Základní údaje

Historické adresy

25.3.2002 - 30.6.2006 České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 37050
6.8.1993 - 25.3.2002 České Budějovice, Rudolfovská 83, PSČ 37050
22.3.1991 - 6.8.1993 České Budějovice

15777774

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2006

CZ15777774

Datum vzniku

22. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2006

Historické názvy

25.3.2002 - 30.6.2006

MADETA a. s.

27.10.1997 - 25.3.2002

Jihočeské mlékárny, a.s.

22.3.1991 - 27.10.1997

JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY, akciová  společnost

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 94

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.10.2000 - 30.6.2006

755 097 000 Kč

6.1.2000 - 12.10.2000

755 097 000 Kč

6.8.1993 - 6.1.2000

755 097 000 Kč

29.3.1991 - 6.8.1993

560 244 Kč

22.3.1991 - 29.3.1991

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíckorun čsl. Jeho složení u Komerční banky v Čes. Budějovic... Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2006 - 30. června 2006 : I. Společnost MADETA a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, IČ 157 77 774 zanikla s převodem jejího jmění ve smyslu ustanovení § 220p obchodního zákon... íku na jejího jediného akcionáře, a to společnost MADETA Group a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, IČ 632 75 635, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 698. II. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložky 94 se vymazává obchodní společnost MADETA a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, IČ 157 77 774 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 1991 - 30. června 2006 : Akciová společnost byla založena jednorázově jedinýmzakladatelem státním podnikem Mlékárenským průmyslem ČeskéBudějovice podle zakladatelského plánu ze dne 14.3.1991, jímžvytvořil ... též orgány akciové společnosti a schválil stanovyakciové společnosti, po povolení výjimky podle § 1 odst. 2zákonného opatření FS č.364/1990 Sb.Ministerstvem zemědělství ČRč.j.: 1619/91 - 510 ze dne 22.3.1991. Zakladatelský plán,stanovy akciové společnosti a souhlas Ministerstva zemědělstvíČR podle § 1 odst. 2 zák. opatření č.364/1990 Sb. bylypřipojeny. zobrazit více skrýt více
  • 20. února 2006 - 27. dubna 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 17. 2. 2006:Bod I.Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti MADETA a. s., IČ: 157 77 774, sídlo Č... eské Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 94 (dále jen "Společnost") je společnost MADETA Group a. s., IČ: 632 75 635, sídlo České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ze dne 22.11. 2005 a osvědčeno výpisem z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů pro Společnost ze dne 10. 2. 2006, ze kterých plyne, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 682 228 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,--, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,35 % základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.Bod II.Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionářeValná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti MADETA a. s., IČ: 157 77 774, sídlo České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 94, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na společnost MADETA Group a. s., IČ: 632 75 635, sídlo České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698.Bod III.Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 1.269,- za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,-.Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 259-02/06 ze dne 09. 01. 2006 vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se závěry tohoto znaleckého posudku a je právě tímto znaleckým posudkem odůvodněna.Bod IV.Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, tedy osobám, které budou, dle výpisu z příslušné evidence cenných papírů vlastníky akcií Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, nebo, bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli (s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s §183m Obchodního zákoníku. Výplatou protiplnění je pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, PSČ: 115 20, Na Příkopě 854/14, IČ: 000 01 350, Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice Lannova 3, 370 21 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, na jejíž účet hlavní akcionář před konáním této valné hromady složil částku formou zřízení vinkulace 92.612.889,- Kč, která odpovídá násobku počtu akcií Společnosti, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, a částce protiplnění ve výši Kč 1269,- za akcii v nominální hodnotě 1 000,- Kč.Protiplnění bude oprávněným osobám vypláceno výše uvedenou bankou, a to peněžní poukázkou nebo bezhotovostním převodem. S konkrétními podmínkami výplaty protiplnění budou akcionáři obeznámeni písemně.Upozornění pro akcionářePředstavenstvo upozorňuje, že notářský zápis, který je pořízen o výše uvedeném rozhodnutí mimořádné valné hromady, spolu se znaleckým posudkem číslo 259-02/06 ze dne 09. 01. 2006 vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. bude ode dne uveřejnění tohoto oznámení uložen k nahlédnutí v sídle společnosti pro akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 29. března 1991 - 3. ledna 2000 : Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvozemědělství ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jinéorgány společnosti a to až do doby, kdy se právoplatnýmdržit... elem akcií (zatímních listů) stane další akcionářspolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů