Trendy

646 226 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

43 527 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

500 592 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.2.2015 Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Historické adresy

26.9.2001 - 19.2.2015 Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská 2601
12.5.1995 - 26.9.2001 Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000
24.10.1991 - 12.5.1995 Kaplice, Linecká 377

15770397

DIČ

od 14.8.1995

CZ15770397

Datová schránka

ze3r726

Historické názvy

12.5.1995 - 26.9.2001

REMAK trade, a.s.

24.10.1991 - 12.5.1995

TCK a. s.

24.10.1991 - 12.5.1995

TCK a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1085

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.6.2004

105 710 000 Kč

Historické jmění

14.5.2002 - 29.6.2004

110 600 000 Kč

26.9.2001 - 14.5.2002

5 000 000 Kč

15.3.1993 - 26.9.2001

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Bankovní účty

zvěřejněno 6.3.2014

1000432406 / 3500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 23.12.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Zuberská 2601, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 24. října 1991 : Způsob založení:Akciová společnot byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou dne 21.10.1991 a jejími účastníky jsou titozakladatelé s dále uvedenými podíly na základním kapit Způsob založení:Akciová společnot byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou dne 21.10.1991 a jejími účastníky jsou titozakladatelé s dále uvedenými podíly na základním kapit...álu:Ing. Jan Měrka, Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702300 000,-Kčs. MERKA, spol. s r.o., Bratislava, Kvetná 16,zastoupená Ing. Ivanem Měrkou 200 000,-Kčs. Zakladatelésoučasně schválili stanovy společnosti. Zakladetelská smlouvaa stanovy byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1991 : Den vzniku: 24.10.1991

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. září 2003 - 17. září 2008 : 1) Usnesením řádné valné hromady ze dne 1.7.2003 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti.2) Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií společno... sti, které společnost nabyla na základě realizace rozhodnutí valné hromady společnosti o vkladu podniku REMAK s.r.o. do akciové společnosti REMAK trade, a.s. (následně REMAK a.s.).3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: celá částka bude zaúčtována proti účetní ceně vlastních akcií.4) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 4.890.000,-Kč (slovy: čtyřimilionyosmsetdevadesáttisíckorunčeských) ze stávající výše 110.600.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionůšestsettisíckorunčeských) na novou výši 105.710.000,-Kč (slovy: jednostopětmilionůsedmsetdesettisíckorunčeských).5) Způsob provedení snížení základního kapitálu: zničení 90 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč každá a 39 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá, všechny kmenové akcie jsou v listinné podobě a znějící na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 6. Akcionář společnost REMAK, s.r.o. se sídlem Rožnov podRadhoštěm, Zuberská ul. 2601, PSČ 756 61 se vzdal svéhopřednostního práva na upsání akcií peněžitým vkladem.
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 105 kmenových akciíznějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč každá a 6 kmenových akcií znějících na jméno vlistinn... é podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 5. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik ve smyslu ust. § 5obchodního zákoníku, a to podnik společnosti REMAK s.r.o. s... esídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská ul. 2601, IČO 60320265,zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě voddíle C, vložka 11619. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněnspolečným znaleckým posudkem znalců doc. PhDr. Ing. JanaNovotného, CSc. a doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc. dne 6.4.2001 podčíslem 282/01, kteří byli ustanoveni usnesením Krajského souduv Ostravě čj. 26 Cm 55/2001 ze dne 7.3.2001 a opravnýmusnesením ze dne 26.3.2001. Předmětem posudku je reálné oceněnísouboru veškerých hmotných, osobních a nehmotných věcnýchmajetkových složek sloužících k provozování podniku REMAK,s.r.o. a taktéž závazků k němu přináležejících, čili stanoveníreálné hodnoty čistého obchodního majetku podniku ve smyslu § 6odstavec 3) obchodního zákoníku. Tímto znaleckým posudkem bylpředmět nepeněžitého vkladu oceněn částkou 105.600.000,-Kč(slovy: jednostopětmiliónů šestsettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 4. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad musí být vcelém rozsahu splacen před zápisem zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku, nejpozději v den upisování akcií na... peněžitý vklad, a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s.,expozitura Rožnov pod Radhoštěm, číslo účtu 94-2784770247-0100,který byl za tímto účelem společností zřízen na její jméno. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : Pokud je základní kapitál zvyšován nepeněžitým vkladem, jepřednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akciívyloučeno. Nepeněžitý vklad ve výši 105.600.000,-Kč bude upsá... nspolečností REMAK s.r.o. jakožto vlastníkem předmětu tohotonepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva u peněžitého vkladu: 2kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá, 3 k... menovéakcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, 1 kmenovou akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 3 kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč každá, přičemž jde o kmenové akcie, kterébudou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno.Emisní kurs odpovídá vždy jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá0,47 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, respektive 0,09nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. Na dosavadn... í akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč připadá 2,35 nové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč, repektive 0,47 nové akcie o jmenovitéhodnotě 50.000,-Kč, respektive 0,24 nové akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč, případně 0,02 nové akcie o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 3. Upisování proběhne ve dvou kolech, přičemž v prvním kole budeupsán peněžitý vklad s využitím přednostního práva akcionářů.Lhůta začne běžet dnem následujícím po právní moci usne... senípříslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesenímimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 14 dnů. Akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou býtupsány ve druhém kole, přičemž upisovat mohou pouze stávajícíakcionáři. Ve druhém kole bude upsán také nepeněžitý vklad.Lhůta začne běžet patnáctým dnem po právní moci usnesenípříslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesenímimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů. Místemúpisu akcií v obou kolech je provozovna společnosti v Rožnověpod Radhoštěm, Zuberská 2601. Počátek běhu lhůt pro upisováníbude akcionářům oznámen v Lidových novinách. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši107.980.000,-Kč bude uskutečněno upsáním 107 kmenových akcií ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá, 9 kmenových akcií ojmenovité ... hodnotě 100.000,-Kč každá, 1 kmenovou akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 3 kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč každá. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a budouznít na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2001 - 17. září 2008 : 1. Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.6.2001 ve věcizvýšení základního kapitálu společnosti, která rozhodla z důvodunaplnění podnikatelského záměru rozšíření předmětu podnik... ání voblasti výroby, jehož realizace je navrhována vklademnepeněžitých hodnot sloužících k hospodářské činnosti a dáleposílení finančních zdrojů společnosti peněžitým vklademakcionářů, o zvýšení základního kapitálu společnosti minimálně o105.600.000,-Kč, maximálně o 107.980.000,-Kč upsáním novýchakcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen nepeněžitým vklademv hodnotě 105.600.000,-Kč a peněžitým vkladem v hodnotě2.380.000,-Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Upisování je účinné i vpřípadě, že nedojde k plnému nebo částečnému upsání peněžitéhovkladu. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1991 - 15. března 1993 : Základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kčs, slovypětsettisíc korun čsl. Splacení alespoň třiceti procentzákladního kapitálu bylo prokázáno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů