Trendy

372 154 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

17 565 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

309 411 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.2016 Nádražní 697, 395 01 Pacov

Historické adresy

15.2.2007 - 1.12.2016 Pacov, Nádražní 697, PSČ 39501
28.3.1991 - 15.2.2007 Pacov, Nádražní 697

15821773

DIČ

od 1.1.1993

CZ15821773

Datum vzniku

28. března 1991

Datová schránka

wt7fjdv

Historické názvy

28.3.1991 - 27.6.2013

Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov , cizojazyčné mutace : Pacovské strojírny Aktiengesselschaft,Pacovské strojírny Sociéte Anonyme

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 102

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.9.1993

129 756 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Pacov

Bankovní účty

zvěřejněno 6.8.2015

CZ2303001712800117663983

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vejvarka 872, 395 01, Pacov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a družstvech.
 • 15. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu - 3Počet členů dozorčí rady - 1
 • 2. prosince 2011 : Na společnost Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, jako nástupnickou společnost, přešla k rozhodnému dni 1.5.2011 Na společnost Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, jako nástupnickou společnost, přešla k rozhodnému dni 1.5.2011... odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Pacovské strojírny-Trading, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 481 72 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122730, specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.10.2011. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 : Dne 27.3.1991 schválilo ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 2010/90-550 dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny a.s Pacov se sídlem v Pacově.V důsledku toho se Dne 27.3.1991 schválilo ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 2010/90-550 dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny a.s Pacov se sídlem v Pacově.V důsledku toho se ...zapisují tyto změny:1) Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Pacovské strojírny a.s. Pacov byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu státního podniku Pacovské strojírny na základě výjímky MZe ČR č.j. 1619/91/510, ze dne 22.3.1991 z § 1 odst. 1 zákonného opatření představenstva FS č. 364/1990 Sb. o nakládání s národním majtkem svěřeným státnímu podniku.2) Kdekoliv je v textu stanov uvedeno slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu a nahrazuje se slovním spojením "valná hromada" /ministerstvo zemědělství ČR/ v příslušném mluvnickém pádu. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 : Den vzniku: 28.3.1991
 • 28. března 1991 : Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. října 2013 - 15. listopadu 2013 : Mimořádná valná hromada přijala dne 2. října 2013 toto usnesení: 1. Společnost PAS invest a.s., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha, IČ 014 01 246, zapsaná v obchodním rejstří... ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18917 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila, že vlastní 117.063 ks kmenových akcií na majitele, vydaných společností PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 102 (dále jen „Společnost“), všechny v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,22 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 90,22% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 690 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 130905/2013, ze dne 5. 9. 2013, vypracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, podle kterého znalec považuje částku 690 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 1993 - 13. září 1993 : Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí129, 756. 000,-Kčs, slovy jednostdvacetděvětmiliónůsedmsetpadesátšesttisíckorun čsl.Počet, druh a jmenovitá... hodnota akcií:Na základní jmění je vydáno 129. 756 kusů akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1. 000 Kčs.l zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 1993 - 13. září 1993 : Členové dozorčí rady:1. Ing. Pavel Růžička, Praha 10 - Vršovice, Osnická 1278/4 - předseda2. Ing. František Horák, Praha 4, Augustinova 20722. Ing. Jaromír Pech, Pacov, sídliště Mí... ru 927 zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 20. ledna 1993 : 3./ Základní kapitál společnosti, počet, jmenovitá hodnota a forma akcií,práva zakladatele:a/ základní kapitál společnosti činí 96.001,- tis. Kčs. Je na něj vypsánajedna hromadná a... kcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,- Kčsa 1 akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 95.901,- Kčs.b/ akcie /zatímní listy/ společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny dlepodmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelsných v bankách,spořitelnách a ana burze. Jsou opatřeny podpisem dvou členů představen-stva oprávněných podepisovat za společnost. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 20. ledna 1993 : c/ majitelem akcií /zatímních listů/ uvedených v bodě a/ tohoto dodatkuje ministerstvo zemědělství ČR jeko jedinný akcionář.d/ veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává min... isterstvo zemědělství /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a toaž do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/stane další akcionář společnosti.Dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny se sídlem vPacově byl připojen. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 20. ledna 1993 : Zastupování společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování představenstva za společnost se dě... je tak, že k vytištěnému ne-bo napsanému názvu akciové společnosti připojí svůj podpis předseda před-stavenstva, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti a jeden členpředstavenstva. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál společnosti: 100.000,-- Kčs, slovy jednostotisíc korunčsl. Jeho složení u Komerční banky bylo doloženo.Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál j... e vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Maji-telem je státní podnik Pacovské strojírny. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 29. března 1991 : Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelem státnímpodnikem Pacovské strojírny Pacov podle zakladatelského plánu ze dne25.3.1991, jímž vytvořil též orgány akc... iové společnosti a schválil sta-novy akciové společnosti, po povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem zeměděl-ství č.j. 1619/91-510 ze dne 22.3.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení z ustanovení§ 1 odst. 2. zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů