Základní údaje

Historické adresy

28.6.2001 - 12.8.2003 Třinec, nám. Svobody 526, okres Frýdek-Místek, PSČ 73961
12.11.1998 - 28.6.2001 Praha 1, U Půjčovny 2, PSČ 11000
30.1.1996 - 12.11.1998 Třinec, nám. Svobody 526, okres Frýdek-Místek
18.11.1992 - 30.1.1996 Třinec, nám. Míru 636, okres Frýdek-Místek
1.9.1991 - 18.11.1992 Třinec, Hutnická 884, okres Frýdek-Místek

19015046

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.11.2002

364-19015046

Datum vzniku

1. září 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. srpna 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. srpna 2003

Historické názvy

3.4.2002 - 12.8.2003

1. Silas, a.s. "v likvidaci"

30.1.1996 - 3.4.2002

1. Silas, a.s.

1.9.1991 - 30.1.1996

1. Silas a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 221

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.6.2001 - 12.8.2003

268 543 010 Kč

4.1.2001 - 28.6.2001

268 543 010 Kč

23.9.1994 - 4.1.2001

50 000 000 Kč

18.11.1992 - 23.9.1994

20 000 000 Kč

1.9.1991 - 18.11.1992

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2003 - 12. srpna 2003 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci z obchodního rejstříku obchodní společnost 1. Silas, a.s. "v likvidaci", se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 61, ... identifikační číslo 19 01 50 46.Právní důvod výmazu:Obchodní společnost 1. Silas, a.s. "v likvidaci", se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 61, IČ 19 01 50 46, byla vymazána z obchodního rejstříku po provedené likvidaci ke dni 30.6.2003. zobrazit více skrýt více
  • 3. dubna 2002 - 12. srpna 2003 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.6.2001 byla společnostzrušena s likvidací ke dni 1.7.2001 a vstoupila do likvidace.
  • 11. ledna 1999 - 12. srpna 2003 : Obchodní společnost 1.Silas, a.s. se sídlem Praha 1,PSČ 110 00, U Půjčovny 2, IČ 19015046 se zapisuje do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddíluB v... ložky 5739. zobrazit více skrýt více
  • 17. dubna 1997 - 12. srpna 2003 : Prodej části podniku / obchodního střediska/ na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 30.9.1996 uzavřené mezi společností1. Silas, a.s. a Silas Trade, a.s.
  • 17. dubna 1997 - 12. srpna 2003 : Akcie: všechny akcie jsou kmenové
  • 1. září 1991 - 12. srpna 2003 : Způsob založení:Jednorázově dle § 25 z.č.104/90 Sb., a to na základězakladatelské smlouvy ze dne 29.7.1991 a dodatku ze dne28.8.1991.
  • 17. dubna 1997 - 28. června 2001 : Rozsah splacení základního jmění:Základní jmění je splaceno v celém rozsahu.
  • 6. dubna 2000 - 4. ledna 2001 : 1)Zástupce jediného akcionáře společnosti 1. Silas, a.s. přivýkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základníhojmění této společnosti ze stávajících 50000000,-Kč)slovy: pa... desátimilionůkorunčeských) o 218543010,-Kč ( slovy:dvěstěosmnáctmilionůpětsetčtyřicettřitisícedesetkorunčeských),na 268543010,-Kč (slovy:dvěstěšedesátosmmilionůpětsetčtyřicettřitisícedesetkorunčeských),nepřipouští se možnostupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, bez omezení.Způsob provedení zvýšení základního jmění:a, na zvýšení základního jmění bude upsána jedna (1) kmenováakcie na jméno o nominální hodnotě 218543010,-Kč ( slovy:dvěstěosmnáctmilionůpětsetčtyřicettřitisícedesetkorunčeských),v listinné podobě.b, vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře na upisovánínové akcie, účelem vyloučení přednostního práva na upisovánínové akcie je částečné oddlužení této společnosti formoukapitalizace pohledávky věřitele společnosti EXIMAT a.s. (§59odst. 7 obch.zákoníku)c, nová akcie bude nabídnuta k upsání určitému zájemci-obchodníspolečnosti EXIMAT a.s. se sídlem Hradec Králové, A.Dvořáka1117, IČ 25279424, která je věřitelem společnosti. Tato obchodníspolečnost EXIMAT a.s. má za společností 1.Silas, a.s. peněžitoupohledávku ve výši 218543010,-Kč / slovy:dvěstěosmnáctimilionůpětsetčtyřicettřítisícdesetkorunčeských/ atuto vloží jako nepeněžitý vklad do základního jmění tétospolečnosti na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenév souladu s tímto rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění.d, předmět nepeněžitého vkladu: pohledávka věřitele obchodníspolečnosti EXIMAT a.s. za obchodní společností 1. Silas, a.s.v nominální hodnotě 218543010,-Kč. Předmětem vkladu nebudepříslušenství této pohledávky. Právním důvodem vzniku pohledávkyje Smlouva o koupi cenných papírů ze dne 6.12.1995 a Dohoda ozrušení této Smlouvy o koupi cenných papírů ze dne 20.12.1999,které uzavřely obchodní společnosti SORE INVESTMENTS (CR),(původně MOTOINVEST, akciová společnost,DEPOT Praha, a.s.)jakokupující a 1.Silas, a.s. jako prodávající. Tato pohledávkapředstavuje nárok na vrácení části kupní ceny akcií, kteroukupující zaplatil společnosti 1.Silas, a.s. jako částečné plněníze Smlouvy o koupi cenných papírů, jež byla následně zrušenaDohodou o zrušení nesplněného závazku ze dne 20.12.1999.Předmětná pohledávka byla převedena dne 20.12.1999 na obchodníspolečnost Tagan Investments Limited a ta ji téhož dne převedlana stávajícího věřitele obchodní společnost EXIMAT a.s.e, lhůta pro uzavření smlouvy o postoupení výše uvedenépohledávky, kterou dojde k upsání akcie, se stanoví v délce 30dnů, počínaje prvním pracovním dnem kalendářního týdnenásledujícího týdne po týdnu, v němž nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení navrhovaného základního jmění doobchodního rejstříku. Zájemce společnost EXIMAT a.s. může sespolečností 1.Silas, a.s. smlouvu o postoupení pohledávkyuzavřít v jejím sídle (Praha 1, U Půjčovny 2, PSČ 110 00, a tovždy v pracovní dny v průběhu shora uvedené lhůty.f, emisní kurs upisované akcie se rovná její nominální hodnotětj. emisní kurs jedné (1)upisované akcie o nominální hodnotě218543010,-Kč činí 218543010,-Kč.g, nepeněžitý vklad bude splacen dnem účinnosti Smlouvy opostoupení pohledávky, před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku2, Jediný akcionář: Rudolf Ovčáří, r.č. 490624/119bytem Český Těšín, Odboje 7 zobrazit více skrýt více
  • 17. dubna 1997 - 30. října 1997 : Omezení převoditelnosti akcií:K převodu akcií je nutný předchozí souhlas představenstvaspolečnosti.
  • 1. září 1991 - 12. listopadu 1992 : Základní kapitál + akcie: Základní kapitál společnosti je100 000,--Kčs. Společnost vydá celkem 20 kusů akcií znějících najméno o nominální hodnotě 5 000,--Kčs.
posunout dolů