Trendy

251 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-54 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

48 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.11.2015 Hornokrčská 649/31, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

11.12.2001 - 12.11.2015 Praha 4 - Krč, Hornokrčská 649/31, PSČ 14000
17.7.1991 - 11.12.2001 Praha 4, V krčské vodárně 1375, PSČ 14000

18631789

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 22.4.2003

004-18631789

Datum vzniku

17. července 1991

Datová schránka

yesdy3d

Historické názvy

17.7.1991 - 17.7.1991

Euroecology Intercontinental Corporation a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 831

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.4.2005

2 000 000 Kč

Historické jmění

17.7.1991 - 14.4.2005

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. dubna 2005 - 14. dubna 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 2.12.2004 o zvýšení základního kapitálu o částku 1.900.000,- Kč z dosavadní výše 100.000,- Kč na konečnou 2.000.000,- Kč, a to upsáním nových 1900 kusů ... kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jemnovité hodnotě 1.000,- Kč za každou akcii s tím, že emisní kurs každé nově upsané akcie bude odpovídat její nominální hodnotě.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Akcie budou upsány bez využití přednostního práva určitým zájemcem, kterým bude pan Georgy Grigoriev, r.č. 470127/953, trvale bytem Praha 4, Krč, Hornokrčská 33.Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost a předem určený zájemce - pan Georgy Grigoriev.Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti povinno doručit předem určenému zájemci do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro přijetí návrhu Smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne převzetí návrhu předem určeným zájemcem.Jediný akcionář udělil souhlas se započtením pohledávky společnosti na splacení části emisního kursu akcií nově upisovaných panem Georgy Grigorievem, r.č. 470127/953 proti peněžité splatné pohledávce pana Georgy Grigorieva, r.č. 470127/953, vzniklé z titulu půjčky do společnosti ve výši 900.000,- Kč vložené v hotovosti do pokladny banky dne 31.12.1998.Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií takto:aa) uzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci, panu Georgy Grigoriev, na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 900.000,- Kč bude započtena proti pohledávce pana Georgy Grigoriev vůči společnosti na splacení jistiny ve výši 900.000,- Kč z titulu peněžité půjčky poskytnuté společnosti dne 31.12.1998. Lhůta, do které musí být uzavřena Dohoda o započtení vzájemné pohledávky činí 30 dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií.ab) složením částky 1.000.000,-Kč na zvláštní účet společnosti zřízený k tomu účelu u Komerční banky, a.s. a to nejpozději do 30 dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2002 - 6. dubna 2005 : Valná hromada společnosti Euroecology International Corporationa.s., se sídlem Praha 4, Krč, Hornokrčská 649/31, PSČ 140 00, IČ:18631789, rozhodla:a) základní kapitál společnosti,... který k dnešnímu dni činí100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) se zvyšuje o částku1.900.000,- Kč (jedenmiliondevětset tisíc korun českých) nacelkovou výši 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových1900 kusů akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každé s tím,akcie budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné; emisní kurs nově upsaných akciíbude odpovídat jejich nomonální hodnotě. Na jednu dosavadníakcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 19nových akcií o jmenovité hodnotě každí 1.000,- Kč.c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude ve dvouupisovacích kolech:V I. kole mají právo upsat nové akcie pouze dosavadní akcionářispolečnosti na základě svého zákonného přednostního práva.Místem úpisu je: Praha 4, Hornokrčská 649/31, v pracovní dny od9,00 do 18,00 hod.I. upisovací kolo začne běžet 10. pracovním dnem následujícím podni, kdy usnesení obchodního rejstříku o zápisu rozhodnutí tétovalné hromady o navýšení základního kapitálu nabude právní moci(upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutízapsáno do obchodního rejstříku), a skončí 15. dnem po začátkutohoto I.kola.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs nově upsanýchakcií, v plné výši, na účet společnosti č.139945-201/0100,vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do tří pracovních dnů po úpisu nových akcií. Pokud tak neučiní, je upisování novýchakcií neúčinné.II. upisovací kolo.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva vI.kole, budou ve II. upisovacím kole nabídnuty určitému zájemci,a to panu Georgy Grigorievovi, r.č. 470127/953, trvale bytemKladno-Švermov, Přemyslova 46Místem pro úpis: Praha 4, Hornokrčská 649/31, v pracovní dny od9,00 do 18,00 hod.II. upisovací kolo začne běžet 1. pracovním dnem následujícím poskončení I. upisovacího kola a skončí 15. dnem po začátku tohotoII. kola.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií vplné výši na účet společnosti č. 139945-201/0100 vedený uKomerční banky, a.s., nejpozději do tří pracovních dnů po úpisunových akcií. Pokud tak neučiní, je upisovaní nových akciíneúčinné.Úpis může provést akcionář pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého statutárního zástupce, či prostřednictvím zplnomocněnéhozástupce na základě speciální plné moci, a to úpisem do listinyupisovatelů. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve Smlouvě oupsání akcií uzavřené se společností.Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladuzveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady (doporučeným dopisem)oznámit informaci o přednostním právu ve smyslu ust.§204aobchod.zák. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2001 - 15. dubna 2002 : Valná hromada společnosti Euroecology International Corporationa.s., se sídlem Praha 4, V krčské vodárně 1375, PSČ 140 00, IČ:18631789, rozhodla:a) základní kapitál společnosti, k... terý k dnešnímu dni činí100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) se zvyšuje o částku1.900.000,- Kč (jedenmiliondevětset tisíc korun českých) nacelkovou výši 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových1900 kusů akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každé s tím, žeakcie budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné: emisní kurs nově upsaných akciíbude odpovídat jejich nomonální hodnotě,c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude ve dvouupisovacích kolech:- v I. kole mají právo upsat nové akcie pouze dosavadníakcionáři společnosti na základě svého zákonného přednostníhopráva.Místem úpisu je: Praha 4, Hornokrčská 649/31, v pracovní dny od9.00 do 18.00 hod.I. upisovací kolo začne běžet 10. dnem následujícím po dni, kdyusnesení obchodního rejstříku o zápisu rozhodnutí této valnéhromady o navýšení základního kapitálu nabude právní moci(upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutízapsáno do obchodního rejstříku), a skončí 15. dnem po začátkutohoto I.kola.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs nově upsaných akciív plné výši na účet společnosti č.139945-201/0100 vedený uKomerční banky, a.s., nejpozději do tří pracovních dnů po úpisunových akcií. Pokud tak neučiní, je upisování nových akciíneúčinné.II. upisovací kolo.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva vI.kole, budou ve II. upisovacím kole nabídnuty určitému zájemci,a to panu Georgy Grigorievovi, nar.27.1.1947, trvale bytemHrdlořezy 28, okr.Mladá Boleslav.Místem pro úpis: Praha 4, Hornokrčská 649/314, v pracovní dny od9.00 do 18.00 hod.II. upisovací kolo začne běžet 1. dnem následujícím po skončeníI. upisovacího kola a skončí 3. pracovním dnem po začátku tohotoII. kola.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií vplné výši na účet spoelčnosti č. 139945-201/0100 vedený uKomerční banky, a.s., nejpozději do tří pracovních dnů po úpisunových akcií. Pokud tak neučiní, je upisovaní nových akciíneúčinné.Úpis může provést pouze akcionář osobně, nebo prostřednictvímsvého statutárního zástupce, či prostřednictvím zplnomocněnéhozástupce na základě speciální plné moci, a to úpisem do listinnyupisovatelů.d) Představenstvo společnosti je povinno do 14 dnů od právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápis usnesení valné hromadyze dne 30.4.2001 o navýšení základního kapitálu, zveřejnit vObchodním věstníku a způsobem určeným stanovami pro svolánívalné hromady (tj. doporučeným dopisem) oznámit akcionářůminformaci o navýšení základního kapitálu společnosti a opřednostním právu k úpisu nových akcií s určením lhůty provykonání přednostního práva, která bude činit jeden měsíc azačne běžet od data uvedeného v doporučeném dopisu s tím, žemístem pro výkon přednostního práva bude zasedací místnost naadrese: Praha 4, Hornokrčská 31. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : V zakládacím plánu byl uveden akciový kapitál a zastupováníspolečnosti a byly odsouhlaseny stanovy společnosti.
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 9) Akademija kommunalnovo chozjajstva, K. D. Pamfilova - AKCH, Moskva, Volokolamskoje šosé 116
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 8)Maloje predprijatie MONOSERVIS, 1981 Leningrad, ostrov Belyj
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 7)Arednoje predprijatie EKOLOGIA specializirovanoj projektnostro- jitelnoj peredvižnoj mechkolony (APSS PMK "EKOLOGIA") město Orechovo-Zujevo, Avtoprojezd 12, Moskevská oblast RS... FSR zobrazit více skrýt více
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 6)Maloje gosudarstvennoje predprijatie, naučno-techničeskij cen- ter po osvojeniju technologičeskich procesov - "NTC IZOSTATIKA" 125212 Moskva, Vyborgskaja 16
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 5)Jevpatorijskoje proizvodstvennoje upravlenie vodoprovodnokama- lizacionnovo chozajstvo, Jevpatoria, D. Uljanova 26
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 4)Ukrajinskij gosudarstvennyj respublikanskij institut po projek- tirovaniju objektov komunalnovo strojitelstva "UKRJUŽGIPROKOMMUNSTROJ" - Krymskij filial, město Simferopol Kyje... vská 1 zobrazit více skrýt více
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 3)Maloje gosudarstvennoje naučno-proizvodstvennoje predprijatie EKOPOL, Leningrad
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 2)Ing. Alois Mžyk Písnická 757, Praha 4 - Lhotka, 140 00
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : 1)Georgij Petrovič Grigorjev Zikova 16, Olomouc, 771 00
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : V zakládacím plánu byl uveden akciový kapitál a zastupováníspolečnosti a byly odsouhlaseny stanovy společnosti
 • 17. července 1991 - 11. prosince 2001 : Společnost byla založena v souladu s § 25 zákona č. 104/1990 Sb.a na základě jednorázového zakládacího plánu ze dne 7.5.1991podepsaného zakladateli.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů