Trendy

123 569 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 521 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

57 677 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 28.8.2002Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024

Historické adresy

15.6.1992 - 28.8.2002Praha 3, Malešická 39, PSČ 13000
25.6.1991 - 15.6.1992Praha 10, Moskevská 63

00176966

DIČ

od 1.1.1993

CZ00176966

Datum vzniku

25. června 1991

Datová schránka

xsufcci

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 849

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2006

15 708 000 Kč

Historické jmění

8.4.2005 - 10.5.2006

8 208 000 Kč

28.8.2002 - 8.4.2005

5 208 000 Kč

15.6.1992 - 28.8.2002

5 208 000 Kč

25.6.1991 - 15.6.1992

10 600 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

11402101 / 0100

Provozovny

od 2.5.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jeřabinová 96, 337 01, Rokycany - Plzeňské Předměstí

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. června 1991 : Způsob založení:Zakladatelský plán ministra strojírenství a elektrotechnikyČeské republiky ze dne 17.prosince 1990 jako nástupce státníhopodniku Narex Consult

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. dubna 2006 - 10. května 2006 : Navrhovatel Městskému soudu v Praze na navrhuje, aby zapsal usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost ze dne 30. března 2006 o zvýšení... základního kapitálu společnosti v následujícím znění:Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 7.500.000,-- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) z částky 8.208.000,-- Kč (slovy: osm miliónů dvě stě osm tisíc korun českých) na částku 15,708.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů sedm set osm tisíc korun českých), a to upsáním nových 15 kusů akcií peněžitými vklady na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. předem určenými zájemci ? akcionáři ? s uvedením osoby zájemce podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák., a vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kurzu, takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:7,500.000,-- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:15 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,-- Kč (slovy. pět set tisíc korun českých), znějících na jméno s neomezenou převoditelností, v listinné podobě;Strana třetíc) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií:přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost SOPSO spol. s r.o., JUDr. Věslav Nemeth, Ing. Jiří Kadlec a Ing. Zbyšek Terš, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií;d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva:všechny nové akcie společnosti budou upsány předem určenými zájemci ? akcionáři JUDr. Věslavem Nemethem v počtu 5 ks, Ing. Jiřím Kadlecem v počtu 5 ks a Ing. Zbyškem Teršem v počtu 5 ks, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?), která musí být uzavřena do jednoho měsíce po uplynutí čtrnáctidenní lhůty od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zašle určeným akcionářům společnost. Místem upsání akcií je sídlo společnosti a doba upsání je v pracovních dnech od 9 do 18 hodin;e) emisní kurz nových akcií:emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);f) souhlas se započtením:připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Jiřího Kadlece vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením;připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Zbyška Terše vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením;g) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:představenstvo společnosti doručí každému akcionáři společnosti návrh smlouvy o započtení mezi společností a příslušným akcionářem do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že; akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení a doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za společnost;h) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: JUDr. Věslav Nemeth - emisní kurs nových akcií v celkové výši 2.500.000,--Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 35-6760320207/0100;Ing. Jiří Kadlec - emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurz bude splacen započtením části pohledávky akcionáře pana Ing. Jiřího Kadlece vůči Společnosti - pohledávka akcionáře v celkové výši 2.654.000,--Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) vznikla z titulu půjček poskytnutých Společnosti na základě smluv o půjčce schválených podle § 196a odst. 1. jediným akcionářem dne 21.12.2001, 27.12.2002, 26.12.2003 a mimořádnou valnou hromadou dne 11.9.2005, uzavřených dne: 28.12.2001 (na částku 2.684.000,--Kč, ze čehož částka 1.000.000,--Kč byla započtena při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.2.2005 a částka 1.250.000,- Kč byla uhrazena na účet akcionáře ? věřitele dne 27.3.2006, přičemž ze zbytku této pohledávky se započítává část pohledávky ve výši 280.000,Kč),2.1.2003 (na částku 700.000,--Kč, započítává se celá),2.1.2004 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá),22.9.2005 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá),1.12.2005 (na částku 180.000,--Kč, započítává se celá),8.12.2005 (na částku 170.000,--Kč, započítává se celá),22.12.2005 (na částku 190.000,--Kč, započítává se celá).Započteno bude tedy celková výše 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Ing. Zbyšek Terš - emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurz bude splacen započtením části pohledávky akcionáře pana Ing. Zbyška Terše vůči Společnosti - pohledávka akcionáře v celkové výši 2.654.000,--Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) vznikla z titulu půjček poskytnutých Společnosti na základě smluv o půjčce schválených podle § 196a odst. 1. jediným akcionářem dne 21.12.2001, 27.12.2002, 26.12.2003 a mimořádnou valnou hromadou dne 11.9.2005, uzavřených dne:28.12.2001 (na částku 2.684.000,--Kč, ze čehož částka 1.000.000,--Kč byla započtena při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.2.2005 a částka 1.250.000,- Kč byla uhrazena na účet akcionáře ? věřitele dne 27.3.2006, přičemž ze zbytku této pohledávky se započítává část pohledávky ve výši 280.000,-Kč),2.1.2003 (na částku 700.000,--Kč, započítává se celá),2.1.2004 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá),22.9.2005 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá),1.12.2005 (na částku 180.000,--Kč, započítává se celá),8.12.2005 (na částku 170.000,--Kč, započítává se celá),22.12.2005 (na částku 190.000,--Kč, započítává se celá).Započteno bude tedy celková výše 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 22. března 2005 - 8. dubna 2005 : Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti SOPSO, spol. s r.o., identifikační číslo 45793417, sídlo Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 130 00 ze dne 17. února 2005:Základní k... apitál společnosti se zvyšuje z částky 5,208.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osm tisíc korun českých) o částku 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku 8,208.000,- Kč (slovy: osm milionů dvěstě osm tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění s tím, že budou nabídnuty předem určeným zájemcům. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 6 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak ne dříve než bude podán návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.1. upisovatel - JUDr. Věslav Nemeth, r.č. 560622/0191, bytem Praha 4, K Bovorovíčku 578/30, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. JUDr. Věslav Nemeth upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs ve výši 100 % bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na zvláštní účet č. 35-5468920227/0100, vedený u KB, a.s., pobočka Praha 10, a to do sedmi pracovních dnů ode dne úpisu akcií.2. upisovatel - Ing. Jiří Kadlec, r.č. 570422/0753, bytem Praha 10, Libkovská 1074/2, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Ing. Jiří Kadlec upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen výlučně započtením vzájemné započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1,000.000,- Kč (celková výše pohledávky činí 2,684.000,- Kč) vzniklé a existující ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. prosince 2001 mezi společností jako dlužníkem a panem Ing. Jiřím Kadlecem jako věřitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing. Jiřímu Kadlecovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít do 5 dnů ode dne doručení návrhu společností. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.3. upisovatel - Ing. Zbyšek Terš, rodné číslo 580913/0019, bytem Praha 6, Tomanova 1330/48, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Ing. Zbyšek Terš upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen výlučně započtením vzájemné započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1,000.000,- Kč (celková výše pohledávky činí 2,684.000,- Kč) vzniklé a existující ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. prosince 2001 mezi společností jako dlužníkem a panem Ing. Zbyškem Teršem jako věřitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing. Zbyšku Teršovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít do 5 dnů ode dne doručení návrhu společností. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 1998 - 28. srpna 2002 : Jedniným akcionářem spolenčosti je SOPSO spol. s r.o. se sídlemPraha 3, Malešická 39, PSČ 130 00, IČ 45793417.
  • 15. června 1992 - 22. ledna 1998 : Ředitel společnosti:ing. Jan Kašpar, Bečvárova 10, Praha 10, 100 00
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů