Základní údaje

Historické adresy

20.1.1997 - 14.11.2001 Kroměříž, Nerudova 452
29.7.1994 - 20.1.1997 Kroměříž, nám. Míru 3287
15.7.1993 - 29.7.1994 Kroměříž, Moravská 2813
30.12.1991 - 15.7.1993 Kroměříž, Těreškovové 2813

18189563

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

30. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. listopadu 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. listopadu 2001

Historické názvy

27.3.1998 - 14.11.2001

MORAVIA holding, a.s.

15.7.1993 - 27.3.1998

Společný investiční fond, a.s.

30.12.1991 - 15.7.1993

Společný fond, investiční privatizační fond, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 619

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.9.1999 - 14.11.2001

74 800 000 Kč

12.2.1996 - 13.9.1999

42 986 400 Kč

19.1.1996 - 12.2.1996

26 808 000 Kč

15.7.1993 - 19.1.1996

89 360 000 Kč

30.12.1991 - 15.7.1993

26 808 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. listopadu 2001 - 14. listopadu 2001 : V y m a z á v á s e :Obchodní firma: MORAVIA holding, a.s.Sídlo: Kroměříž, Nerudova 452identifikační číslo: 18 18 95 63ke dni 14.11.2001 z obchodního rejstříkuPrávní důvod výmazu... : Sloučení se společností FINTRADE 2000 a.s.se sídlem Zlín, Malenovice 1147, IČ: 25512935 zapsané vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložce2552. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 1998 - 14. listopadu 2001 : Valná hromada společnosti konaná dne 29.10.1998 schválila změnustanov společnosti .
  • 20. ledna 1997 - 14. listopadu 2001 : Byly předloženy stanovy přijaté mimořádnou valnou hromadoukonanou dne 31.10.1996.
  • 30. prosince 1991 - 14. listopadu 2001 : Způsob zřízení:Zakladatelským plánem o založení akciové společnosti ze dne23.12.1991 dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a souhlasem k založeníobchodní společnosti uděleným Ministerstvem pro ... správunárodního majetku a jeho privatizaci České republiky podle §2 odst. 4 z.č. 171/1991 Sb. ze dne 19.12.1991 pod č.j. 3709/91. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1999 - 13. září 1999 : Řádná valná hromada na svém jednání konaném dne 23.4.1999, nakteré byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitáhodnota představuje 87% základního jmění společnosti, r... ozhodla zdůvodu posílení finanční pozice společnosti o zvýšení základníhojmění společnosti. Zvýšení základního jmění z hodnoty42,986.400,-Kč na hodnotu 74,800.000,-Kč,tzn. zvýšení o31,813.600,-Kč /slovy:třicetjedenmilionosmsettřinácttisícšestsetkorunčeských/ úpisem39 767 kusů kmenových akcií /slovy:třicetdevěttisícsedmsetšedesátsedm/ o jmenovité hodnotě jednéakcie 800,-Kč vydané v listinné podobě, na majitele, neveřejněobchodovatelné splacené vkladem nominální hodnoty pohledávky,dle § 59 odst.7 Obchodního zákoníku. Emisní kurz akcie je800,-Kč a emisní ážio na jednu akcii je 534,-Kč.Upisovatelem celkem 39 767 kusů akcií bude společnost Moravskáakcionářská,a.s. /vkladatel/, která 39 767 kusů upisovanýchakcií splatí vkladem do základního jmění společnosti MORAVIAholding,a.s. pohledávku vyplývající ze smlouvy o úplatnémpřevodu cenných papírů ze dne 10.3.1999 a smlouvy o vzájemnémzapočtení pohledávek ze dne 15.3.1999, kterou má vkladatel vůčispolečnosti MORAVIA holding,a.s. ve výši 53,049.178,-Kč /slovy:padesáttřimilionyčtyřicetdevěttisícjednostosedmdesátosmkorunčeských/.Akcionáři společnosti MORAVIA holding,a.s. se při tomto zvýšenízákladního jmění o 31,813.600,-Kč vzdávají přednostního práva naúpis akcií. Akcie, které nebudou upsány, nebudou nabídnutyjinému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií.Právo na úpis akcií může být vykonáno ve lhůtě 15 dnů, kterázačne běžet dva dny po zapsání tohoto rozhodnutí řádné valnéhromady do obchodního rejstříku. Místem upsání je sídlospolečnosti MORAVIA holding,a.s., Nerudova 452, 767 01 Kroměříž.Vklad upisovatelů je splacen ke dni účinnosti smlouvy ovzájemném započtení pohledávek, k témuž dni pohledávka a jejíodpovídající dluh zanikají. zobrazit více skrýt více
posunout dolů