Trendy

872 250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-6 719 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

755 875 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.9.2016 Wilsonova 222/25, Soběslav III, 392 01 Soběslav

Historické adresy

31.1.2007 - 27.9.2016 Soběslav, Wilsonova ul. č.222/III, PSČ 39201
2.3.1993 - 31.1.2007 Rousínov, Tománkova 34
29.8.1991 - 2.3.1993 Rousínov

18164439

DIČ

od 1.1.1993

CZ18164439

Datum vzniku

29. srpna 1991

Datová schránka

svmcfdr

Historické názvy

12.5.1997 - 31.1.2007

Tusculum a. s.

29.8.1991 - 12.5.1997

TUSCULUM a. s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 510

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.11.2015

8 658 645 Kč

Historické jmění

31.1.2007 - 5.11.2015

519 518 700 Kč

31.12.2003 - 31.1.2007

513 939 000 Kč

19.1.1995 - 31.12.2003

631 690 000 Kč

1.6.1993 - 19.1.1995

1 300 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Soběslav

Bankovní účty

zvěřejněno 8.6.2017

500028042 / 0800

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V Oblouku 266, 251 01, Čestlice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2017 : Na základě schválení projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti JITONA a.s., identifikační číslo 18164439, sídlo Wilsonova 222/25, 39201 Soběslav, které je uveden Na základě schválení projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti JITONA a.s., identifikační číslo 18164439, sídlo Wilsonova 222/25, 39201 Soběslav, které je uveden...o v projektu rozdělení, a jeho přechodu do majetku nástupnické společnosti Industry park Rousínov s.r.o., identifikační číslo 05638003, sídlo Pobřežní 394/12, 18600 Praha 8. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. ledna 2007 : Společnost se sloučila se společností JITONA a.s., sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 14504278. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnos Společnost se sloučila se společností JITONA a.s., sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 14504278. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnos...ti JITONA a.s., sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 14504278. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2006 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 30.6.2006.
 • 31. prosince 2003 : Společnost se sloučila se zaniklou společností Tusculum trade, s.r.o., sídlem v Rousínově, Sušilovo nám. 23, PSČ 683 01, IČ 60743026. Na společnost přešlo jako na právního nástupce Společnost se sloučila se zaniklou společností Tusculum trade, s.r.o., sídlem v Rousínově, Sušilovo nám. 23, PSČ 683 01, IČ 60743026. Na společnost přešlo jako na právního nástupce... jmění zaniklé společnosti Tusculum trade, s.r.o., sídlem v Rousínově, Sušilovo nám. 23, PSČ 683 01, IČ 60743026. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 : Obchodní společnost Tusculum a.s. je právním nástupcem obchodníspolečnosti Tusculum reality a.s. Rousínov, Tománkova 34,IČO 25 55 59 61, která se dobrovolně zrušila bez lividace zd Obchodní společnost Tusculum a.s. je právním nástupcem obchodníspolečnosti Tusculum reality a.s. Rousínov, Tománkova 34,IČO 25 55 59 61, která se dobrovolně zrušila bez lividace zd...ůvodu sloučení, a to ke dni 30.6.1999. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 1991 : Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti ze dne 20.6.1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. května 2015 - 5. listopadu 2015 : Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 28.05.2015:Základní kapitál společnosti JITONA a.s. se snižuje takto:a) Základní kapitál se z původní... částky 519.518.700,-- Kč (pět set devatenáct milionů pět set osmnáct tisíc sedm set korun českých) snižuje o 510.860.055,-- Kč (pět set deset milionů osm set šedesát tisíc padesát pět korun českých) na novou částku 8.658.645,-- Kč (osm milionů šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet pět korun českých). b) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty 300,-- Kč (tři sta korun českých) o 295,-- Kč (dvě stě devadesát pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 5,-- Kč (pět korun českých).c) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je doplnění rezervního fondu společnosti za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti.d) S částkou, která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že bude použita na doplnění rezervního fondu za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti.e) Představenstvo společnosti se pověřuje, aby nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podalo Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, a zároveň k pozastavení práva nakládat s akciemi do zápisu nové výše jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2014 - 22. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 28. května 2014 - 22. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. prosince 2007 - 30. června 2008 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 12. 2007: Usnesení č. 2: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilso... nova ul. č.222/III, PSČ 392 01, IČ 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1574, ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen ?ObchZ?), je společnost Expandia Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodních komor spravovaném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem 34261584, (dále též ?Expandia Holding N.V.?), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti JITONA a.s., a to 1,631.439 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, z celkového počtu 1,731.729 kusů, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činí 94,21 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s. Skutečnost, že společnost Expandia Holding N.V. je hlavním akcionářem společnosti JITONA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, s podílem na základním kapitálu ve výši 94,21 %, byla osvědčena předložením akcií představujících 1,631.439 kusů akcií společnosti JITONA a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč společností Expandia Holding N.V. tak, že dne 5. 11. 2007 předložila společnost Expandia Holding N.V. společnosti JITONA a.s. 1,563.427 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činila 90,28 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Expandia Holding N.V.. z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ a dále společnost Expandia Holding N.V. předložila při zápisu akcionáře do listiny přítomných na mimořádné valné hromadě akcie společnosti JITONA a.s., a to 68.012 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota :3uvedených akcií činí 3,93 % podíl na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář Expandia Holding N.V. poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, ostatním akcionářům společnosti JITONA a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též ?Oprávněné osoby?) protiplnění ve výši 313,- Kč za jednu akcii společnosti JITONA a.s., znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti JITONA a.s. či ostatním Oprávněným osobám. 3. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1652/36, IČ: 256 40 046, ze dne 22. 8. 2007, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia Holding N.V. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 313,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti JITONA a.s. na hlavního akcionáře společnost Expandia Holding N.V. za cenu 313,- Kč za 1 akcii, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 ObchZ, předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 17. 9. 2007, číslo jednací Sp/544/304/2007 2007/15129/540, které nabylo právní moci dne 20. 9. 2007. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti JITONA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost Expandia Holding N.V. předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 ObchZ, prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, o tom, že společnost Expandia Holding N.V. předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Usnesení č. 3: 1. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti JITONA a.s. na společnost Expandia Holding N.V., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti JITONA a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč v listinné podobě, činí 313,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 1996 - 11. října 2006 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady zedne 24.11.1995.
 • 10. června 1999 - 10. srpna 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 31.5.1999.
 • 15. července 1998 - 10. srpna 2006 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 5.6.1998.
 • 18. listopadu 1997 - 10. srpna 2006 : Právní poměry ve společnosti se řídí stanovami schválenýmimimořádnou valnou hromadou 5.11.1996.
 • 2. března 1993 - 10. srpna 2006 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnouhromadou dne 9.9.1992.
 • 10. října 2005 - 25. dubna 2006 : 1. Mimořádná valná hromada společnosti Tusculum a.s. (dále též "Tusculum") se sídlem Rousínov, PSČ: 683 01, Tománkova 34, IČ: 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraj... ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 510 konaná dne 8. září 2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Tusculum a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ je společnost JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 145 04 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 79 (dále též "JITONA a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Tusculum a.s. v počtu 111 385 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno, což činí 93,35 % podíl na základním kapitálu společnosti Tusculum a.s. Skutečnost, že společnost JITONA a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ byla osvědčena předložením 111 385 kusů akcií o nominální hodnotě 300,00 Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů akcií o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů akcií o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno společnosti JITONA a.s. společnosti Tusculum a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Tusculum a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ.2. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti JITONA a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Tusculum a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Tusculum a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Tusculum a.s. na společnost JITONA a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Tusculum a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč v listinné podobě činí 67,-- Kč.3. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. určuje, že společnost JITONA a.s. jako hlavní akcionář společnosti Tusculum a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Tusculum a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 67,-- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč.4. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustatnovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného.5. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.6. Mimořádná valná hromada bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byla doložená posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka, č. 130-23/2005, ze dne 19.8.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností JITONA a.s. v rámci práva výkupu dle ust. § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 67,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč, je přiměřená.7. Mimořádná valné hromada bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Tusculum a.s., projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 1991 - 1. června 1993 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstvaa člen představenstva.
 • 29. srpna 1991 - 1. června 1993 : Základní kapitál: 120.000,-- Kčsje rozdělen na : 120 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčsna jméno.
 • 30. prosince 1991 - 2. března 1993 : Poznamenává se záměr zvýšit základní kapitál ze 120.000,-- Kčsna 500.000,-- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů