1 695 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

364 tis. Kč

Zisk za rok 2008

13 672 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

31.10.2011 - 10.5.2012 Brno, Milady Horákové 1955/9, PSČ 60200
14.3.2002 - 31.10.2011 Brno, Milady Horákové 1955/9, PSČ 65822
13.7.1994 - 14.3.2002 Brno, Milady Horákové 9
18.3.1991 - 13.7.1994 Brno, Moravské náměstí 13, PSČ 60200

15546616

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 3.11.2006

CZ15546616

Datum vzniku

18. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. května 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. května 2012

Historické názvy

4.9.2002 - 10.5.2012

Moravské novinové nakladatelství, a.s. v likvidaci

5.10.1999 - 4.9.2002

Moravské novinové nakladatelství, a.s.

16.12.1991 - 5.10.1999

ROVNOST, akciová společnost

18.3.1991 - 16.12.1991

Moravskoslezské vydavatelství,akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 400

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.2.2000 - 10.5.2012

69 515 025 Kč

5.1.1998 - 7.2.2000

16 815 000 Kč

21.9.1992 - 5.1.1998

1 121 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. května 2012 - 10. května 2012 : Ostatní skutečnosti: Právní důvod výmazu:Likvidace společnosti byla ukončena k 31.8.2011.Vymazává se:Obchodní firma: Moravské novinové nakladatelství, a.s. v likvidaciSídlo: Brno, ... Milady Horákové 1955/9, PSČ 602 00, IČ: 155 46 616 se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2002 - 10. května 2012 : Den vstupu do likvidace: 2.7.2002
 • 5. října 1999 - 10. května 2012 : Společnost se řídí stanovami ze dne 18.8.1999.
 • 5. ledna 1998 - 10. května 2012 : Společnost se řídí stanovami ze dne 23.6.1997.
 • 3. srpna 1995 - 10. května 2012 : Ke dni 3.8.1995 se zapisuje změna stanov v §§2,5,8,11,12,17,18,21,22,22a,27 přijatá valnou hromadou dne3.7.1995.
 • 13. července 1994 - 10. května 2012 : Ke dni 30.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v §2 - sídlo.
 • 21. září 1992 - 10. května 2012 : Společnost se zahraniční majetkovou účastí.
 • 2. prosince 1991 - 10. května 2012 : Podle usnesení valné hromady společnosti ze dne 17.7.1991schvaluje se změna čl. XII, odst.4 první věta stanov.
 • 18. září 1991 - 10. května 2012 : Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti ze dne 11.3.1991, jednorázově podle par. 25 zák.č.104/1991Sb.
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : e) Podoba upisovaných akcií: listinné
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : c) Druh upisovaných akcií: kmenové
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : b) Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií:1.121 kusů po 3.134,- Kč121 kusů po 43.891,- Kč14 kusů po 3.134.000,- Kč
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : a) Rozsah zvýšení: o 52.700.025,- KčUpisování akcií nad částku navrhovaného základního jměníse nepřipouští.
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 18.8.1999 ozvýšení základního jmění upsáním nových akcií podle § 203obchodního zákoníku následovně:
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : h) Účet u banky a lhůta splatnosti emisního kurzu upsanýchakcií:Všichni upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzuakcií do deseti dnů ode dne upsání na účet společnosti ... vedený uGE Capital Bank a.s. pobočka Brno, č.ú.: 17608-514/0600. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : g) Postup, místo a lhůta pro upisování akcií:Upisování nových akcií proběhne ve dvou kolech:1) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti v rozsahu jeho ... podílu na základním jměníspolečnosti. Úpis akcií s využitím přednostního práva proběhne vsídle společnosti v Brně, Milady Horákové 9, v sekretariátuspolečnosti v 1.patře, v pracovní dny vždy v době od 10.00 hod.do 17.00 hod. ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počne běžet pátý denpo odeslání písemné informace představenstva o přednostním právuakcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů budejednotlivým akcionářům rozeslána do 14 dnů ode dne, kdyspolečnosti bude doručeno pravomocné usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady podle § 203 odst.4) obchod. zák. doobchodního rejstříku. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.2) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - společnostiPRESSINVEST a.s., IČO 43 00 23 31 se sídlem Praha 4, Kvestorská2 za stejných podmínek jak je shora uvedeno. Úpis akcií bezvyužití přednostního práva proběhne v sídle společnosti v Brně,Milady Horákové 6. Lhůta pro upisování akcií je 5ti denní apočne běžet pátý den po odeslání písemné informacepředstavenstva o úpisu akcií bez využití přednostního práva.Informace o úpisu akcií bez využití přednostního práva budezájemci odeslána představenstvem do 14ti dnů od skončení úpisuakcií s využitím přednostního práva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : f) Emisní kurs akcií: rovná se jmenovité hodnotě akcií, t.j.1.121 kusů po 3.134,- Kč121 kusů po 43.891,- Kč14 kusů po 3.134.00,- Kč
 • 5. října 1999 - 7. února 2000 : d) Forma upisovaných akcií: na jméno
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : c) Druh upisovaných akcií: kmenové
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : h) Účet u banky a lhůta splatnosti emisního kurzu upsanýchakcií: Všichni upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisníhokurzu akcií do deseti dnů ode dne upsání na účet společnosti... vedený u GE Capital Bank a.s. pobočka Brno, č.ú.17608-514/0600. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : 3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva anina základě dohody podle § 205 obchod.zák., budou nabídnuty kúpisu určitému zájemci - společnosti PRESSINVEST a.s., I... ČO 43 0023 31 se sídlem Praha 4, Kvestorská 2 za stejných podmínek jakje shora uvedeno. Úpis akcií bez využití přednostního právaproběhne v sídle společnosti v Ostravě, Mlýnská 10. Lhůta proupisování akcií je 5ti denní a počne běžet pátý den po odeslánípísemné informace představenstva o úpisu akcií bez využitípřednostního práva. Informace o úpisu akcií bez využitípřednostního práva bude zájemci odeslána představenstvem do 14tidnů od skončení úpisu akcií s využitím přednostního právaakcionářů a na základě dohody akcionářů podle § 205 obchod.zák. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : 2) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod.zák. Lhůta pro uzavření dohody je 14ti denní a počne běžet... pátýdne po odeslání písemné výzvy představenstva k uzavření dohody,přičemž výzva k uzavření dohody bude jednotlivým akcionářůmodeslána představenstvem do 14ti dnů od skončení úpisu akcií svyužitím přednostního práva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : g) Postup, místo a lhůta pro upisování akcií:Upsání nových akcií proběhne v několika kolech:1) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti v rozsahu jeho ... podílu na základním jměníspolečnosti.Úpis akcií s využitím přednostního práva proběhne v sídlespolečnosti v Brně, Milady Horákové 9, v sekretariátuspolečnosti v 1.patře, v pracovní dny vždy v době od 10.00 hod.do 17.00 hod. ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počne běžet pátý denpo odeslání písemné informace představenstva o přednostním právuakcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů budejednotlivým akcionářům rozeslána do 14 dnů ode dne kdyspolečnosti bude doručeno pravomocné usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady podle § 203 odst.4) obchod.zák. doobchodního rejstříku. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : f) Emisní kurs akcií: rovná se jmenovité hodnotě akcií, t.j.1 121 kusů po 3 134,-Kč121 kusů po 43 891,-Kč14 kusů po 3 134 000,-Kč
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : e) Podoba upisovaných akcií: listinné
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : d) Forma upisovaných akcií: na jméno
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : b) Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií:1 121 kusů po 3 134,-Kč121 kusů po 43 891,-Kč14 kusů po 3 134 000,-Kč
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : a) Rozsah zvýšení: o 52 700 025,-KčUpisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : Řádná valná hromada akcionářů společnosti ROVNOST, a.s. sesídlem Brno, Milady Horákové 9, IČO 15 54 66 16, konaná dne13.srpna 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění upsáním novýc... hakcií podle § 203 obchodního zákoníku následovně: zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1998 - 4. května 1999 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 13.8.1998 o zvýšenízákladního jmění takto:
 • 5. listopadu 1996 - 5. ledna 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 20.8.1996 o záměruzvýšit základní jmění ze stávajících 1 121 000,- Kč na16 815 000,- Kč, a to úpisem akcií na jméno o celkové hodnotě15 69... 4 000,- Kč, vydáním 14 ks akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1 000 000,- Kč a 121 ks akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 14 000,- Kč.V 1.kole, které bude probíhat v Brně, v budově vydavatelstvíROVNOST, mají akcionáři předkupní právo. Akcie, které nebudouupsány v prvním kole v rámci předkupního práva akcionářů, budounabídnuty k upsání společnosti PRESSINVEST, a.s., Praha 4,Kvestorská 2.Druhé kolo upisování akcií bude probíhat v Brně, vevydavatelství ROVNOST, a.s.. Lhůta pro upsání ve 2.kole činí 20dnů od skončení 1.kola. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1992 - 3. srpna 1995 : Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo členpředstavenstva ing. Martin Kučera nebo ředitel nebo jeho náměstekDagmar Florová.Podepisují se tak, že k obchodnímu jménu s... polečnosti připojíjeden z nich svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1993 - 14. února 1995 : Jacques Papy, 143 00 Caen, Rue Fontain, Francie - člen
 • 16. září 1993 - 14. února 1995 : Anna Pacherníková, Brno, Boettingrova 54 - člen
 • 21. září 1992 - 14. února 1995 : Dozorčí rada : Yves de Chaisemartin, 750 16 Paříž, Avenue RaymondPoincaré 104, předsedaJUDr. Otakar Musil, Brno, Plovdivská 1, členJaroslav Sedláček, Brno, Jírovcova 10, člen
 • 18. září 1991 - 21. září 1992 : Podle par. 66 odst. 3 a par. 71 odst. 1 zák. č. 104/90 Sb.zvyšuje se zákl. kapitál o 621.000 Kčs, z toho o 150 akcií vnominální hodnotě 1.000,-- Kčs a pro zahraničného patrnera.
 • 18. března 1991 - 21. září 1992 : Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy:1)všichni členové představenstva,nebo2)jeden nebo několik členů představenstva nazákladě písemného zmocnění,nebo3)ředitel,neb... o4)náměstek zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 21. září 1992 : Základní kapitál: 500.000,-Kčsje rozdělen na: 500 akcií v nominální hodnotě po 1.000,-Kčsznějících na jméno
posunout dolů