : Způsob zřízení:Zakladatelským plánem vydaným zakladatelem státním podnikem Metra Blansko a na základě výjimky z paragrafu 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění Způsob zřízení:Zakladatelským plánem vydaným zakladatelem státním podnikem Metra Blansko a na základě výjimky z paragrafu 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění... č.364/1990 Sb o nakládání s majetkem svěřeným státním podnikům,udělené na základě závěrů Vládní komise pro strategii deetatizace a privatizace národního jmění Ministerstva průmyslu České republiky zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. června 2013 : Prodej části podniku: Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 31.5.2013 byla části podniku METRA BLANSKO a.s. označená jako "Metra Reality", představující samostatnou organizační sl Prodej části podniku: Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 31.5.2013 byla části podniku METRA BLANSKO a.s. označená jako "Metra Reality", představující samostatnou organizační sl...ožku, s účinností ke dni 1.6.2013 prodána nabyvateli OPZ Blansko, s.r.o., IČ: 27100618, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ: 678 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 55547. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2004 : Prodej části podniku:Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.07.2004 byla samostatná organizační složka zapsaná pod označením METRA BLANSKO a.s., odstěpný závod Šumperk, IČ: 146 Prodej části podniku:Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.07.2004 byla samostatná organizační složka zapsaná pod označením METRA BLANSKO a.s., odstěpný závod Šumperk, IČ: 146... 17 854, se sídlem Šumperk, Havlíčkova 24, č.p.919, PSČ: 787 64, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A.X. vložka 25, s účinností ke dni 31.07.2004 prodána nabyvateli Metra Šumperk s.r.o., IČ: 268 34 073, se sídlem Šumperk, Havlíčkova 919/24, PSČ: 787 64, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40113. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2004 : Společnost METRA BLANSKO a.s. jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností Média World International, a.s., se sídlem Blansko, Poříčí 1602/24, PSČ: 678 49, I Společnost METRA BLANSKO a.s. jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností Média World International, a.s., se sídlem Blansko, Poříčí 1602/24, PSČ: 678 49, I...Č: 25692593, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4032. Na společnost METRA BLANSKO a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti Média World International, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. ledna 2017 - 12. června 2017 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.12.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu... je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 55.053.188,75 Kč (slovy: padesát pět miliónů padesát tři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých) o částku 8.692.608,75 Kč (slovy: osm milionů šest set devadesát dva tisíc šest set osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých) na novou výši 46.360.580,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů tři sta šedesát tisíc pět set osmdesát korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku.c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 398.685 (slovy: tři sta devadesát osm tisíc šest set osmdesát pět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 12,75 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 700 (slovy: sedm set) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 8.692.608,75 Kč (slovy: osm milionů šest set devadesát dva tisíc šest set osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých).d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním kapitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 12,75 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 12,75 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých) a ve výši 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu:- akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích;- společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady;- veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce.g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1991 - 19. října 2016 : Způsob zřízení:Zakladatelským plánem vydaným zakladatelem státnímpodnikem Metra Blansko a na základě výjimky z paragrafu 1zákonného opatření předsednictva Federálního shromážděníč.... 364/1990 Sb o nakládání s majetkem svěřeným státnímpodnikům,udělené na základě závěrů Vládní komise pro strategiideetatizace a privatizace národního jmění Ministerstva průmysluČeské republiky zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2014 - 10. prosince 2015 : Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 10.10.2014 následující usnesení:Valná hromada:1. na základě údajů ze seznamu akcionářů společnosti METRA BLANSKO a.s. ke d... ni 12. září 2014 a ke dni konání této valné hromady, na základě předložení kmenových akcií na jméno v listinné podobě a na základě prohlášení společnosti METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, ze dne 12. září 2014 a ze dne konání valné hromady o vlastnictví akcií, určuje, že společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, je hlavním akcionářem (Hlavní akcionář) společnosti METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta METRA BLANSKO a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti METRA BLANSKO a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost METRA holding a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností METRA BLANSKO a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 52.891.736,50 Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 55.053.188,75 činí 96,07 %, a tedy že společnost METRA holding a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, zejména podle ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích;2. valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (Akcií) vydaných společností METRA BLANSKO a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovitých hodnotách každé jedné 68,- Kč a 12,75 Kč vydané společností METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, tj, na společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;3. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené valnou hromadou společnosti METRA BLANSKO a.s. v souladu s ust. § 376, § 381 a § 382 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích na částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a na částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč, jejichž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 58-1/2014 ze dne 12.9.2014, vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ: 63998581, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti dne 18.5.2001 pod zn. M 785/2001 a na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace Čj. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9.9.2009 a rozhodnutí Čj.124/2013-OSD-SZN/5 ze dne 20.8.2013 v oboru ekonomika. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil za základní metodu ocenění výnosovou metodu diskontovaných volných peněžních toků a za vedlejší majetkovou metodu likvidační hodnoty. Znalec na základě toho dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2014 - 17. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 22. července 2014 - 17. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 12. června 2013 - 25. června 2013 : Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 31.5.2013 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada z... trát společnosti minulých let tak, aby celková neuhrazená ztráta společnosti byla nižší než polovina základního kapitálu společnosti. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát společnosti, tj. bude zúčtována na vrub účtu základního kapitálu a ve prospěch účtu neuhrazených ztrát minulých let. 2) Základní kapitál se snižuje o částku 55.053.188,75 Kč, tj. z dosavadní výše 110.106.377,50 Kč na novou výši 55.053.188,75 Kč. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že:a) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 136,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 68,- Kč;b) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 55.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 27.500,- Kč;c) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 25,50 Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 12,75 Kč;d) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 10.312,50 Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 5.156,25 Kč.4) Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních listinných akcií případně dosavadních hromadných listin za nové listinné akcie o snížené jmenovité hodnotě, případně nové hromadné listiny nahrazující nové listinné akcie o snížené jmenovité hodnotě. K předložení dosavadních listinných akcií případně hromadných listin za účelem výměny se určuje lhůta v délce dvou měsíců, která počne běžet do čtrnácti dnů od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcionářům, kteří bud zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2010 - 4. listopadu 2010 : 1)Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 110 106 377, 50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů) na n... ovou výši 110 106 377,50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů).2) Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých let ve výši 110 106 377,50 Kč ( slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů).3) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, žea) u 398 685 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 272,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 272,-Kč (dvě stě sedmdesát dvě koruny české) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 136,-Kč (jedno sto třicet šest korun českých),b) u 398 685 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 51,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 51,-Kč(padesát jedna koruna česká) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 25,50 Kč ( dvacet pět korun českých padesát haléřů)c) u 700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 110 000,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 110 000,-Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 55 000,-Kč (padesát pět tisíc korun českých),d) u 700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 20 625,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 20 625,-Kč (dvacet tisíc šest set dvacet pět korun českých) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 10 312,50 Kč (deset tisíc tři sta dvanáct korun českých padesát haléřů).4) Částka 110 106 377,50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů), tedy celková hodnota snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví společnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2009) a bude zaúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.5) Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy představenstva společnosti nebo s podpisem místopředsedy představenstva společnosti společně s kterýmkoli členem představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem předložení akcií je adresa sídla společnosti Blansko, Pražská 7, čp.1602, PSČ: 678 49. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2006 - 13. února 2007 : Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 29.06.2006 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původ... ní hodnoty 185.442.320,- Kč na novou hodnotu 220.212.755,- Kč, tj. o 34.770.435,- Kč z důvodu změny struktury pasiv a snížení zadlužení společnosti a tím posílení platební schopnosti společnosti, a to upsáním 398.685 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 51,- Kč a upsáním 700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.625,- Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nepřipoustí se upisování akcií nad částku 34.770.435,- Kč. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí tři měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů, přičemž počátek běhu lhůty oznámí akcionářům představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady.Na jednu dosavadní zaknihovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 272,- Kč lze upsat jednu novou zaknihovanou akcii o jmenovité hodnotě 51,- Kč, na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč lze upsat jednu novou listinnou akcii o jmenovité hodnotě 20.625,- Kč. S využitím přednostního práva se upisují nové zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 51,- Kč, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, a nové listinné kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.625,- Kč na jednu akcii, přičemž emisní kurs se rovněž rovná jmenovité hodnotě. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva majiteli zaknihovaných akcií je den, kdy toto právo bude moci být vykonáno poprvé, tj. první den běhu dvoutýdenní lhůty, jejíž počátek oznámí představenstvo akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty společnosti APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260. Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí zájemci společnost METRA BLANSKO a. s.Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na bankovní účet č. 17639433/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie, ledaže bude s upisovatelem uzavřena dohoda o započtení.Uděluje se souhlas se započtením části pohledávky akcionáře APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260 ve výši 34.770.435,- Kč, která vznikla z důvodu smlouvy o úvěru registrační číslo 710099200196 ze dne 24. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 1999, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2000, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2000, dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2000, dodatku č. 5 ze dne 1. 3. 2002, dodatku č. 6 ze dne 18. 9. 2002, dodatku č. 7 ze dne 20. 12. 2002, dodatku č. 8 ze dne 22. 8. 2003, dodatku č. 9 ze dne 19. 9. 2003, dodatku č. 10 ze dne 19. 12. 2003, dodatku č. 11 ze dne 6. 4. 2004, dodatku č. 12 ze dne 30. června 2004, dodatku č. 13 ze dne 13. 12. 2004 a dodatku č. 14 ze dne 31. 12. 2004, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, přičemž dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě do 14 dnů ode dne uplynutí tříměsíční lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, počítané ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky společnosti, představující součet hodnot emisního kursu všech akcií, upsaných upisovatelem APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260, s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva do celkové výše 34.770.435,- Kč. Důvodem pro navrhované započtení je změna struktury pasiv a snížení zadluženosti společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle společnosti METRA BLANSKO a. s. a návrh dohody o započtení doručí společnosti APOS-AUTO, s. r. o. společnost METRA BLANSKO a. s. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2005 - 25. ledna 2006 : Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 30.06.2005 následující usnesení o snížení základního kapitálu:"Základní kapitál společnosti ve výši 238.589.750,- Kč se sni... žuje o částku 53.147.430,- Kč na novou výši základního kapitálu 185.442.320,- Kč a to z důvodu úhrady ztráty společnosti za rok 2004. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 53.147.430,- Kč, bude použita na částečnou úhradu ztráty společnosti za rok 2004. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku tj.- snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií na majitele (ISIN CS 0005010057), a to tak, že jmenovitá hodnota každé zaknihované akcie se sníží z hodnoty 350,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 272,- Kč, a- snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé listinné akcie se sníží z hodnoty 141.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 110.000,- Kč.Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti a u listinných akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie a podpisem člena představenstva oprávněného za společnost jednat.Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí jeden měsíc ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám." zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 9. října 2002 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne26.7.2002 o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitáluspolečnosti. Důvodem snížení zá... kladního kapitálu je částečnáúhrada ztráty hospodaření společnosti z minulých let podle §216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Základní kapitál sesnižuje o částku 259.145.250,- Kč, a to z původní výšezákladního kapitálu 398.685.000,- Kč na částku 139.539.750,- Kč(jedno sto třicet devět milionů pět set třicet devět tisíc sedmset padesát korun českých). Celá částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita na částečnou úhradu ztrátyhospodaření společnosti z minulých let. Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníkusnížením jmenovité hodnoty zaknihovaných (registrovaných) akciíznějících na majitele (ISIN CS 0005010057), a to tak, žejmenovitá hodnota každé akcie se sníží s hodnoty 1.000,- Kč nanovou jmenovitou hodnotu 350,- Kč (slovy tři sta padesát korunčeských). Snížení jmenovité hdonoty akcií se provede změnouzápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 9. září 2002 : Předloženy stanovy v novém znění včetně změny schválené valnouhromadou 9.10.1997.
 • 13. června 2001 - 27. dubna 2002 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod LinharticeSídlo: Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová Předmět podnikání:- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístroj... ů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění- výroba zboží z plastů- organizování školení a dalšího vzdělávání- poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)- provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státníhozkušebnictví)- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení- silniční motorová doprava nákladní zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1993 - 27. dubna 2002 : Odštěpné závody:
 • 18. prosince 2000 - 1. října 2001 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod ŠumperkSídlo: Šumperk, Havlíčkova 24, 787 64 Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č.490802/117Předmět podnikání:- výr... oba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- polygrafická výroba- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2000 - 13. června 2001 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod LinharticeSídlo: Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č. 630317/1094,Moravská Třebová, Z... ápadní 91Předmět podnikání:- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění- výroba zboží z plastů- organizování školení a dalšího vzdělávání- poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)- provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státníhozkušebnictví)- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení- silniční motorová doprava nákladní zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2000 - 18. prosince 2000 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod ŠumperkSídlo: Šumperk, Havlíčkova 24, 787 64 Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č.490802/117Zástupce vedoucího: Ing... . Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Máchy l,r.č. 561008/0146Předmět podnikání:- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- polygrafická výroba- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1999 - 10. října 2000 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice  Vedoucí: Ing. Tomáš Zmeškal, r.č. 640130/0268, MoravskáTřebová, Svitavská 19 Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č... . 630317/1094,Moravská Třebová, Západní 91Předmět podnikání:- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění- výroba zboží z plastů- organizování školení a dalšího vzdělávání- poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)- provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státníhozkušebnictví)- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení- silniční motorová doprava nákladní zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1999 - 10. října 2000 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk  Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č.490802/117Zástupce vedoucího: Ing. Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Mác... hy l,r.č. 561008/0146Předmět podnikání:- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba, opravy a montáž měřidel- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- zámečnictví- kovoobráběčství- nástrojářství- polygrafická výroba- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- provádění návazností pracovních měřidel v rozsahunevyžadujícím zvláštní oprávnění zobrazit více skrýt více
 • 17. února 1997 - 2. března 1999 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice  Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. Třebová,r.č. 390819/411 Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č. ... 630317/1094,Moravská Třebová, Západní 91 zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1996 - 2. března 1999 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk  Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č.490802/117Zástupce vedoucího: Ing. Jaroslav Macháček, Šumperk, Revolu... ční21, r.č. 430918/433 Ing. Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Máchy l,r.č. 561008/0146 zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1996 - 17. února 1997 : Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice  Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. Třebová,r.č. 390819/411 Zástupce vedoucího: Ing. Jiří Nečas, Moravská ... Třebová, Západníl6, r.č. 500714/147 zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1996 - 18. listopadu 1996 : Akcie: 398 685 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě l.OOO,-Kč v podobě zaknihovaných cenných papírů.
 • 3. října 1995 - 18. listopadu 1996 : Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod ŠumperkSídlo: ŠumperkIdentifikační číslo: 146 17 854Vedoucí: ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21Zástupce vedoucího: ing. Jarosla... v Macháček, ŠumperkRevoluční 21ing. Miroslav Kubíček, ŠumperkK.H.Máchy 1 zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1993 - 18. listopadu 1996 : Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod LinharticeSídlo: LinharticeIdentifikační číslo: 150 34 330Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. TřebováZástupce vedouc... ího: Otto Barent, Bezručova 2, Mor. Třebová zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1993 - 3. října 1995 : Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod ŠumperkSídlo: ŠumperkIdentifikační číslo: 146 17 854Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, nám. Míru 12, Šumperk
 • 29. března 1991 - 3. října 1995 : Zástupce vedoucího: ing. Jaroslav Macháček,Revoluční 21, Šumperking. Miroslav KubíčekFinská 16, Šumperk
 • 29. března 1991 - 2. listopadu 1993 : Odštěpné závody : Označení: Metra Blansko a. s., odštěpný závodLinharitce Sídlo: LinharticeIdentifikační číslo: 150 34 330Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. VŘSR, Moravská TřebováZást... upce vedoucího: Otto Barent, Bezručova 2, Mor.TřebováOznačení: Metra Blansko a. s., odštěpný závod ŠumperkSídlo: ŠumperkIdentifikační číslo: 146 17 854Vedoucí: ing. Josef Sedláček, nám. Míru 12, Šumperk zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1991 - 2. listopadu 1993 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda v době jeho nepřítomnostipředsedy a jeden člen představenstva.
 • 29. března 1991 - 13. května 1993 : Základní kapitál společnosti činí 529 089 tis. Kčs. Je na nějvypsána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 tis. Kčs a1 akcie (zatímní list ) o nominální hodnotě 528 989 ti... s. Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál společnosti činí 100.000,-Kčs a je vydána jednahromadná akcie znějící na jménoPodepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva,popř.mí... stopředseda v době nepřítomnosti předsedya jeden člen představenstva zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů