Trendy

10 734 075 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 885 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

3 626 460 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.10.2013 Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava

Historické adresy

20.5.2003 - 23.10.2013 Ostrava - Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 71600
5.11.2002 - 20.5.2003 Ostrava-Radvanice, Těšínská ulice č.p. 13/4, PSČ 71600
25.3.2002 - 5.11.2002 Ostrava-Hrušov, Divišova 18, číslo popisné 266, PSČ 71100
6.12.1993 - 25.3.2002 Ostrava-Hrušov, Divišova 18, PSČ 71100
30.4.1991 - 6.12.1993 Ostrava 1, Českobratrská 18

19010290

DIČ

od 1.1.1993

CZ19010290

Datová schránka

mfecgmh

Historické názvy

30.4.1991 - 20.6.1994

Farmos, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 188

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.9.2004

342 800 000 Kč

Historické jmění

6.3.2003 - 10.9.2004

85 700 000 Kč

28.1.2003 - 6.3.2003

87 700 000 Kč

14.12.1995 - 28.1.2003

48 000 000 Kč

6.12.1993 - 14.12.1995

40 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2014

8010- 109267243 / 0300

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

od 27.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Jezu 592/32, 326 00, Plzeň - Božkov

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. prosince 2015 : Na základě Smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi společností ViaPharma s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 14888742, jako prodáv Na základě Smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi společností ViaPharma s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 14888742, jako prodáv...ajícím a PHARMOS, a.s., IČO 190 10 290 došlo k převodu části podniku společnosti ViaPharma s.r.o. na společnost PHARMOS, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. dubna 1991 : Den vzniku: 30. dubna 1991
 • 30. dubna 1991 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č.104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : schvaluje výši nepeněžitého vkladu 37.700.000,-Kč (slovy:třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) při zvýšenízákladního kapitálu této společnosti na základě společnéhoznaleckého ... posudku ze dne 8.3.2002, který vypracovali soudníznalci Ing. Petr Korč, bytem Třanovice 244, PSČ 739 93 a Mgr.Pavel Procházka, bytem Opava, Haškova 2, PSČ 746 01 na částku180.787.000,-Kč (slovy:jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských).Akcie jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: 377 kskmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě,akcie nebudou registrovány, emisní kurs upisovaných akcií je provšechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy:čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských-jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. Rozdíl ve výši143.087.000,-Kč (slovy:jednostočtyřicettřimilionyosmdesátsedmtisíckorunčeských) mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Na základě přítomnosti při jednání valné hromady dáleosvědčuji, že valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. poprojednání bodu 8. programu valné hromady - Zvýšení základníhokapitálu ... společnosti ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy:čtyřicetosmmilionůkorunčeských) na 85.700.000,-Kč (slovy:osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč(slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) nepeněžitýmvkladem, dále přijala rozhodnutí následujícího obsahu: valnáhromada společnosti PHARMOS, a.s.: zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel jepovinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobc... hodního rejstříku, v den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad budesplacen předáním Prohlášení vkladatele o vložení nepeněžitéhovkladu při zvýšení základního kapitálu do společnosti spolu spředáním nepeněžitého vkladu a to movitého i nemovitého majetkuspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Soudní znalci Ing. Petr Korč a Mgr. Pavel Procházka bylijmenováni za účelem ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu prozvýšení základního kapitálu společnosti Česká lékárnická a.s.usne... sením ze dne 23.11.2001, které nabylo právní moci15.12.2001, vydané Krajským soudem v Ostravě pod. č.j. 26 Cm327/2001 zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Syntézou metod pro výpočet tržní hodnoty byla stanovenakomplexní hodnota nepeněžitého vkladu této společnosti částkou180.787.000,-Kč (slovy:jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátse... dmtisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Movitý majetek oceněný společným znaleckým posudkem ze dne8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oborudoprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel,podni... ků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů,strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady podniků zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : substance netto (equity) v celkové hodnotě 173.576.000,-Kč(slovy:jednostosedmdesáttřimilionypětsetsedmdesátšesttisíckorunčeských)
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : cizí zdroje v celkové hodnotě 1.030.615.000,-Kč (slovy:jednamiliardatřicetmilionůšestsetpatnácttisíckorunčeských)
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : aktiva pro substanci v celkové hodnotě 1.204.191.000,-Kč (slovy:jednamiliardadvěstěčtyřimilionyjednostodevadesátjedentisíckorun-českých)
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : oběžná aktiva celkem v hodnotě 1.152.288.000,-Kč (slovy:jednamiliardastopadesátdvamilionydvěstěosmdesátosmtisíckorun-českých)
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : finanční majetek v celkové hodnotě 69.487.000,-Kč (slovy:šedesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských) z tohopeníze v hodnotě 6.029.000,-Kč (slovy:šestmilionůdvacetdevě... ttisíckorunčeských), účty v bankách vhodnotě 63.458.000,-Kč (slovy:šedesáttřimilionyčtyřistapadesátosmtisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 728.455.000,-Kč (slovy:sedmsetdvacetosmmilionůčtyřistapadesátpěttisíckorunčeských) ztoho pohl. z obchodního styku v hodnotě 721.399.000,-Kč ... (slovy:sedmsetdvacetjedenmiliontřistadevadesátdevěttisíckorunčeských)pohl. Odběratelé ú. 311 v hodnotě 552.100.000,-Kč (slovy:pětsetpadesátdvamilionyjednostotisíckorunčeských), pohl. zálohy+ ost. ú. 314,315 v hodnotě 169.299.000,-Kč (slovy:jednostošedesátdevětmilionůdvěstědevadesátdevěttisíckorun-českých) stát - daňové pohl. v hodnotě 2.370.000,-Kč (slovy:dvamilionytřistasedmdesáttisíckorunčeských) odložená daňovápohl. v hodnotě 2.552.000,-Kč (slovy:dvamilionypětsetpadesátdvatisíckorunčeských), pohl. v podn. srozh. vlivem v hodnotě 2.008.000,-Kč (slovy:dvamilionyosmtisíckorunčeských), jiné pohl. v hodnotě126.000,-Kč (slovy: jednostodvacetšesttisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : zásoby v celkové hodnotě 354.346.000,-Kč (slovy:třistapadesátčtyřimilionůtřistačtyřicetšesttisíckorunčeských) ztoho materiál v hodnotě 47.000,-Kč (slovy:čtyřicetsedmtisíckorunčeský... ch), zboží v hodnotě 354.299.000,-Kč(slovy:třistapadesátčtyřimilionydvěstědevadesátdevěttisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : stálá aktiva celkem v celkové hodnotě 51.903.000,-Kč (slovy:padesátjedenmiliondevětsettřitisíckorunčeských),
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : hmotný investiční majetek v celkové hodnotě 22.264.000,-Kč(slovy: dvacetdvamilionydvěstěšedesátčtyřitisíckorunčeských) ztoho osobní automobily v hodnotě 3.080.000,-Kč (slovy:třimil... ionyosmdesáttisíckorunčeských), nákladní automobily vhodnotě 1.079.000,-Kč (slovy:jedenmilionsedmdesátdevěttisíckorunčeských), jiný HIM v hodnotě11.056.000,-Kč (slovy:jedenáctmilionůpadesátšesttisíckorunčeských), DHIM v hodnotě6.481.000,-Kč (slovy:šestmilionůčtyřistaosmdesátjedentisíckorunčeských), nedok. hm.investice v hodnotě 568.000,-Kč (slovy:pětsetšedesátosmtisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : nehmotný inv. majetek v celkové hodnotě 639.000,-Kč (slovy:šestsettřicetdevěttisíckorunčeských) z toho software v hodnotě588.000,-Kč, (slovy: pětsetosmdesátosmtisíckorunčeských)oce... nitelná práva v hodnotě 0,-Kč (slovy: nulakorunčeských),nedok. nehm. investice v hodnotě 51.000,-Kč (slovy:padesátjedentisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : b) movitý majetek:
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 6512, k.ú. Lukášov,obec Jablonec nad Nisou, a to objekt občanské vybavenosti číslopopisné 57, nacházející se na pozemku, číslo parcely 389z... astavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti, číslopopisné 82, nacházející se na pozemku, číslo parcely 392zastavěná plocha a nádvoří s pozemky, čísla parcel 389 zastavěnáplocha a nádvoří, 392 zastavěná plocha a nádvoří, 390 ostatníplochy, 391 ostatní plochy, 393 zahrada, 394/1 ostatní plochy,400 ostatní plochy, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 zedne 20.2.2002 na částku 2.900.000,-Kč (slovy:dvamilionydevětsettisíckorunčeských), který je součástíspolečného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalcůIng. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví cenya odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobníchstrojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. PavlaProcházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadypodniků zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 542, k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava, objekt bydlení, číslo popisné685, nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/2 zastavěnápl... ocha a nádvoří, jiná stavba č.p. 2223, nacházející se napozemku, číslo parcely 296, jiná stavba bez č.p., nacházející sena pozemku, číslo parcely 295/4 zastavěná plocha a nádvoří spozemky čísla parcel 295/1 zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště, 296 zastavěná plocha a nádvoří, 295/4, zastavěnáplocha a nádvoří, 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, oceněnéznaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku26.100.00,-Kč (slovy:dvacetšestmilionůjednostotisíckorunčeských), který je součástíspolečného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalcůIng. Petra Korče, znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětvíceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobníchstrojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. PavlaProcházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadypodniků zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : předmět nepeněžitého vkladu tvoří:a)nemovitý majetek:
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Místo pro upisování akcií je v sídle této společnostiOstrava-Hrušov, Divišova 18/266, PSČ 711 00, vždy v pracovní dnyv době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce obchodníspol... ečnost Česká lékárnická, a.s. upíše akcie ve Smlouvě oupsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mítpísemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musíobsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnoutupisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvyo upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechnyupisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy:čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských-jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: lhůta pro upisování akcií činí patnáct (15) dnů, počínáběžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který násled... ujepo týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušnéhoKrajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnostio zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvemspolečnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci: stávajícímu akcionářitéto společnosti a to akcionáři obchodní společnosti Čes... kálékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Švabinského 9, IČ 63080877,který je vlastníkem nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 377 kskmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (s... lovy:jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě,akcie nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Valná hromada společnosti PHARMOS, a.s.-rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisemnových akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem zestávajících 48.000.00... 0,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun-českých) na 85.700.000,-Kč (slovy:osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč(slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských).Nepřipouštíse možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, bez omezení. Písemná zpráva představenstvapředložená valné hromadě odůvodnila upisování akcií nepeněžitýmvkladem takto: důvodem zvýšení základního kapitálu tétospolečnosti je posílení obchodních aktivit společnosti arestrukturalizace aktiv. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 - 28. ledna 2003 : Rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálunepeněžitým vkladem:
 • 30. dubna 1991 - 6. prosince 1993 : Základní kapitál:Základní kapitál společnosti je ve výši 1,9 mil. Kč. Společnostvydá 14 akcií a` 50 tis. Kč na jméno s názvem "zakladatelskáakcie" a 60 akcií a` 20 tis. Kč na majit... ele s názvem "členskéakcie". zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů