Trendy

2 449 427 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

266 789 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

18 464 972 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2012 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010

Historické adresy

27.9.2005 - 4.4.2012 Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 15000
1.6.2004 - 27.9.2005 Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140, PSČ 15005
8.7.1996 - 1.6.2004 Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140
16.9.1992 - 8.7.1996 Praha 1, ČSFR, Josefská 6/34
6.1.1992 - 16.9.1992 Praha 1, ČSFR, Široká 5
27.2.1991 - 6.1.1992 Praha 1, ČSFR, Vodičkova 30

15886492

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2013

CZ15886492

Datum vzniku

27. února 1991

Datová schránka

874gtdk

Historické názvy

19.2.2015 - 6.5.2015

UniCredit Leasing CZ, a.s.

6.10.2014 - 19.2.2015

UniCredit Leasing CZ, a.s.

26.9.2014 - 6.10.2014

UniCredit Leasing CZ, a.s.

8.3.1994 - 5.11.2007

CAC LEASING, a.s

6.1.1992 - 8.3.1994

CAC LEASING Československá-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby a.s.

27.2.1991 - 6.1.1992

Československo-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 546

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.6.2014

981 452 000 Kč

Historické jmění

8.1.1998 - 18.6.2014

226 000 000 Kč

29.5.1995 - 8.1.1998

226 000 000 Kč

8.3.1994 - 29.5.1995

26 000 000 Kč

27.2.1991 - 8.3.1994

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 033869PA) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 14.6.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 3883/48, 695 01, Hodonín

... více provozoven (celkem 17) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2016 : Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.5.2016 sepsaného pod č. NZ 169/2016, N 153/2016, Mgr. Františkem Novotným, notářem v Praze, na společnost UniCredit Leasin Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.5.2016 sepsaného pod č. NZ 169/2016, N 153/2016, Mgr. Františkem Novotným, notářem v Praze, na společnost UniCredit Leasin...g CZ, a.s., IČ: 158 86 492, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění těchto zanikajících společností: 1) INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59850, 2) INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64760. Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, jako společnost nástupnická, se stala právním nástupcem společnosti INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435 a společnosti INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, jako společností zanikajících. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. února 1991 : Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou zedne 12.2.1991, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady, revizoři účtů.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. května 2014 - 7. srpna 2014 : Jediný akcionář společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 30.04.2014 následující usnesení:Základní kapitál společnosti UniCredit Leasing... CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČ 15886492, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen UniCredit Leasing CZ, a.s.), se zvyšuje z dosavadní výše 226.000.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů korun českých) o částku 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) na novou výši 981.452.000,- Kč (devět set osmdesát jedna milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých), přičemž:(i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks (jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) (dále jen Akcie);(iii) S ohledem na skutečnost, že emisní kurs Akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebude Akcie upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), ale bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Předem určený zájemce);(iv) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK,(v) Emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz Akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých);Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s UniCredit Leasing CZ, a.s. Tato smlouva bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.;(vi) Schvaluje se, aby Akcie byla upsána nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce, jehož předmětem je:7.296 ks (sedm tisíc dvě stě devadesát šest kusů) akcí na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3.320,- EUR (tři tisíce tři sta dvacet euro) každá, emitovaných společností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 814 16, Slovenská republika, IČ 35 730 978, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 1555/B (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu);Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK na základě posudku č. 8/30017587/14 ze dne 15.04.2014, zpracovaného znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 16190581 k datu ocenění 28.02.2014 po zaokrouhlení částkou 27.632.000,- EUR (dvacet sedm milionů šest set třicet dva tisíc euro), která po přepočtu měnovým kurzem k datu ocenění 28.02.2014 ve výši 27,34 CZK/EUR (dvacet sedm celých třicet čtyři) činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých). Za tento Předmět nepeněžitého vkladu tedy bude Předem určenému zájemci vydán 1 ks (jeden kus) kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) a emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých(vii) Smlouva o vnesení nepeněžitého vkladu bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1991 - 1. června 2004 : Jedná se o společnost se zahraniční majetkovou účastí.Rozhodnutí o udělení povolení k založení podniku se zahraničnímajetkovou účastí vydáno Federálním ministerstvem financí dne19.... 12.1990, pod č.j. XI/2 - 28 505/90. Toto rozhodnutí nabyloprávní moci dne 10.1.1991. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2004 - 19. února 2004 : Exekutorským úřadem se sídlem Lidická 13 v Praze 5, pod Sp. Zn. Ex 0455/02 byla vymožena celá dlužná částka 15.000,- Kč s příslušenstvím, náklady exekuce a náklady oprávněného, na ... kterou byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002 č.j. Nc 826/2002-4 nařízena exekuce. Exekuce na majetek povinného je ukončena. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2004 - 19. února 2004 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002, č.j.: Nc 826/2002-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného CAC LEASING, a.s. se sídlem Janáčkovo nábřeží 55, Praha 5, I... Č 158 86 492. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Miroslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Svornosti 8, Praha 5. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1991 - 8. ledna 1998 : Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno více než 30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů