Základní údaje

Historické adresy

12.1.1994 - 20.12.2017 Teplice, Školní 11
24.5.1991 - 12.1.1994 Teplice v Čechách, Českobratrská 4, PSČ 41500

18382509

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

24. května 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. prosince 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. prosince 2017

Datová schránka

k7ttd6m

Historické názvy

24.5.1991 - 20.12.2017

"ZDAR" spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 436

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

12.1.1994 - 20.12.2017

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2017 - 20. prosince 2017 : Právní důvod výmazu: Společnost byla vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.5.2006, č.j. 27 K 38/98-182, kterým byl zrušen po splnění rozvrhového ... usnesení konkurs na majetek úpadce "ZDAR" spol. s r.o. se sídlem Teplice, Školní 11, identifikační číslo: 183 82 509. Usnesení nabylo právní moci dne 30.6.2006. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2017 - 20. prosince 2017 : Vymazává se společnost "ZDAR" spol. s r.o. se sídlem Teplice, Školní 11, identifikační číslo: 183 82 509, ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností.
 • 2. července 2003 - 20. prosince 2017 : Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 15.10.2002, č.j. 14 Nc 9496/2002-7, byla nařízena exekuce proti povinnému Karlu Leitermannovi, r.č. 510711/238, Husova 1584/1, 415 01 T... eplice. Provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, se sídlem Lanškroun, Máchova 58. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2003 - 26. dubna 2012 : Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 15.10.2002, čj.14 Nc 9497/2002-6, byla nařízena exekuce proti povinné HeleněJelínkové, r.č. 496112/022, bytem Teplice, Trnovanská 1528/... 2.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. TaťánaMacková, Lanškroun, Máchova 58. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 1994 - 4. ledna 1995 : JUDr. Jan V a n k e , bytem Školní 134, Teplice
 • 12. ledna 1994 - 4. ledna 1995 : Helena J e l í n k o v á , bytem 25.února 1568/2, Teplice
 • 12. ledna 1994 - 4. ledna 1995 : Karel L e i t e r m a n , bytem Z.Nejedlého 1584/1, Teplice
 • 12. ledna 1994 - 4. ledna 1995 : Společníci:Jiří M a c k a l , bytem Slovenská 2679, Teplice
 • 24. května 1991 - 12. ledna 1994 : c/ zmocněnec společnosti v rozsahu, dle článku 21 odst.2 a čl.10odst.2a společenské smlouvy, d/ pracovník společnosti podlečlánku 21 odst.3 společenské smlouvy.Kmenové jmění společ... nosti činí:100 000,-Kčs.Výše vkladu společníků: Jiří Mackal ..................20 000,-KčsKarel Leiterman ............... 20 000,-KčsHelena Jelínková ............... 20 000,-KčsJUDr.Jan Vanke ................... 20 000,-KčsPetr Hampejs ................. 20 000,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1991 - 12. ledna 1994 : vůči třetím osobám,před soudem a před jinými orgány.Členové radyspolečníků jednají za společnost buď všichni společně nebo svýmičleny,kteří byli radou společníků písemně pověřeni.Z... mocněnec společnosti je oprávněn za společnost jednat i vrozsahu pravomocí, daných mu společenskou smlouvou.Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti přípojí svůj podpis a/ všichnispolečníci, nebo b/ jeden nebo několik společníků,kteří k tomubyli radou společníků písemně pověřeni,nebo zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1991 - 12. ledna 1994 : Údaje o založení:"ZDAR" spol.s r.o. byla založena společenskou smlouvou,kterouuzavřeli dne 24.4.1991 p. Jiří M a c k a l,svobodný,bytemTeplice,Slovenská 2679, p. Karel L e i t e ... r m a n,ženatý,bytemTeplice,Z.Nejedlého 1584/1, p. Helena J e l í n k o vá,vdaná,bytem Teplice,25.února 1568/2, p. JUDr. Jan V a n ke,ženatý,bytem Teplice,Školní 134,a p. Petr H a m p e js,ženatý,bytem Teplice,Fugnerova 1107/1.Zastupování a podepisování za společnost:Statutárním orgánem společnosti je rada společníků.Zastupujespolečnost zobrazit více skrýt více
posunout dolů