Trendy

311 592 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

12 791 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

247 790 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.1.2012 Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 38101

Historické adresy

25.1.1994 - 4.1.2012 Domoradice,Český Krumlov, Tovární 117
18.3.1991 - 25.1.1994 Český Krumlov

15789772

DIČ

od 1.1.1993

CZ15789772

Datum vzniku

18. března 1991

Datová schránka

8i8tqc9

Historické názvy

18.3.1991 - 14.8.1997

LIRA, obrazové lišty a rámy, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 89

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.3.1995

87 945 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Český Krumlov

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

124174432 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

29.10.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Husovo nám. 570/30, 390 02, Tábor

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto záko Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto záko...na. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. června 2000 : Usnesením valné hromady ze dne 24.3.2000 došlo ke změně stanov,která tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu shorauvedené valné hromady.
 • 17. června 1999 : Usnesením valné hromady ze dne 6. 5. 1999 došlo ke změně stanov,která vyplývá z přílohy notářského zápisu pořízeného o průběhushora uvedené valné hromady.
 • 14. srpna 1997 : Usnesením valné hromady ze dne 14. 5. 1997 došlo ke změně stanova.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady.
 • 17. října 1995 : Usnesením valné hromady ze dne 7.6.1995 došlo ke změněstanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářskéhozápisu pořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady.
 • 27. března 1991 : Na akciovou společnost přešla dále ze zrušeného státního podnikuvšechna práva a povinnosti vyplývající z hospodářskoprávních,pracovněprávních a ob čanskoprávních vztahů, včetně prá Na akciovou společnost přešla dále ze zrušeného státního podnikuvšechna práva a povinnosti vyplývající z hospodářskoprávních,pracovněprávních a ob čanskoprávních vztahů, včetně prá...v kochranné známce, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům a know-how. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 : Podle rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově zedne 27.3.1991 o zrušení státního podniku LIRA, obrazové lišty arámy, státní podnik Český Krumlov, o opatření o vešker Podle rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově zedne 27.3.1991 o zrušení státního podniku LIRA, obrazové lišty arámy, státní podnik Český Krumlov, o opatření o vešker...ém majetku,právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov azvýšení základního kapitálu akci ové společnosti LIRA, obrazovélišty a rámy se sídlem v Českém Krumlově, byla schválena 1. změnastanov akciové společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 : Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelemstátním podnikem LIRA, obrazové lišty a rámy Český Krumlov,podle zakladatelského plánu ze dne 13.3.1991, jímž vytvo Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelemstátním podnikem LIRA, obrazové lišty a rámy Český Krumlov,podle zakladatelského plánu ze dne 13.3.1991, jímž vytvo...řil téžorgány akciové společnost a schvá lil stanovy společnosti, poudělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatřenípředsednictva FS č. 364/1990 Sb. Okresním úřadem v ČeskémKrumlově dne 13.3.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutípřednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově byly připojeny. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. listopadu 1994 - 23. září 1996 : Akcie na majitele mají charakterobchodovatelných cenných papírů
 • 25. ledna 1994 - 13. března 1995 : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvoa to buď společně všichni členové představenstva, anebosamostatně jeden nebo více členů představenstva, kteřík tomu byli před... stavenstvem písemně pověřeni.V řízení před soudem a jinými orgány proti členu před-stavenstva, zastupuje společnost člen dozorčí rady,kterého tato určí.V rozsahu stanoveném stanovami zastupuje společnost takéředitel společnosti.Za společnost se podepisuje tak, že k vypsanému obchodnímu zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 1994 - 13. března 1995 : jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojísvůj podpis buď všichni členové představenstva nebo spo-lečně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta-venstva, který... k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Představenstvo může vydat podpisový řád, který může určitrozsah podepisování i dalších orgánů a funkcionářůspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1992 - 13. března 1995 : Základní jmění společnosti činí 87,945.000,- Kčs, slovyosmdesátsedmmiliónůdevětsečtyřicetpěttisíc korun čsl.
 • 25. ledna 1994 - 2. listopadu 1994 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 83.548 akciína majitele po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty každé z nichs charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů ana 4.314 zaměst... naneckých akcií znějících na jméno pol.OOO,-Kč jmenovité hodnoty každé z nich. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1992 - 19. října 1994 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Jaroslav Prokopius, Pod Horou 383, Český KrumlovJiřina Vavrušková, Plešivec 387, Český KrumlovRadek Šrot, Plešivec 354, Český Krumlov
 • 23. října 1992 - 25. ledna 1994 : Základní jmění je rozděleno na 87.945 akcií jmenovité hodnoty1.000,- Kčs, znějících na jméno.
 • 1. července 1992 - 25. ledna 1994 : Základní jmění je rozděleno na 82 265 akcií jmenovité hodnoty1.000,- Kčs.
 • 27. března 1991 - 25. ledna 1994 : Podepisování za společnost:Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředs... eda v době jeho nepřítomnostipředsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva, nebo ředitelspolečnosti a jeho náměstci na základě zmocnění představenstvem.Jinak znějící zápisy se vymazávají.Rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne27.3.1991 a1. změna stanov akciové společnosti byly připojeny. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 25. ledna 1994 : Zastupování společnosti: Akciovou společnost zastupujepředstavenstvo, které je jejím statutárním orgánem.
 • 18. března 1991 - 25. ledna 1994 : Zastupování společnosti: Akciovou společnost zastupujepředstavenstvo, které je jejím statutárním orgánem.
 • 1. července 1992 - 23. října 1992 : Základní jmění společnosti činí 82 265 000,- Kčs, slovyosmdesátdvamiliónydvěstěšedesátpěttisíc korun čsl.
 • 26. června 1991 - 1. července 1992 : Základní kapitál společnosti činí 72,310.000,- Kčs slovysedmdesátdvamilionytřistadesetisíc korun čsl. Na základní kapitálje vydána jedna hromadná akcie o jmenovité hodnotě 100.000,... - Kčsa 14 442 akcií jmenovité hodnoty 5.000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 1. července 1992 : 2. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,-- Kčs a 13.519 akcií jmenovité hodnoty 5.000,--Kčs. Majitel... em všech těchto akcií /zatimních listů/ znějících najméno je Československý stát, zastoupený Okresním úřadem v ČeskémKrumlově. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 26. června 1991 : V důsledku toho se zapisují tyto změny:1. Základní kapitál společnosti činí 67,698.000,-- Kčs, slovyšedesátsedmmiliónůšestsedevadesátosmtisíc korun čsl. Jde onepeněžitý vklad, znal... ecky ohodnocený, převedený do akciovéspolečnosti zakladatelem v souvis losti se zrušením státníhopodniku LIRA Český Krumlov. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 27. března 1991 : Základní kapitál akciové společnosti činí 100.000,- Kčs, slovyjednostotisíc korun čsl.Výše rezervního fondu činí 10.000,- Kčs.Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kap... itál je vydána jedna hromadná akcie na jméno,jejím majitelem je zakladatel. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 27. března 1991 : Zastupování společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, kteří je jejímstatutárním or gánem.Podepisování za společnost se děje tak, že kvy... tištěnému nebo napsané mu názvu společnosti připojí svůjpodpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů