Trendy

943 747 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-15 871 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

420 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

22.11.1994 - 1.7.2016 Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 10223
27.3.1991 - 22.11.1994 Praha 1, Ve Smečkách 20

16193202

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2016

CZ16193202

Datum vzniku

27. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2016

Datová schránka

8eyfip2

Historické názvy

1.7.2009 - 1.7.2016

OSPAP a.s.

19.5.1993 - 1.7.2009

OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s.

27.3.1991 - 19.5.1993

OSPAP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 610

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.5.1993 - 1.7.2016

731 675 000 Kč

29.3.1993 - 19.5.1993

731 675 000 Kč

10.3.1993 - 29.3.1993

511 675 000 Kč

28.11.1992 - 10.3.1993

511 675 000 Kč

8.4.1991 - 28.11.1992

350 156 000 Kč

27.3.1991 - 8.4.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Provozovny

od 1.3.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Václavská 316/12, 120 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2016 - 1. července 2016 : Společnost OSPAP a.s. zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností Papyrus Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČ 60202114
 • 2. června 2015 - 1. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2012 - 1. července 2016 : Na obchodní společnost OSPAP a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ: 161 93 202, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti MULTIEXPO, spol.s.... r.o., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ: 186 30 600. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2005 - 1. července 2016 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ 161 93 202, konaná dne 3. srpna 2005 na základě žádo... sti hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchod. zák. ve věci přechodu ostatních účastnických cenných papírů společnosti OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. na hlavního akcionáře schválila toto usnesení, které bylo sepsáno notářským zápisem č.j. NZ 362/2005, N 440/2005 dne 03.08. 2005 v tomto znění:"Valná hromada schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví společnosti PaperlinX Austria Gesellschaft mbH, se sídlem Kärntner Ring 14,1010 Wien, Rakousko jako hlavního akcionáře společnosti ve smyslu § 183i obchodního zákoníku, jak je osvědčeno níže uvedenými údaji, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost PaperlinX Austria Gesellschaft mbH. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na PaperlinX Austria Gesellschaft mbH vznikne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku ve výši 660 Kč za každou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Uvedené protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na PaperlinX Austria Gesellschaft mbH poskytnuto každé oprávněné osobě bez zbytečného odkladu poté, kdy budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se účastnických cenných papírů společnosti dané oprávněné osoby, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se účastnických cenných papírů společnosti dané oprávněné osoby. Protiplnění bude poskytnuto oprávněné osobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na adresu bydliště nebo sídla oprávněné osoby uvedenou v seznamu akcionářů, je-li tato oprávněná osoba akcionářem společnosti; pokud je oprávněná osoba zástavním věřitelem, bude protiplnění poskytnuto formou poštovního poukazu na adresu bydliště nebo sídla zástavního věřitele uvedenou v zástavním rubopisu. Protiplnění může být poskytnuto oprávněné osobě namísto poštovního poukazu bezhotovostním převodem na účet, který oprávněná osoba uvede v písemném oznámení s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby doručeném na adresu společnosti nejpozději do doby, kdy budou splněny ohledně účastnických cenných papírů, za které má být oprávněné osobě poskytnuto protiplnění, podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Protiplnění může být oprávněné osobě na její žádost poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle společnosti ve společností stanovených pokladních hodinách, pokud výše protiplnění vypláceného oprávněné osobě nepřesáhne 30 000 Kč.Ze seznamu akcionářů vyplývá, že PaperlinX Austria Gesellschaft mbH je vlastníkem kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá, tj. akcie série A čísla: 000017, 000044, 000050 000063, 000097, 000122, 000190, 000269, 000273, 000287, 000313, 000325, 000376, 000395, 000419, 000447, 000473, 000476, 000496, 000521, 000568, 000581, 000592, 000610, 000639, 000640, 000641, 000642 a hromadné listiny série H čísla: 000001, 000003, 000030, 000050, 000056, 000057, 000061, 000072, 000073, 000083, 000095, 000115, 000122, 000137, 000155, 000156, 000167, 000183, 000190, 000192, 000194, 000201, 000213, 000219, 000233, 000245, 000254, 000256, 000261, 000262, 000275, 000314, 000331, 000334, 000337, 000342, 000343, 000350, 000357, 000374, 000390, 000416, 000426, 000431, 000433, 000440, 000462, 000476, 000512, 000529, 000540, 000541, 000559, 000584, 000585, 000595, 000596, 000604, 000619, 000620, 000651, 000656, 000657, 000666, 000673, 000707, 000719, 000720, 000721, 000722, 000749, 000761, 000767, 000769, 000773, 000796, 000821, 000822, 000827, 000828, 000831, 000834, 000847, 000855, 000856, 000891, 000932, 000962, 000982, 000995, 000999, 001015, 001042, 001089, 001105, 001187, 001220, 001232, 001241, 001276, 001285, 001317, 001344, 001375, 001398, 001405, 001422, 001481, 001506, 001516, 001522, 001607, 001611, 001615, 001620, 001624, 001634, 001659, 001681, 001730, 001737, 001740, 001741. To znamená, že PaperlinX Austria Gesellschaft mbH je vlastníkem 721 239 kusů kmenových akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 721 239 000 Kč, což představuje 98,57 % základního kapitálu společnosti; s těmito akciemi je spojen 98,57 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než 731 675 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 731 675 000 Kč." zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1992 - 1. července 2016 : Dodatek ke stanovám ze dne 20.8.1992
 • 8. dubna 1991 - 1. července 2016 : Základní kapitál: je ke dni zápisu zcela upsán a splacen.
 • 8. dubna 1991 - 1. července 2016 : Dodatek stanov byl přijat valnou hromadou ze dne29. března 1991
 • 27. března 1991 - 1. července 2016 : Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskýmplánem ze dne 18.3.1991 podle § 25 zák. č. 104/90. Tímtozakladatelským plánem bylo upraveno s... ložení představenstva,dozorčí rady a byly schváleny stanovy. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 1. července 2016 : Akciový kapitál byl zcela upsán a splacen zakladatelem.
 • 5. února 2014 - 27. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. července 1997 - 23. června 2003 : Akcie zaknihované.
 • 29. března 1991 - 8. dubna 1991 : Podle usnesení valné hromady ze dne 28. března 1991se základní kapitál společnosti zvýší o 350.056.000,- Kčs.
 • 27. března 1991 - 8. dubna 1991 : Základní kapitál společnosti je zcela upsán a splacenzakladatelem.
posunout dolů