Základní údaje

Historické adresy

21.6.2002 - 4.2.2011 Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, PSČ 12000
18.3.1991 - 21.6.2002 Praha 9, Mladoboleslavská 15

00211222

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 5.5.2009

CZ00211222

Datum vzniku

18. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. února 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. února 2011

Historické názvy

30.3.2009 - 4.2.2011

PAL a.s. v likvidaci

18.3.1991 - 30.3.2009

PAL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 614

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.6.2004 - 4.2.2011

237 006 000 Kč

10.7.2002 - 26.6.2004

493 362 000 Kč

18.3.1991 - 10.7.2002

237 006 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 4. února 2011 - 4. února 2011 : Společnost PAL a.s. v likvidaci se sídlem Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, PSČ 120 00, IČ 002 11 222 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního ... rejstříku. Právní důvod výmazu je skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 2009 - 4. února 2011 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 12.3.2009 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací.
 • 26. června 2004 - 4. února 2011 : rozhodnutím FNM ČR v právním postavení jediného akcionáře společnosti PAL a.s. ze dne 28.7.2003 došlo po splnění stanovených podmínek ke snížení základního kapitálu společnosti na ... výši 237,006.000,- zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : f) společnost PAL a.s. potvrdí přijetí veřejného návrhu smlouvy ve lhůtě 10(deseti) dnů ode dne uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : g) výsledek veřejného návrhu smlouvy uveřejní společnost PAL a.s. bez zbytečného odkladu po uplynutí doby jeho závaznosti způsobem, jakým byl uveřejněn veřený návrh
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : a) základní kapitál společnosti PAL a.s. se snižuje ze stávající výše 493,362.000,--Kč o částku 256.356,--Kč, čímž základní kapitál po snížení bude činit částku 237,006.000,--Kč
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : b) základní kapitál bude snížen způsobem podle ustanovení § 213c, odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. ... Veřejný návrh bude omezen na 1 (jednu) akcii společnosti PAL a.s. o jmenovité hodnotě 256,356.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : c) veřejný návrh smlouvy uveřejní společnost PAL a.s. nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku, dále zasláním veřejného návrhu smlouvy na adresu sídla akcionáře uvedenou v... seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : d) veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn po povolení zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a před zápisem snížení základního kapitálu do té... hož obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : e) dob závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude činit 4(čtyři) týdny ode dne jeho uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku
 • 10. října 2003 - 4. února 2011 : Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního jmění ze dne 28.7.2003 takto:
 • 10. dubna 2002 - 4. února 2011 : FNM ČR v právním postavení jediného akcionáře obchodníspolečnosti PAL a.s., IČ : 00211222 svým rozhodnutím ze dne6.12.2000 potvrzeným notářským zápisem NZ 519/2000, N 580/2000ze dn... e 6.12.2000 rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti peněžitým vkladem ve výši 256,356.000,-- Kč (slovydvěstěpadesátšestmiliónůtřistapadesátšesttisíc korunčeských).Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činitspolu se zcela splaceným základním kapitálem při založeníspolečnosti částku 493,362.000,--Kč (slovyčtyřistadevadesáttřimiliony-třistašedesátdvatisíce korunčeských). Dále zakladatel rozhodl, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Novéakcie budou vydány v počtu 1 (slovy jednoho) kusu kmenovélistinné akcie, veřejně neobchodovatelné, na jméno, o jmenovitéhodnotě 256,356.000,--Kč. Emisní kurs upisované akcie se rovnájmenovité hodnotě akcie. Úpis nové akcie se uskuteční v sídleFondu národního majetku České republiky v Praze 2, Rašínovonábř. 42 ve lhůtě 5 (pět) dnů poté, kdy usnesení Městského souduv Praze o provedení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do ostatních skutečností obchodníhorejstříku nabude právní moci.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nových akciína účet společnosti č.350000704091/0100 vedený u Komerční bankya.s. pobočka Praha, a to nejpozději do 1 (slovy jednoho)roku odesepsání notářského zápisu formou splátkového režimu a to :- do 30.6.2001 - 30%, tj. 76,906.800,-- Kčtj. slovy sedmdesátšestmilionů-devětsetšesttisíc-osmset korunčeských- do 30.9.2001 - 30%, tj. 76,906.800,-- Kčtj. slovy sedmdesátšestmilionů-devětsetšesttisíc-osmset korunčeských- do 6.12.2001 - 40%, tj. 102,542.400,-- Kčtj. slovy stodvamiliony-pětsetčtyřicetdvatisíce-čtyřista korunčeských zobrazit více skrýt více
 • 11. října 1991 - 4. února 2011 : Stanovy a.s. Praha čl. VIII/B odst. 5 se doplňuje o odstavcepísmena f) a g) a čl. XIV. následovně:
 • 11. října 1991 - 4. února 2011 : f) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZVodborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek,stanovených zákoníkem práce v platném znění, generálnídohody a podle dalš... ích obecně závazných právních předpisův této věci, zobrazit více skrýt více
 • 11. října 1991 - 4. února 2011 : g) společnost vytváří ve smyslu generální dohody sociálněstimulační fond (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbutohoto fondu požadují,
 • 11. října 1991 - 4. února 2011 : a čl. XIV Odborové orgány je doplněn o následující:Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svojičinnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generálnídohody a dal... šch obecně závazných právních předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 4. února 2011 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 zák.č. 104/1990 Sb. rozhodnutím ministerstva strojírenstvía elektrotechniky České republiky z... e dne 19.12.1990, pod č.j.1030/642/90 se souhlasem vlády ČR a ve smyslu ust. § 32 odst.3 a 4 zákona o státním podniku. Akciová společnost vzniklazrušením státního podniku PAL bez likvidace a vložení jehohmotného majetku jako celku do akciové společnosti PAL a.s..Zakladatelským plánem ze dne 19.12.1990 bylo určeno složenípředstavenstva společnosti, dozorčí rady, byl jmenován revizor zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 4. února 2011 : účtů. Výše základního majetku tvoří 100 % základního kapitáluohodnoceného znalcem ing. Vladimírem Pilným, CSc., bytemPraha 3, Husinecká 13.
 • 18. března 1991 - 19. února 1996 : Revizor účtů společnosti:ing. Jiří Koubek, bytem Praha 9, Tupolevova 516
posunout dolů