Trendy

280 081 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

27 318 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

279 594 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.1.2013 č.p. 79, 679 39 Úsobrno

Historické adresy

23.11.2002 - 11.1.2013 Úsobrno č.pop.79, okres Blansko, PSČ 67939
4.4.1997 - 23.11.2002 Úsobrno 79, okres Blansko, PSČ 67939
19.10.1993 - 4.4.1997 Úsobrno
1.7.1991 - 19.10.1993 Úsobrno, xx

16343646

DIČ

od 1.1.1993

CZ16343646

Datum vzniku

1. července 1991

Datová schránka

9x2gbj9

Historické názvy

22.11.1995 - 26.8.1996

MORAVIA ÚSOBRNO, akciová společnost

1.7.1991 - 22.11.1995

MORAVIA Úsobrno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 502

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.2.2002

32 000 000 Kč

Historické jmění

26.8.1997 - 26.2.2002

32 000 000 Kč

2.3.1994 - 26.8.1997

25 744 000 Kč

1.7.1991 - 2.3.1994

15 744 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Boskovice

Bankovní účty

zvěřejněno 9.12.2013

35- 4375250207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 4.2.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 679 39, Úsobrno 79

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 8. března 1999 - 6. ledna 2012 : Mimořádnou valnou hromadou dne 30.9.1998 byly odsouhlaseny změnyčlánku 6 - akcie stanov společnosti a odsouhlasen převod akciíing. Romana Hauerlanda na komanditní společnost Palírn... a uZeleného stromu - Starorežná Prostějov. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 6. ledna 2012 : Dne 20.03.1998 přijala valná hromada úplné znění stanov.
 • 26. srpna 1997 - 6. ledna 2012 : Akcie jsou vydány v listinné podobě s charakterem veřejněneobchodovatelných cenných papírů s omezenou převoditelností.
 • 26. srpna 1996 - 6. ledna 2012 : Valnou hromadou konanou dne 27.5.1996 byly přijaty stanovy vnovém znění.
 • 22. listopadu 1995 - 6. ledna 2012 : Ke dni 22.11.1995 byly předloženy stanovy schválené valnouhromadou dne 8.9.1995.
 • 12. května 1995 - 6. ledna 2012 : Ke dni 12.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.VIII., bod 2,3,4,5,7.
 • 26. srpna 1997 - 23. dubna 1998 : Dne 03.03.1997 přijala valná hromada úplné znění stanov.
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : c) vzhledem k tomu, že akcionáři společnosti uzavřou v okamžikupočátku běhu lhůty pro upisování nových akcií dohodu akcionářůve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, která n... ahradílistinu upisovatelů, schvalují tímto vyloučení přednostníhopráva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění v rozsahu jejich podílů na stavajícím základnímjmění společnosti.Jako důležitý zájem společnosti pro toto vyloučení přednostníhopráva spatřují akcionáři v nereálnosti matematického výpočtupoměru zlomků nových akcií na jednu stávající akcii a téměřstejný obsah jejich know-how při realizaci podnikatelskýchaktivit společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : b) počet nových akcií 626 kusů (slovy: šestsetdvacetšest kusůakcií) o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) na jméno, ve formě listinné... podoby s omezenou převoditelností.Nové akcie budou po jejich úplném splacení upisovateli vydány vsouladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 stanov společnosti vhromadné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : f) upisovatelé nových akcií zaplatí celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti SKLÁRNY MORAVIA, a.s. vedený Komerčníbankou, a.s., pobočka Blansko, číslo účtu: 7600-631/100 ... ve výšepředvídaném a sjednaném termínu. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : Zvýšení základního jmění:Zapisuje se usnesení řádné valné hromady akcionářů společnostiSKLÁRNY MORAVIA, a.s. konané dne 3.3.1997 v Brně v hoteluVoroněž o zvýšení základního jmění s... polečnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : a) základní jmění se zvyšuje o 6,260.000,- Kč (slovy:šestmilionůdvěstěšedesáttisíckorunčeských)) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad schválenou částku
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : e) místem pro upisování nových akcií společnosti, tedy místempro uzavření výše předvídané dohody akcionářů je sídlo notářkyJUDr. Danuše Motáčkové, v Brně, Pánská ulice 12/14.Upisov... atelé zaplatí nově upsané akcie ve smyslu v budoucnuuzavřené dohody dohody akcionářů v těchto lhůtách a tímtozpůsobem:celou jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií (což je vícenež-li obligatorních 30%) - tedy celkem 6,260.000,- Kč dopatnácti dnů po sepsání notářského zápisu o dohodě akcionářů.Lhůta pro počátek upisování akcií počne běžet druhého dnenásledujícího po dni, kdy bude usnesení řádné valné hromadykonané dne 3.3.1997 zapsáno do obchodního rejstříku s koncemlhůty pro upsání nových, výše popsaných akcií po sedmi dnech.V této lhůtě bude sepsán notářský zápis o dohodě akcionářů vesmyslu ustanovení § 205 odst. 2 obchodního zákoníku v jehoplatném znění.Takto upisované akcie budou upisovány ve výši emisního kursurovnajícímu se jmenovité hodnotě akcie, tj. 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 26. srpna 1997 : d) všechny nově upsané akcie, tedy celkem 626 kusů akcií, budouupsány bez přednostního práva na jejich upisování,a to ve smysludohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, která... bude mezinimi uzavřena nejdéle do sedmi dnů po pořátku běhu lhůty kupisování akcií, tedy všechny nově upsané akcie v počtu 626 kusůakcií budou upsány na základě této v budoucnu uzavřené dohody. zobrazit více skrýt více
posunout dolů