Trendy

57 226 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 783 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

11 795 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

6.3.2015 - 11.6.2015 Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
22.12.2003 - 6.3.2015 Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
26.1.1994 - 22.12.2003 Ostrava 1, Na jízdárně 7
29.3.1990 - 26.1.1994 Ostrava 1, tř. 28. října 165

00172642

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 18.12.2014

CZ00172642

Datum vzniku

29. března 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. června 2015

Datová schránka

d9qdbh5

Historické názvy

13.10.2014 - 11.6.2015

Carolina, a.s. v likvidaci

30.5.2013 - 13.10.2014

Carolina, a.s.

1.8.1996 - 30.5.2013

Carolina , a.s.

29.3.1990 - 1.8.1996

Carolina akciová společnost (viz ost. skut.)

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 5

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.5.2004 - 11.6.2015

10 000 000 Kč

22.12.2003 - 10.5.2004

2 000 000 Kč

29.3.1990 - 22.12.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

8.4.1994 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sládkova 1895/2, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 11. června 2015 - 11. června 2015 : Společnost Carolina, a.s. v likvidaci, IČ: 00172642, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 00, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení... likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2014 - 11. června 2015 : Jediný akcionář rozhodl v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti s účinností k 1.10.2014 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace ... a byl jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2014 - 11. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 10. července 2014 - 11. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. července 2014 - 11. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kaptiálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun český... ch) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 násl. Obchodního zákoniku takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : (i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem z titulu splacení emisního kursu aicí ve výši 77.776.000,-Kč vůči pohledávkám Jediného akcionáře za Spo... lečností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 9.6.2003 mezi Společností a společností Česká pojišťovna a.s., IČ:45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/165, PSČ: 113 04 a ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 3.10.2003 mezi Společností a společností Česká pojišťovna a.s., přičemž pohledávky z obou těchto Smluv o úvěru byly ve prospěch Jediného akcionáře postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 19.2.2004 mezi Jediným acionářem a společností Česká pojišťovna a.s., nebo zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : d) Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele a to:
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se títmo ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého př... ednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společností. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář. Úpis nových akcií, jejíchž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcií budou prosotory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 140 21. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : b) Emisni kurs každé upisované akcie Společnosti činí 972.200,-Kč (slovy: devětset sedmdesátdva tisíc dvěstě korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenov... ité hodnota upisované akcie částku 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 100.000,-Kč (slovy: osmset sedmdesátdva tisíc dvěstě korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sl... ovy: jednosto tisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akiceme nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akcií vydaným Společností. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : e) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v ... souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : Emisní kurs musí být vždy splacen nejpozději do jednoto týdne ode dne úpisu nových akcií, a to buď formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a Jediným akcionář... em, nebo formou úhrady emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2004 - 10. května 2004 : (ii) na zvláštní účet Společnosti, vedený u společnosti První městská banka, a.s. číslo účtu 3005670007/6000, a to v případě, že by výše pohledávek, které má Jediný akcionář za Spo... lečností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemného započtení. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1997 - 22. prosince 2003 : Zřízení:Usnesením ustavující valné hromady konané dne 22. března 1990 ana základě státního povolení - rozhodnutí č. 23/1990 ministravýstavby a stavebnictví ČSR ze dne 8. března 19... 90, č.j. SZ: OOŘ048/214/1990-Cl.Právní poměry této akciové společnosti určují stanovy schválenyvalnou hromadou společnosti dne 28. května 1993, doplněné valnouhromadou 22. května 1996 a doplněné valnou hromadou společnostidne 18. června 1997. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1990 - 22. prosince 2003 : Den zápisu:29. března 1990.
 • 29. března 1990 - 15. října 1997 : Zřízení:Usnesením ustavující valné hromady konané dne 22. března 1990 ana základě státního povolení - rozhodnutí č. 23/1990 ministravýstavby a stavebnictví ČSR ze dne 8. března 19... 90, č.j. SZ: OOŘ048/214/1990-Cl.Právní poměry této akciové společnosti určují stanovy přijaté naustavující valné hromadě konané dne 22. března 1990 a schválenéministrem výstavby a stavebnictví ČSR dne 8. března 1990. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1994 - 1. srpna 1996 : člen představenstva: JUDr. Bronislav TolaszPlzeňská 204, Ostrava-Hrabůvka
 • 26. ledna 1994 - 1. srpna 1996 : člen představenstva: Ing. Otakar JurečkaKomerční 14, Ostrava 2
 • 29. března 1990 - 1. srpna 1996 : Obchodní jméno:německy: Carolina Aktien gessellschaftanglilcky: Carolina Company limited.
posunout dolů