Trendy

1 294 721 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

49 142 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 512 763 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2015 Lidická 302/91, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun

Historické adresy

24.7.1991 - 21.10.2015 Beroun 3- Závodí, Lidická 302, PSČ 26638

18600247

DIČ

od 1.1.1993

CZ18600247

Datum vzniku

24. července 1991

Datová schránka

8thdcqw

Historické názvy

3.9.2001 - 30.4.2008

Cembrit CZ, a.s.

20.7.1998 - 3.9.2001

Cembrit Bohemia, a.s.

2.11.1994 - 20.7.1998

Beronit,a.s.

24.7.1991 - 2.11.1994

Eternitové závody, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 838

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.4.2014

946 041 600 Kč

Historické jmění

16.4.2007 - 17.4.2014

1 126 240 000 Kč

22.12.2004 - 16.4.2007

486 240 000 Kč

3.4.1996 - 22.12.2004

137 270 000 Kč

16.4.1993 - 3.4.1996

106 770 000 Kč

24.7.1991 - 16.4.1993

57 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Beroun

Bankovní účty

zvěřejněno 7.12.2017

28883888 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

26.4.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Příčná 855/26, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 4. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 11. listopadu 2013 : CEMBRIT HOLDING A/S, jediný akcionář společnosti Cembrit a.s., učinil dne 25. října 2013 v působnosti valné hromady společnosti Cembrit a.s. toto rozhodnutí:Základní kapitál společ CEMBRIT HOLDING A/S, jediný akcionář společnosti Cembrit a.s., učinil dne 25. října 2013 v působnosti valné hromady společnosti Cembrit a.s. toto rozhodnutí:Základní kapitál společ...nosti se snižuje o částku 180.198.400,- Kč (jednostoosmdesátmilionůjednostodevadesátosmtisícčtyřista korun českých) z dosavadní výše 1.126.240.000.- Kč (jednamiliardajednostodvacetšestmilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 946.041.600,- Kč (devětsetčtyřicetšestmilionůčtyřicetjednatisícšestset korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z 112.624 ks (jednostodvanáctitisícšestisetdvacetičtyř kusů) akcií ze jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 8.400,- Kč (osmtisícčtyřista korun českých).Představenstvu společnosti se ukládá, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, vyzvalo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na akcie. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů od zaslání výzvy představenstvem společnosti akcionářům k předložení akcií k jejich výměně.Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 1991 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena rozhodnutím představenstvaakciové společnosti CEVA Králův Dvůr ze dne 20.6.1991 a zakla-datelským plánem z 20.6.1991, s tím, že byl Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena rozhodnutím představenstvaakciové společnosti CEVA Králův Dvůr ze dne 20.6.1991 a zakla-datelským plánem z 20.6.1991, s tím, že byl...y schváleny stanovy,jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtu.Akcie společnosti jsou plně splaceny vkladem hmotného majetkuz CEVA Králův Dvůr a.s.Jedná se v době vzniku o akciovou společnost o jedné osobě.Hmotný majetek byl ohodnocen znaleckým posudkem ze dne 21.6.1991 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. března 2007 - 16. dubna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Cembrit CZ, a.s., konaná dne 31.1.2007 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek:1. Základní kapitál společnos... ti bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady o částku 640 000 000,- Kč (šestsetčtyřicetmilionůkorunčeských), to je ze současných 486 240 000,- Kč ( čtyřistaosmdesátšestmilionůdvěstě čtyřicettisíckorunčeských) na konečnou částku 1 126 240 000,- Kč (jednamiliardujednostodvacetšesmilionůdvěstěčtyčicettisíckorunčeských), přičemž upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 64 000 kusů nových akcií, a to kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíckorunčeských).3. Ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo k úpisu všech nových akcií pro oba akcionáře společnosti z toho důvodu, že celková částka emisního kursu nových akcií bude za účelem oddlužení společnosti splacena formou započtení pohledávky akcionáře Dansk Eternit Holding A/S, se sídlem Sohngaardsholmsvej 2, 9100 Aalborg, Dánsko ve výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmsetosmdesáttisíckorunčeských), vzniklé t titulu smlouvy o půjčce mezi Dansk Eternit Holding A/S a společností ze dne 15.12.2006, na odpovídající pohledávku společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, přičemž Dansk Eternit Holding A/S upíše všechny nové akcie na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (viz. níže). Oddlužení společnosti prostřednictvím kapitalizace pohledávky Dansk Eternit Holding A/S odstraní finanční zátěž, kterou tato pohledávka představuje pro společnost a povede ke zlepšení peněžních toků (cash-flow), celkové finanční situace společnosti a zvýšení důvěryhodnosti společnosti z pohledu bankovních ústavů (která je nezbytná pro získání bankovních úvěrů).4. Emisní kurs nových akcií činí 10 295,- Kč (desettisícdvěstědevadesátpětkorunčeských) za každou novou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (tj.celkem 658 880 000,- Kč za všechny nově vydávané akcie) tj. emisní ážio činí 295 Kč na akcii (celkem 18 880 000 Kč za všechny nové akcie). Tento emisní kurs, který bude v plné výši uhrazen akcionářem Dansk Eternit Holding A/S formou započtení jeho pohledávky a odpovídá dohodě akcionářů, že se na tomto zvýšení základního kapitálu bude podílet jen jeden z nich.5. Všech 64 000 kusů nových akcií (každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, s emisním kursem ve výši 10 295 Kč) bude upsáno jedním akcionářem, to je společností Dansk Eternit Holding A/S, na základě dohody mezi oběma akcionáři ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku. Tato dohoda, nahrazující úpis nových akcií, bude uzavřena (to je lhůta pro úpis nových akcií proběhne) ve lhůtě (30)dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku této lhůty pro úpis akcií formou dohody podle § 205 obchodního zákoníku budou oba akcionáři informování prostřednictvím písemné výzvy představenstva k uzavření této dohody, kterou společnost zašle oběma akcionářům bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií, to je uzavření dohody akcionářů (nahrazující úpis nových akcií) ve formě notářského zápisu, bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.6. Valná hromada souhlasí s tím, aby peněžitá pohledávka Dansk Eternit Holding A/S za společností ve výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmseosmdesátttisíckorunčeských), vzniklá z titulu smlouvy o půjčce mezi Dansk Eternit Holding A/S a společností ze dne 15.12.2006, byla započtena v plné výši proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kursu nově vydávaných akcií, v celkové výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmseosmdesátttisíckorunčeských). Důvodem tohoto započtení je oddlužení společnosti o závazek vůči akcionáři Dansk Eternit Holding A/S, který zatěžuje hospodaření společnosti a její peněžní toky (cash-flow).7. Valná hromada schvaluje následující postup pro uzavření smlouvy o započtení příslušné pohledávky Dansk Eternit Holding A/S proti pohledávce společnosti: (a) společnost zašle Dansk Eternit Holding A/S návrh smlouvy o započtení pohledávky Dansk Eternit Holding A/S proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií do patnácti (15) dnů ode dne, kdy došlo k úpisu nových akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku pořízenou ve formě notářského zápisu, a (b) Dansk Eternit Holding A/S a společnost uzavřou smlouvu o započtení příslušných pohledávek do patnácti (15)dnů ode dne, kdy byl uvedený návrh společnosti doručen Dansk Eternit Holding A/S . zobrazit více skrýt více
  • 22. listopadu 2004 - 22. prosince 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3,11,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen up... sáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 348.970.000,- Kč, na nový základní kapitál ve výši 486.240.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 34 897 kusů nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu oběma stávajícím akcionářům společnosti za účelem využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií, tj. upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 2,5423 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč vydaných na zvýšení základního kapitálu. Upisovat lze pouze celé akcie.4. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva obou akcionářů v jednom kole. Emisní kurs akcií upisovaných při využití přednostního práva v tomto kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit 14 dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům, obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák., přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po nabytí právní moci tohoto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni, kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům v souladu s článkem 11 odst. 5 a 6 stanov společnosti.5. Místem úpisu akcií při využití přednostního práva v tomto kole bude sídlo společnosti na adrese Lidická 302, 266 38 Beroun 3 - Závodí, v kanceláři finančního ředitele, a to v každý pracovní den od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.6. Akcie upsané s využitím přednostního práva v tomto kole budou splaceny jednorázově v plné výši na zvláštní bankovní účet č. 10157263/6200 za tímto účelem zřízený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů