Trendy

6 876 031 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-16 280 506 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

2 265 772 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 1.3.2012 Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 19000

Historické adresy

10.6.2002 - 1.3.2012 Praha 9, K Žižkovu č.p. 851, PSČ 19093
17.12.2001 - 10.6.2002 Praha 9, K Žižkovu 4/851, PSČ 19093
2.11.2000 - 17.12.2001 Praha 9, K Žižkovu 4
18.11.1996 - 2.11.2000 Praha 8, Sokolovská 140/325
21.12.1993 - 18.11.1996 Přerov, Za mlýnem 53
28.6.1991 - 21.12.1993 Přerov, Brabansko 2

19013825

DIČ

od 1.1.1993

CZ19013825

Datová schránka

5mkc45s

Historické názvy

31.7.2015 - 14.1.2016

B2S Servisní a.s.

10.6.2002 - 31.7.2015

BESTSPORT akciová společnost

21.12.1993 - 10.6.2002

BESTSPORT akciová společnost, BESTSPORT Joint Stock Company - v jazyce anglickém, BESTSPORT Aktiengesellschaft - v jazyce německém, BESTSPORT Societé Anonyme - v jazyce francouzském, BESTSPORT akcionernoe obščestvo - v jazyce ruském

9.8.1991 - 21.12.1993

BESTSPORT akciová společnost, BESTSPORT Company Limited - v jazyce anglickém, BESTSPORT Aktiengesellschaft - v jazyce německém, BESTSPORT Societé Anonyme - v jazyce francouzském, BESTSPORT akcionernoe obščestvo - v jazyce ruském

28.6.1991 - 9.8.1991

BESTPORTSERVIS akciová společnost, BESTPORTSERVIS Company Limited - v jazyce anglickém, BESTPORTSERVIS Aktiengesell-  schaft - v jazyce německém, BESTPORTSERVIS Societé Anonyme - v jazyce francouzském, BESTPORTSERVIS akcionernoe obščestvo - v jaz.ruském

28.6.1991 - 9.8.1991

BESTPORTSERVIS akciová společnost, BESTPORTSERVIS Company Limited - v jazyce anglickém, BESTPORTSERVIS Aktiengesell- schaft - v jazyce německém, BESTPORTSERVIS Societé Anonyme - v jazyce francouzském, BESTPORTSERVIS akcionernoe obščestvo - v jaz.ruském

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4485

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.11.2009

1 700 000 000 Kč

Historické jmění

2.10.2002 - 23.11.2009

11 500 000 Kč

28.6.1991 - 2.10.2002

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 22.9.2015

107- 90620237 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 11.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha - Libeň

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. září 2004 : U vymazávané osoby Ing. Antonín Surka, r.č. 390813/454, se zapisuje den zániku prokury dne 15.5.2004.
 • 28. června 1991 : Den vzniku: l. července 1991.
 • 28. června 1991 : Způsob založení:Na základě zakladatelského plánu Českého svazu tělesné výchovyze dne 6.6.1991 dle § 25 zák. č. 104/90 Sb.

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. listopadu 2009 - 23. listopadu 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11. 11. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zv... yšuje o částku 1.688.500.000, Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm miliónů pět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů pět set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.700.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set miliónů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií postupem dle § 204 odst. 5 ObchZ., a to úpisem:- 1688 (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát osm) kusů nových kmenových listinných akcií ve forměna jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé jedné akcie,- 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) každé jedné akcie, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady.Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích.Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.Emisní kurs nově upisovaných akcií činí:- emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy:jeden milión korun českých) bude činit 1.017.080 Kč (slovy: jeden milión sedmnáct tisíc osmdesát korun českých)- emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) bude činit 101.708 Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc sedm set osm korun českých).Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.Poukázky na akcie nebudou vydány.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ. vzhledem k tomu, že se akcionáři svého přednostního práva k úpisu akcií vzdali.Všechny nově vydávané akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akcionáři, Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV, IČ 26628821, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, registrovanému Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/54 016/03-R.Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem:- 1688 (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát osm) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé jedné akcie, jejichž emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude činit 1.017.080 Kč (slovy: jeden milión sedmnáct tisíc osmdesát korun českých)- 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé jedné akcie, jejichž emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude činit 101.708 Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc sedm set osm korun českých).Lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 (slovy: sedm) dnů ode dne, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.Místem pro upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti.Připouští se možnost započtení pohledávky určitého zájemce vůči společnosti v celkové nominální hodnotě 1.717.346.770,43,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set sedmnáct miliónů tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých čtyřicet tři haléře) proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.717.339.580 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set sedmnáct miliónů tři sta třicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých).Jedná se o pohledávku, kterou má určitý zájemce vůči společnosti z titulu Dohody o narovnání uzavřené mezi ním, jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, dne 8. října 2009 o uznání dluhu vzniklého na základě převzetí dluhu věřitelem za dlužníka a podmínkách splacení tohoto dluhu.Emisní kurs upsaných akcií může být splacen výhradně započtením shora uvedené pohledávky.Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu (dohodu) o započtení pohledávek na splacení emisního kursu pouze ve výši 1.717.339.580 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set sedmnáct miliónů tři sta třicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých). Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat určitému zájemci do 7 (slovy: sedm) dnů ode dne upsání akcií.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) určitému zájemci, nejdéle však 1 (jeden) měsíc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Na náležitosti smlouvy (dohody) o započtení se použije obdobně ust. § 204 odst. 5 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2002 - 24. března 2004 : Jediným akcionářem je SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovučp. 851, PSČ 1890 93, IČ: 47 11 63 07.
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : g) Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavřenísmlouvy o úpisu akcií celý emisní kurs jím upsaných akcií, a tona zvláštní účet č. 275527460217/0100 vedený u Komerční b... anky,a.s., pobočka Praha 9 na jméno společnosti BESTSPORT akciováspolečnost. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : f) Místem pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisuakcií, je sídlo společnosti SAZKA, a.s. Praha 9, K Žižkovu 4,čp. 851, PSČ 190 00, sekretariát předsedy představenstva vpr... acovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy počne běžetpátého dne od právní moci usnesení Městského soudu v praze,kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře učiněné vpůso... bnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončípo uplynutí tří kalendářních týdnů od prvního dne úpisu tím, žepředem určenému zájemci společnosti SAZKA, a.s. bude počátektéto lhůty představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou budenávrh smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den úpisu nasobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisůnejbližší pracovní den. V této lhůtě musí společnost SAZKA,a.s., uzavřít se společností BESTSPORT akciová společnostsmlouvu o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : d) Všech 100 (slovy sto) kusů nových akcií, znějících namajitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádnázvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slo... vy jedno sto tisíc korun českých) každé akcie bude upsánobez využití přednostního práva jediného akcionáře předem určenýmzájemcem společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu4, čp. 851, PSČ 190 00, IČ 47116307, a to smlouvou o upsáníakcií, kterou společnost SAZKA, a.s. uzavře se společnostíBESTSPORT akciová společnost, se sídlem Praha 9, K Žižkovu4/851, PSČ 190 93, IČ 19013825. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slovy jedno sto tisíc korun českých) je 100.000,-Kč (slovyjedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových a... kciíbude splacen v penězích. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1,500.000,-Kč(slovy jeden milion pět se tisíc korun českých) se zvyšuje očástku 10,000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých)... nacelkovou výši základního kapitálu 11,500.000,-Kč (slovy jedenáctmilionů pět set tisíc korun českých), a to upsáním 100 kusů(slovy sto kusů) nových akcií, znějících na majitele, v listinnépodobě, s nimiž nejsou spojena zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korunčeských) každé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2002 - 2. října 2002 : Rozhodnutí Investiční společnosti Sportvest, a.s., jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne17.lenda 2002:
 • 17. prosince 2001 - 2. října 2002 : Jediným akcionářem je Investivní společnost Sportvest, a.s. sesídlem Praha 9, K Žižkovu 4/851, PSČ 190 00, IČO: 49241656
 • 2. listopadu 2000 - 17. prosince 2001 : Jediným akcionářem je Investiční společnost Sportvest, a.s. sesídlem Praha 8, Sokolovská 140/325 IČO 49241656
 • 7. ledna 1997 - 17. prosince 2001 : Obchodní společnost BESTSPORT, akciová společnost, se sídlemPraha 8, Sokolovská 140/325 s e z a p i s u j e do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, do oddílu ... B,vložky 4485. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů