Trendy

34 445 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 488 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

104 407 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2003 Liberec 30, Tanvaldská 345, PSČ 46311

Historické adresy

21.3.2001 - 9.12.2003 Liberec 30, Tanvaldská ul. 345, PSČ 46311
22.12.1992 - 21.3.2001 Liberec 30, Tanvaldská ul. 345
27.3.1991 - 22.12.1992 Liberec

00174386

DIČ

od 1.1.1993

CZ00174386

Datum vzniku

27. března 1991

Datová schránka

e2uej7p

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 96

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.12.2003

481 384 000 Kč

Historické jmění

22.12.1992 - 9.12.2003

481 384 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5908923 / 0300

Provozovny

od 26.6.2001

obj. č. 36
 • Adresy:
  • Tanvaldská 345, 463 11, Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. dubna 2013 : Valná hromada společnosti schválila dne 8.4.2013 následující usnesení: 1) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30, T Valná hromada společnosti schválila dne 8.4.2013 následující usnesení: 1) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30, T...anvaldská 345, PSČ 463 11, IČ: 001 74 386, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 96, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Mopier Holdings B.V., Nizozemsko, Delft, Martinus Nijhofflaan2, 2624 ES, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Haag, registrační číslo 08052445. Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem 460692 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti INTEX, akciová společnost (vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,70% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti INTEX, akciová společnost.2) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obch.zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obch.zákoníku.3) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané INTEX, akciová společnost, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 235,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 6-45-2013 vypracovaným znalcem Ing. Dagmar Duškovou ze dne 19.2.2013, který stanovil obvyklou cenu akcie na 230,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 235,- Kč.4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlatsnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 277 58 419, vždy v pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 16:00 hodin. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5 obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně dle § 214 obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 2002 : Na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.10.2001 převzalaspolečnost INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30,Tanvaldská ul. 345, PSČ 463 11, IČO 00174386 jako nástupnick Na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.10.2001 převzalaspolečnost INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30,Tanvaldská ul. 345, PSČ 463 11, IČO 00174386 jako nástupnick...áspolečnost jmění zanikající společnosti SORTES a.s., se sídlemLiberec, Tanvaldská ul. 345, IČO 25799088, zapsané v oddílu B,vložce číslo 1291 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudemv Ústí nad Labem. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 1995 : Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 14. března1995 mezi společností INTEX akciová společnost a mezi spo-lečností FOKE spol. s r.o. se sídlem Liberec 7, Kollárovačp. 218/ Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 14. března1995 mezi společností INTEX akciová společnost a mezi spo-lečností FOKE spol. s r.o. se sídlem Liberec 7, Kollárovačp. 218/...14, identifikační číslo: 62738763 (Rg. C 8533) by-la prodána část podniku společnosti INTEX akciová společ-nost a to DIVIZE č. 5 - Morava, Olomouc, Legionářská 7 spo-lečnosti FOKE spol. s r.o.. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 : Údaje o založení akciové společnosti:INTEX, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelským plánem státního podniku Intex Liberec,ze dne 12. 3. 1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. března 1997 - 9. prosince 2003 : Základní jmění společnosti 481,384.000,- Kč je 100% splaceno
 • 11. června 1999 - 21. března 2001 : Valná hromada společnosti dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 20. března 1998 - 21. března 2001 : Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila nové stanovyspolečnosti.
 • 11. října 1994 - 21. března 2001 : Valná hromada konaná dne 26.5.1994 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 1. května 1993 - 21. března 2001 : Valná hromada akciové společnosti dne 25.3.1993 schválilanové stanovy společnosti, které jsou založeny ve spiseobchodního rejstříku.
 • 1. května 1993 - 7. září 1995 : stavenstvem písemně pověřen, nebo prokurista. Všichni takčiní tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis.
 • 1. května 1993 - 7. září 1995 : Jednání jménem společnosti :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a předjinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo-lečně všichni členové představenstv... a, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písem-ně pověřen, společnost též může zastupovat prokurista nazákladě udělené prokury. Za společnost podepisují buď spo-lečně všichni členové představenstva nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sa-mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před- zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 7. září 1995 : Základní jmění společnosti : 481 384 000,-- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :476570 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty4814 zaměstnaneckých akcií na jmén... o po 1 000,-- Kčs jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 1994 - 11. října 1994 : Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnuspolečnosti.
 • 11. října 1994 - 11. října 1994 : Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 1. května 1993 - 25. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti :Jiří V a c e k , bytem Vlnařská 691, Liberec 6Ing. Otakar J e ž e k , bytem Vlnařská 694, Liberec 6Doc. Ing. Jiří P o k o r n ý , CSc., bytem Příběnick... á 8,Praha 3. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 1. května 1993 : Jednání jménem společnosti :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinýmiorgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva,... anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,společnost též může zastupovat prokurista na základě udělenéprokury. Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni takčiní tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : Základní kapitál společnosti činí 428 831 tis. Kčs. Je na nějvydána 1 akcie (zatimní list) o nominální hodnotě 428 831 tis.Kčs. V základním
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : Ředitel akciové společnosti a prokurista budou za společnostpodepisovat tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnémunázvu akciové společnosti připojí své podpisy podle podpisov... éhovzoru, přičemž prokurista musí pod svůj podpis připojit dodateknaznačující prokuru. Každý z nich je oprávněn podepisovat sám. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : Akcie (zatimní list) společnosti zní na jméno a jsou vyhotovenypodle "Podmínek SBČs pro tisk akcií a obligací obchodovatelných vbankách, spoři
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost vevlastnictví.
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : něných podepisovat za společnost.Majitelem akcií (zatimních listů) je ministerstvo průmyslu ČRjako jediný akcionář.
 • 10. května 1991 - 22. prosince 1992 : telnách a na burze".Jsou opatřeny podpisem dvou členůpředstavenstva opráv
 • 27. března 1991 - 22. prosince 1992 : Zastupování a podepisování:Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo.Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.Podepisování za společnost se děje tak, že k v... ytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda představenstva v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 10. května 1991 : Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Bude na nějvydána jedna akcie na jméno o stejné nominální hodnotě.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů