Trendy

726 112 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 043 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

711 943 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.3.2015 Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

21.5.2002 - 13.3.2015 Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ 16005
15.12.1997 - 21.5.2002 Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20
30.5.1991 - 15.12.1997 Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul.

18630197

DIČ

od 1.1.1993

CZ18630197

Datum vzniku

30. května 1991

Datová schránka

qxretht

Historické názvy

16.8.1999 - 29.4.2013

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

30.5.1991 - 16.8.1999

KONSTRUKTIVA GROUP KONSIT a.s.

30.5.1991 - 16.8.1999

KONSTRUKTIVA GROUP KONSIT  a.s.

30.5.1991 - 30.5.1991

KONSTRUKTIVA GROUP KONSIT, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 752

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.2.2007

107 717 000 Kč

Historické jmění

1.12.2003 - 28.2.2007

107 713 562 Kč

18.8.2003 - 1.12.2003

80 213 562 Kč

13.11.2002 - 18.8.2003

72 921 420 Kč

29.7.2002 - 13.11.2002

67 181 400 Kč

6.11.2000 - 29.7.2002

64 350 000 Kč

20.4.2000 - 6.11.2000

51 480 000 Kč

20.7.1998 - 20.4.2000

39 312 000 Kč

29.3.1996 - 20.7.1998

5 001 750 Kč

15.9.1995 - 29.3.1996

1 170 000 Kč

11.2.1993 - 15.9.1995

1 000 000 Kč

30.5.1991 - 11.2.1993

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

109463850 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 29.9.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Půlkruhová 786/20, 160 00, Praha 6 - Vokovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. října 2017 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 17.09.2017 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti KONSIT a.s., identifikační číslo 18630197 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 17.09.2017 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti KONSIT a.s., identifikační číslo 18630197 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160... 00 Praha 6, odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, a to společnosti KONSIT Alfa Zličín a.s., identifikační číslo 06506321 se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6. Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti KONSIT a.s. na nástupnickou společnost KONSIT Alfa Zličín a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 06.06.2017. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2014 : Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.
 • 1. prosince 2003 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Vokovice 2000 a.s., IČ 654 11 013 se sídlem Praha 6, Půlkruhová ul. 20, čp.786, PSČ 165 05.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. ledna 2007 - 28. února 2007 : Mimořádná valná hromada konaná dne 12.prosince 2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. z č... ástky 107.713.562,- Kč (slovy: sto sedm milionů sedm set třináct tisíc pět set třicet osm korun českých) na novou výši 107.717.000,- Kč (slovy: sto sedm milionů sedm set sedmnáct tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to:jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 980,20,- Kč (slovy: devět set osmdesát korun českých dvacet haléřů);jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 320,50,- Kč (slovy: třista dvacet korun českých padesát haléřů);jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 584,50,- Kč (slovy: pět set osmdsát čtyři korun českých padesát haléřů);jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jemnovité hodnotě 89,70,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů);jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 963,10,- (slovy: devět set šedesát tři korun českých deset haléřů);jednoho kusu kmenové listinné akcie znějící na maitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).c) určuje, že vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis akcií, budou akcie nabídnuty určitým zájemcům, a to:- shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 980,20,- Kč (slovy: devět set osmdesát korun českých dvacet haléřů) bude nabídnuta Ing. Romanu Vondráčkovi, nar. 1.července 1964, bytem Hřebeč, Polní 442, okres Kladno, PSČ 27345,- shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 320,50,- Kč (slovy: třista dvacet korun českých padesát haléřů) bude nabídnuta Ing. Luďku Voštovi, nar. 21.června 1965, bytem Praha 4, Nedvědovo nám. 1164/14, PSČ 14700,- shora uvedená akcie o jmenovité hodnotě 584,50,- Kč (slovy: pět set osmdsát čtyři korun českých padesát haléřů) bude nabídnuta Ing. Pavlu Exnerovi, nar. 14.8.1948, bytem Praha 8 - Bohnice, na Hranicích 810/12, PSČ 18100- shora uvedená akcie  jemnovité hodnotě 89,70,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů) bude nabídnuta Jiřímu Horáčkovi, nar. 12.10.1945, bytem Slaný, Šultysova 558, PSČ 27401- shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 963,10,- (slovy: devět set šedesát tři korun českých deset haléřů)bude nabídnuta Ing. Oldřichu Pasečnému, nar. 24.srpna 1960, bytem Praha 6, Kafkova 16, PSČ 16000- shora uvedená akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) bude nabídnuta Ing. Viktoru Svobodovi, nar. 26.5.1964, bytem Praha 4, Cyprichova 710/8, PSČ 14900.d) rozhoduje , že akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů poté, kdy předem určeným zájemcům uvedeným pod písmenem c) bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznámením počátku běhu této lhůty bude uvedenému upisovateli zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat v části "Ostatní skutečnosti:" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud upisování bude vázáno na podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli, který takto provede úpis akcií před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání;e) určuje, že emisní kurs každé z kacií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. je roven její jmenovité hodnotě;f) určuje, že upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsané akcie ve lhůtě jednoho měsíce od úpisu akcie, a to na účet společnosti č. 2415162/0800 vedený u České spořitelny, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2002 - 13. listopadu 2002 : Valná hromada konaná dne 28.6.2002 rozhodla o následujícímzvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. sezvyšuje o částku 5,740.020,- Kč.b) ... Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním- 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele ojmenovité hodnotě 4.460,- Kč každá, a- 234 ks nových kmenových listinných akcií na majitele ojmenovité hodnotě 20.070,- Kč každá.c) Upisování akcií s využitím přednostního práva:Přednostní právo upsat nové akcie vydávané ke zvýšení základníhokapitálu je možno vykonat v sídle společnosti ve lhůtě dvoutýdnů ode dne následujícího po dni, v němž bude v Hospodářskýchnovinách uveřejněno oznámení společnosti, že do obchodníhorejstříku bylo zapsáno toto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitímpřednostního práva bude akcionářům oznámen uveřejněním vHospodářských novinách.Na jednu dosavadní akcii společnosti, která má ke dni učiněnítohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálujmenovitou hodnotu 50.000,- Kč, lze v rámci využití přednostníhopráva upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 4.460,- Kč.Na jednu dosavadní akcii společnosti, která má ke dni učiněnítohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálujmenovitou hodnotu 225.000,- Kč, lze v rámci využitípřednostního práva upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii namajitele o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč.S využitím přednostního práva lze tak upsat všech 234 ks novýchkmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě4.460,- Kč každá, a všech 234 ks nových kmenových listinnýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.070,- Kč každá.d) Akcie, které nebudou upsány akcionáři s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitým zájemcům, a to zaměstnancůmspolečnosti - konkrétně:1. Ing. Romanu Vondráčkovi, r.č. 640701/0071, bude nabídnutoupsat část ve výši 75/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využitípřednostního práva, a část ve výši 76/234 z nových akcií ojmenovité hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionářipři využití přednostního práva;2. Ing. Luďku Voštovi, r.č. 650621/0403, bude nabídnuto upsatčást ve výši 20/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,-Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostníhopráva, a část ve výši 21/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využitípřednostního práva;3. Ing. Pavlu Exnerovi, r.č. 480814/006, bude nabídnuto upsatčást ve výši 31/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,-Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostníhopráva, a část ve výši 31/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využitípřednostního práva;4. Jiřímu Horáčkovi, r.č. 451012/042, bude nabídnuto upsat částve výši 19/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,- Kč,které nebudou upsány akcionáři při využití přednostního práva, ačást ve výši 17/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 20.070,-Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostníhopráva;5. Ing. Oldčřichu Pasečnému, r.č. 600824/0160, bude nabídnutoupsat část ve výši 37/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě4.460,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využitípřednostního práva, a část ve výši 38/234 z nových akcií ojmenovitého hodnotě 20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionářipři využití přednostního práva;6. Ing. Radku Vyštejnovi, r.č. 691003/2668, bude nabídnuto upsatčást ve výši 52/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě 4.460,-Kč, které nebudou upsány akcionáři při využití přednostníhopráva, a část ve výši 51/234 z nových akcií o jmenovité hodnotě20.070,- Kč, které nebudou upsány akcionáři při využitípřednostního práva;Počet akcií, který bude jednotlivým uvedeným osobám nabídnut kúpisu, bude po zjištění počtu akcií, které nebyly upsány svyužitím přednostího práva, stanoven v pořadí, jak jsou tytoosoby uvedeny. Pokud po upisování akcií při využití přednostíhopráva zbude na úpis bez využití přednostního práva takový početakcií, že části z tohoto počtu akcií jednotlivých jmenovitýchhodnot uvedené u jednotlivých osob nebudou odpovídat celýmakciím, bude osobě, u níž se tato skutečnost shora uvedenýmpostupem zjistí, nabídnut úpis akcií stanovený zaokrouhlenímpříslušné části upisovatelných akcií na celou akcii nahoru,pokud to počet zbývajících upisovatelných akcií dovolí.e) Upisování akcií bez využití přednostního práva:Upsat nové akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu, kterénebudou upsány s využitím přednostího práva, mohou osoby uvedenév odst. d) v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dnenásledujícího po dni, v němž bude v Hospodářských novináchuveřejněno oznámení spolenosti, že ve lhůtě pro upsání akcií svyužitím přednostního práva nebyly upsány všechny akcie vydávanéke zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsáníakcií bez využití přednostního práva bude oznámen uveřejněním vHospodářských novinách.f) Emisní kurz akcie je roven její jmenovité hodnotě, a to jakpro případ úpisu s využitím přednostního práva tak pro případúpisu na základě nabídky.g) Upisovatel, který upsal akcie vydávané ke zvýšení základníhokapitálu, je povinen celý jejich emisní kurz nebo celou jehočást, kterou je povinen podle odst. h) splatit upisovatel,splatit ve lhůtě třiceti dnů od úpisu, a to na zvláštní účetspolečnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. vedený u Československéobchodní banky a.s., č.ú. 17064203/0300.h) U akcií, které na základě nabídky společnosti upíšezaměstnanec společnostiKONSTRUKTIVA KONSIT a.s. uvedený v odst.d) nepodléhá splacení část ve výši 56 % emisního kurzu, tedyčást ve výši 2.497,60 Kč u akcie s jmenovitou hodnotou a emisnímkurzem ve výši 4.460,- Kč a část ve výši 11.239,20 Kč u akcie sjmenovitou hodnotou a emisním kurzem ve výši 20.070,- Kč; částemisního kurzu takto upsaných akcií, která nepodlého splaceníupisovatelem, bude uhrazena z vlastních zdrojů společnosti - zprostředků vedených v účetnictví společnosti jako nerozdělenýzisk z minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1993 - 29. července 2002 : Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založe-na podle zakladatelského plánu a.s. Konstruktiva a nazákladně povolení zakladatele ze dne 25.4.1991. Základníjmění spole... čnosti činí l,000.000,- Kč a je vydáno 100 ksakcií znějících na jméno s nominální hodnotou lO.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 1997 - 20. července 1998 : Usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění vsouladu s ust. § 202 a násl. obch. zák. s tím, že základní jměníspolečnosti bude navýšeno z 5,001.750,- Kč o částku 34,310... .250,-Kč na celkovou částku 39,312.000,- Kč, s tím že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměnía tato částka bude konečná. Vlastní zvýšení základního jměníbude provedeno takto:a) z vlastního jmění společnosti o částku 2,018.250,- Kč formouemise nových akcií znějících na majitele v počtu 234 kusů ojmenovité hodnotě 30.000,- Kč/kus vydané v listinné podobě semisním ážiem rovným jmenovité hodnotě akcie. Na navýšenízákladního jmění tímto způsobem se podílejí všichni akcionáři vpoměru jmenovitých hodnot jejich dosud držených akcií. Výměnaakcií se provede tak, že držitel původní akcie o jmenovitéhodnotě 47.750,- Kč vydané v listinné podobě znějící na jménoobdrží za jeden kus dva kusy nové emise. Představenstvo vyzve, vsouladu s ust. § 209 odst. 1 obch. zák. akcionáře, abypředložili své akcie k výměně.b) upsáním nových akcií na majitele v počtu 234 kusů vejmenovité hodnotě 138.000,- Kč/kus splácených pouze nepeněžitýmvkladem s tím, že tyto akcie budou nabídnuty předem určenémuzájemci obch. spol. Vokovice 2000, s.r.o., IČ 65411013.Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost oceněná a doloženáposudky dvou na sobě nezávislých znalců, přičemž částka, na nížse nepeněžitý vklad takto oceňuje činí 53,312.410,- Kč resp.53,414.020,- Kč. Částka, která se započítává jako hodnotanepeněžitého vkladu za účelem navýšení základního jmění činí53,131.702,60,- Kč. Tato částka se snižuje o pohledávku ve výši20,839.702,60,- Kč vůči shora uvedenému předem vybranému zájemcia upisovateli, tzn. že základní jmění společnosti bude toutoformou navýšeno o částku 32,292.000,- Kč. Tato hodnota odpovídáemisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.Upisování akcií bude provedeno ve lhůtě 14ti dnů v sídlespolečnosti od zápisu usnesení toto valné hromady v rejstříku.Při splácení tohoto nepeněžitého vkladu musí vkladatel předatspolečnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák.před zápisem zvýšení základního jmění do obch. rejstříku.Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti budevklad splacen.c) zvýšení základního jmění bude provedeno jednak z vlastníchzdrojů společnosti s následnou výměnou stávajících akcií najméno v počtu 117 kusů o jmenovité hodnotě 42.750,- Kč/kus zaakcie na majitele v počtu 234 kusů o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč/kus vydané v listinné podobě a jednak upsáním akcií v listinnépodobě znějících na majitele předem vybranému zájemci v počtu234 kusů o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč/kus. Emisní kursupisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 1991 - 11. února 1993 : Zakladatel jmenoval orgány společnosti a vypracoval její stanovy.
 • 30. května 1991 - 11. února 1993 : Zakladatel složil celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs .
 • 30. května 1991 - 11. února 1993 : Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánua.s. Konstruktiva a na základě povolení zakladateleze dne 25.43.1991
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů