Základní údaje

Historické adresy

29.6.1990 - 29.4.1994 Hrádek nad Nisou

00174637

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

29. června 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. dubna 1994

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. dubna 1994

Historické názvy

29.6.1990 - 29.4.1994

Cihelna Hrádek nad Nisou, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 304

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. dubna 1994 - 29. dubna 1994 : Vymazává se z obchodního rejstříku Cihelna Hrádek nadNisou, státní podnik se sídlem Hrádek nad Nisou, identifikačníčíslo 00 17 46 37. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí č. ... 15/1994ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 12. ledna1994, kterým byl ke dni 25. ledna 1994 zrušen shora uvedenýstátní podnik bez likvidace. Majetek státního podniku byl ke dni 25. ledna 1994 převedenna Fond národního majetku České republiky. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 1993 - 29. dubna 1994 : Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů ode dne převodumajetku na Fond NM ČR, a to na základě zahajovací rozvahy.
  • 1. září 1993 - 29. dubna 1994 : Převádí se ke dni 1. září 1993 část vyjmutého privatizované-ho majetku - formulář 4C/3001 + 4F/6001 - státního podnikuCihelna Hrádek nad Nisou se sídlem v Hrádku nad Nisou vevýši 1... 0 687 000,-Kč na Fond národního majetku České republi-ky dle schváleného privatizačního projektu č. 9074 předlože-ného vedením státního podniku. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1990 - 29. dubna 1994 : Majetek se vyčleňuje a začleňuje s příslušným podílem aktiv apasiv s.p.Severočeské cihelny Teplice, se všemi pracovníky, právy apovinnostmi z pracovněprávních vztahů, úkoly 8.5LP a... prováděcíhoplánu na rok l990, právy a závazky vyplývajícími pro uvedenýzávod z hospodářských smluv uzavřených s.p. Severočeské cihelnyTeplice do 3O.6.l99O a z kooperačních vztahů vytvořených uvnitřtohoto státního podniku. Rozsah majetku, práv a závazků budeupřesněn delimitačními protokoly, které podle pokynů ministerstvavýstavby a stavebnictví České republiky vypracují pověřenízástupci s.p., z něhož se vyčleňuje závod uvedený v části shora apověření zástupci založeného státního podniku tímto rozhodnutímdo 6O dnů ode dne vzniku podniku. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1990 - 29. dubna 1994 : Údaje o podniku:Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 354/l99O ministravýstavby a stavebnictví České republiky ze dne 28.6.l99O.Podle § 32 zákona č. lll/l99O Sb. o státním podni... ku v y č l e ň uj e se ke dni 3O.6.l99O závod Cihela Hrádek nad Nisou zestátního podniku Severočeské cihelny Teplice a z a č l e ň u j íse ke dni l.7.l99O do podniku založeného tímto rozhodnutímveškerý majetek užívaný tímto závodem.Dnem svého založení podnik, jako právní nástupce, svěřený majetekpřejímá a vstupuje v práva a závazky uvedeného závodu, včetněoprávnění a pověření vydaných mu k výkonu specializovanýchčinností. zobrazit více skrýt více
posunout dolů