Trendy

238 731 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 564 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 848 649 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2016 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

26.7.2005 - 21.9.2016 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
2.11.2004 - 26.7.2005 Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
3.9.1996 - 2.11.2004 Praha 9, Freyova 27, PSČ 19000
16.8.1993 - 3.9.1996 Praha 9, Drahobejlova 945/48
1.9.1990 - 16.8.1993 Praha 9, U Kolbenky 159

00001813

DIČ

od 1.1.1993

CZ00001813

Datum vzniku

1. září 1990

Datová schránka

dyadmez

Historické názvy

1.9.1990 - 16.8.1993

ČKD PRAHA, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 200

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.10.2005

244 349 037 Kč

Historické jmění

25.11.2002 - 3.10.2005

8 144 967 900 Kč

6.12.2000 - 25.11.2002

473 753 700 Kč

16.8.1993 - 6.12.2000

4 737 537 000 Kč

13.8.1993 - 16.8.1993

7 624 000 000 Kč

16.11.1990 - 13.8.1993

6 159 855 000 Kč

1.9.1990 - 16.11.1990

7 624 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

193158946 / 0300

Provozovny

od 10.10.1994

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Drahobejlova 945/48, 190 00, Praha - Libeň

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. října 2016 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost ZETA-SYCHROV, s.r.o., IČ: 05502446, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 0 Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost ZETA-SYCHROV, s.r.o., IČ: 05502446, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 0...0 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. srpna 2015 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101... 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 2014 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zák Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zák...onu jako celku. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2011 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla o Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla o...dštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2010 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla od Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla od...štěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2009 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychr Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychr...ově 975/8, PSČ 101 27 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2008 : Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, id Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, id...entifikační číslo: 284 59 768. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2006 - 23. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 000 01 813 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu ... v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 15.3.2006 rozhodla takto:a) určuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221, IČ 27117201 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9102, jako vlastník 95.501 kusu (slovy: devadesáti pěti tisíc pět set jednoho kusu) kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,868 % základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102 (dále jen ?Hlavní akcionář?), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006, tak i k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 8.3.2006, vlastnil 95.501 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč, což představuje 93,868% podíl na základním kapitálu Společnosti. Postavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře a výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006 a ke dni rozhodnému pro účast na této mimořádné valné hromadě Společnosti, tj. k 8.3.2006;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CZ0005117804, a protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CS0005002765. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1112005 ze dne 11.11.2005, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/173/2005/2, které nabylo právní moci dne 10.1.2006, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas Komise pro cenné papíry k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 14.3.2006;f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost;g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2005 - 3. října 2005 : Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhra... zené ztráty minulých let. O částku odpovídající snížení základního kapitálu se sníží neuhrazená ztráta minulých let.b) Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.900.618.863,--Kč (sedm miliard devět set milionů šest set osmdesát tisíc osm set šedesát tři korun českých) z původní výše 8.144.967.900,--Kč (osm miliard jedno sto čtyřicet čtyři milionů devět set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) na novou výši 244.349.037,--Kč (dvě stě čtyřicet milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých).c) Snížení základního kapitálu společnosti se provede poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 100,--Kč (jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3,--Kč (tři koruny české). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2000 - 15. dubna 2003 : Řádná valná hromada rozhodla dne 3.8.2000 o snížení základníhojmění společnosti takto:a) Důvod snížení základního jměníDůvodem snížení základního jmění společnosti je úhradakumulov... aných ztrát společnosti podle § 216a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníku v rozsahu navrhovaného snížení základníhojmění společnosti.b) Rozsah snížení základního jměníZákladní jmění společnosti se z dosavadní výše4.737.537.000,-- Kč snižuje o 4.263.783.300,-- Kč na základníjmění 473.753.700,-- Kč.c) Způsob snížení základního jměníSnížení základního jmění společnosti se provádí poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původnívýše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000,-- Kč o částku900,-- Kč, tj. o 90% na novou výši jmenovité hodnoty každéakcie 100,-- Kč, a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnotyv SCP na základě příkazu představenstva společnosti po nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu snížení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 15. dubna 2003 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 3.8.2000 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:a) Důvod zvýšení základního kapitáluZvýšení základního kapitálu je navrhováno z... důvodu zajištěnímožnosti nabídnout věřitelům společnosti vyrovnání formou novéemise akcií společnosti podle § 46 odst. 2 zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění.b) Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000,000.000,- Kč (slovy pětmiliardkorun českých) na celkovou částku5.473,753.700,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadtuto částku, přičemž konečnou částku stanoví představenstvo nazákladě celkové výše dluhů společnosti.c) Způsob zvýšení základního kapitáluNové akcie budou nabídnuty k úpisu všem věřitelům společnosti,kteří budou mít pohledávky vůči společnosti v době upisováníakcií, vzhledem k tomu, že podle § 204a odst. 1 obchodníhozákoníku nepřísluší stávajícím akcionářům právo na přednostníúpis akcií. Věřitelé, kteří upíší akcie společnosti, splatíupsané akcie nepeněžitým vkladem formou kapitalizace pohledávekza společností. Vklady budou splaceny ke dni účinnosti smluv opostoupení pohledávek, které budou uzavřeny mezi společností ajednotlivými vkladateli,přičemž účinnost smlouvy o postoupenípohledávek bude účastníky stanovena patnáctým dnem ode dneupsání akcií. Ocenění těchto nepeněžitých vkladů se navrhuje vnominální hodnotě vkládaných pohledávek nebo jejich částí.Nové akcie budou vydány jako kmenové, zaknihované akcie namajitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Celkový počet nověvydávaných akcií bude činit nejméně 50,000.000 kusů.Emisní kurznově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsanýchakcií, tj. 100,- Kč za akcii, neboť vlastní jmění společnosti jenižší než její základní kapitál a emisní kurz akcie nemůže býtnižší než její jmenovitá hodnota.Lhůta pro úpis nových akcií je dva roky a začíná běžet dnempodání návrhu na vyrovnání dle § 46 a násl. zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění u Městského soudu v Praze. Úpisproběhne v sídle společnosti - Praha 9, Freyova 27, a to zápisemdo listiny upisovatelů na základě písemné výzvy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1992 - 16. ledna 1997 : Údaje o zřízení společnosti - vyplňuje se o text:Valná hromada ČKD Praha, a.s. svým rozhodnutím300/2174/317/91 rozhodla dne 17.5.1991 o změně textustanov společnosti a to tak, že p... ůvodní stanovy schválenév zakladatelském plánu se nahrazují stanovami dle přílohyčíslo 2. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1990 - 2. listopadu 1993 : schváleny stanovy společnosti. Ze 100 % upsaného akciovéhokapitálu je splaceno 100 %, když tento kapitál představujenepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá zeznalecké... ho posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8,Kundratka 9/1416 č. 19/90. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1990 - 2. listopadu 1993 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově podleustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když jedinýmzakladatelem je Ministerstvo strojírenstvía elektrotec... hniky České republiky, které zároveň zrušilo dleustanovení § 32 zák. č. 111/90 Sb. bez likvidace státnípodnik ČKD PRAHA, kombinát v souladu se souhlasem vládyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č. 239 ze dne31.8.1990. V Zakladatelském plánu bylo určeno složenípředstavenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů, zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1992 - 16. srpna 1993 : Poznamenává se záměr snížit základní jmění z hodnoty7.624.000.000,- Kčs o 2.886.463.000,- Kčs takžecelkové základní jmění společnosti bude činit4.737.537.000,- Kčs (slovy čtyřimili... ardy-sedmsettřicetsedmmiliónůpětsettřicetsedmtisíc Kčs.)Snížení základního jmění se stane vyjmutím příslušnéhopočtu akcií z oběhu. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1990 - 29. září 1992 : V podnikovém rejstříku oddíl Sa vložka 200 se poznamenáváoznámení představenstva akciové společnosti ČKD Prahao rozhodnutí zřizovatele - snížit základní kapitálspolečnosti o 1.464.... 145.000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů