Trendy

130 281 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-11 771 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

100 222 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.10.2016 Olomoucká 3419/9, Židenice, 618 00 Brno

Historické adresy

24.2.2012 - 24.10.2016 Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 61800
24.8.2011 - 24.2.2012 Brno, Olomoucká 3419, č.o.7/9, PSČ 61800
7.7.2009 - 24.8.2011 Brno, Hlinky 510/110, PSČ 60300
26.5.1993 - 7.7.2009 Brno, ul. Hlinky 110
9.3.1993 - 26.5.1993 Brno, Olomoucká 7/9
1.12.1990 - 9.3.1993 Brno

00211281

DIČ

od 1.5.1993

CZ00211281

Datum vzniku

1. prosince 1990

Datová schránka

67wtmdb

Historické názvy

21.8.1998 - 7.7.2009

První brněnská strojírna Brno DIZ,a.s.

1.12.1990 - 21.8.1998

První brněnská strojírna Brno, a. s.

11.7.1988 - 31.3.1990

První brněnská strojírna, koncernový podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 166

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2017

169 877 343 Kč

Historické jmění

3.8.2015 - 28.12.2017

57 877 344 Kč

1.8.2014 - 3.8.2015

49 877 346 Kč

22.8.2006 - 1.8.2014

30 125 346 Kč

16.11.2005 - 22.8.2006

80 334 256 Kč

15.2.2002 - 16.11.2005

241 002 768 Kč

26.10.2000 - 15.2.2002

41 002 848 Kč

12.10.1995 - 26.10.2000

1 708 452 000 Kč

9.3.1993 - 12.10.1995

1 707 452 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 13.12.2014

107- 8779240257 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Olomoucká 3419/7, 618 00, Brno - Židenice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2017 - 28. prosince 2017 : Společnost PBS GROUP, a.s., jako jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. při výkonu působnosti řádné valné hromady i rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spol... ečnosti takto:1. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje v působnosti valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 57.877.344,--Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých) o částku ve výši 111.999.999,-- Kč (slovy: sto jedenáct milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 37.333.333 (slovy: třicet sedm milionů tři sta třicet tři tisíc tři sta třicet tři ) kusů. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3847. 4. Akcie společnosti První brněnská strojírna, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00.5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, společnosti PBS GROUP, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jmenovité hodnotě a činí 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že emisní kurs akcií uhradí PBS GROUP, a.s. - upisovatel, ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti První brněnská strojírna, a.s., a to: - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 24.03.2015 ve výši 2.942.700,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.05.2015 ve výši 3.000.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.10.2015 ve výši 13.000.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.10.2015 ve výši 4.000.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 04.07.2017 ve výši 2.500.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2017 ve výši 5.000.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.06.2017 ve výši 2.200.000,- Kč- z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 30.10.2017 ve výši 3.866.942,65 Kč- z obchodního styku ve výši 75.490.356,35 Kčproti pohledávce, kterou má společnost První brněnská strojírna, a.s. za tímto jediným akcionářem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu.Důvodem započtení je snížení závazků společnosti za jediným akcionářem. Zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávky se z účetního hlediska jeví jako optimální řešení. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností První brněnská strojírna, a.s. a jediným akcionářem společností PBS GROUP, a.s., bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu dohody o započtení pohledávky činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi jediným akcionářem a společností.11. Hodnota pohledávky pro započtení je určena reálnou hodnotou této pohledávky vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodující o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 - 24. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. července 2014 - 24. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. července 2015 - 3. srpna 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti První brněnská strojírna a.s., a to společnosti PBS Group, a.s., obsažené v notářském zápise notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky ... v Brně, ze dne 30.07.2015, č. NZ 816/2015, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti První brněnská strojírna a.s., takto:1. Jediný akcionář společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 49.877.346,-- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých) o částku ve výši 7.999.998,-- Kč (slovy: sedm milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) tj. na částku 57.877.344,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 2.666.666 (slovy: dva miliony šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů akcií.3. Emisní kurs nově upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jejich jmenovité hodnotě a činí 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 4. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3847. 5. Akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00.6. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno jediným akcionářem ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem s tím, že účinnost této smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a v této smlouvě bude rozvazovací podmínka jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to předáním prohlášení vkladatele (jediného akcionáře) a předáním předmětné nemovité věci vkladatelem (jediným akcionářem) společnosti.Předmět nepeněžitého vkladu se schvaluje, a je to nemovitá věc:- pozemek parcela číslo 489/79, o výměře 5695m2, orná půda která je v katastru nemovitostí zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 392 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno. 8. Nemovitá věc byla oceněna Odhadem tržní hodnoty č. 698/121/2015 ze dne 01.07.2015, vypracovaným Ing. Petrem Mazalem, odhadcem nemovitostí č. 2110, licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0698.Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se schvaluje a činí podle Odhadu tržní hodnoty č. 698/121/2015 ze dne 01.07.2015 částku 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.666.666 (slovy: dva miliony šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč/1ks (slovy: tři koruny české lomeno jeden kus), s tím, že rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, jež mají být na tento vklad vydány, je emisní ážio.10. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00, přičemž jediný akcionář splatí emisní kurz nově upsaných akcií vnesením nepeněžitého vkladu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2014 - 1. srpna 2014 : Účastník společnost PBS GROUP, a.s., jako jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 22.7.2014 společnosti rozhoduje o... zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje v působnosti valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 30.125.346,--Kč (slovy: třicet milionů jednostodvacetpěttísíc třistačtyřicetšest korun českých) o částku ve výši 19.752.000,--Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetpadesátdva tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 6.584.000 (slovy: šest milionů pět set osmdesát čtyři tisíc kusů).3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ: 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 3847. 4. Akcie společnosti První brněnská strojírna, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ: 618 00,5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, společnosti PBS GROUP, a.s., návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jmenovité hodnotě a činí 3,--Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - částku 7.508.950,- Kč (slovy sedm milionů pět set osm tisíc devět set padesát korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s., ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, a to na účet č. 1701948501/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na jméno První brněnská strojírna, a.s. , o splacení této části emisního kursu vydá UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. potvrzení o splnění vkladové společnosti, a část emisního kursu akcií - částku 12.243.050,- Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc padesát korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. - upisovatel, ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti První brněnská strojírna, a.s., z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 23.01.2013 ve výši 12.243.050,- Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc padesát korun českých) ve znění dodatků č. 1-6, proti pohledávce, kterou má společnost První brněnská strojírna, a.s. za tímto jediným akcionářem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu. Důvodem započtení je také snížení závazků společnosti za jediným akcionářem. Zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávky se z účetního hlediska jeví jako optimální řešení. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností První brněnská strojírna, a.s. a jediným akcionářem společností PBS GROUP, a.s., bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu dohody o započtení pohledávky činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi jediným akcionářem a společností.11. Hodnota pohledávky pro započtení je určena reálnou hodnotou této pohledávky vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodující o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 2013 - 25. července 2014 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 21.8.2013.
 • 24. srpna 2011 - 4. října 2013 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 27.07.2011.
 • 7. července 2009 - 24. srpna 2011 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 23.6.2009.
 • 4. prosince 2007 - 7. července 2009 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených mimořádnou valnou hromadou dne 30.10.2007
 • 21. února 2008 - 21. srpna 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. přijala dne 30.1.2008 následující usnesení:Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Určení hlavního akcionář... e a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře u určení výše protiplnění:Hlavním akcionářem společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ 656 14, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 166, IČ: 002 11 281 (déle jen "Společnost"), je, ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) a c) obchodního zákoníku, obchodní společnost SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 5 Athion street Julia House, Flat/Office 103, Pallouriotissa, P.C. 1056 Nicosia, Kyperská republika, IČ: HE 96041 (déle jen "hlavní akcionář"), která je vlastníkem celkem 9 790 963 listinných kmenových akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 3 Kč, a to ve formě hromadných listin nahrazujících tyto akcie, které představují 97,50% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti.Skutečnost, ze hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti je osvědčena:a) předávacím protokolem vystaveným dne 11.9.2007 obchodníkem s cennými papíry, kterým je J & T BANKA, a.s. o předání hromadných listin nahrazujících 9 790 963 kusů akcií společnosti hlavnímu akcionáři při vypořádání převodu těchto akcií na hlavního akcionáře a tím i nabytí uvedených akcií hlavním akcionářem.Hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 11.12.2007, a dodržel tak zákonem stanovenou lhůtu pro uplatnění uvedeného práva.b) potvrzením J & T BANKY, a.s. o uložení akcií společnosti v počtu 9 790 963 kusů pro osobu hlavního akcionáře. Potvrzení je datováno dne 28.1.2008 a je účinné do 31.1.2008.Návrh na přechod akcií vydaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře se týká 250 819 akcií, což představuje 2,50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Jiné účastnické cenné papíry, než které jsou uvedeny výše, Společnost nevydala.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (déle jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (déle i "ostatní akcionáři").3. Výše protiplněníVýše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům za jejich akcie vydané Společností v případě zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, je 3,20 Kč za jednu akcii. Jedná se o zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, v zaknihované podobě na majitele, ISIN CS0005007954, vedené v registru emitenta SCP.Zdůvodnění výše protiplněníHlavní akcionář při určení protiplnění ve výši 3,20 Kč za jednu akcii Společnosti vycházel především z:(i) ekonomických údajů o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované roční účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2006, jakož i z výsledků hospodaření Společnosti za třetí čtvrtletí roku 2007;(ii) analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů Společnosti do budoucna, zájmena se zřetelem na vývoj cen hlavních vstupních surovin a služeb Společnosti v roce 2007 a z předpokladů tohoto vývoje ve střednědobém výhledu, jakož i ze současného stavu a očekávaného vývoje výše marží v jednotlivých segmentech činnosti Společnosti;(iii) analýzy konkurenceschopnosti Společnosti a jejich reálných možností uplatnit se v budoucnu na trhu energetických zařízení ve vazbě na skutečné kapacity, majetek a know-how, které má Společnost objektivně k dispozici k datu jejího ocenění;(iv) analýzy reálně možných dopadů existujících závazků Společnosti vyplývajících z její činnosti v uplynulém období, zájmena závazků spojených s projekty Iranshahr a Pforzheim.Informace o znaleckém posudkuPřiměřenost protiplnění za akcie vydané společnosti je doložena Znaleckým posudkem č. 152a-l/2007, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivova 4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581 (déle jen "znalec"), podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměřenosti protiplnění znalec použil jako základní a stěžejní metodu ocenění výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků. Aplikaci uvedené metody ocenění znalec označil jako jedině správnou pro ocenění akcií Společnosti, v porovnání s metodou účetní hodnoty a metodou likvidační hodnoty, přičemž výnosová metoda diskontovaných peněžních toků podle názoru znalce nejlépe vystihuje skutečnou hodnotu akcií Společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/450/2007 ze dne 10.12.2007 udělila svůj předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na osobu hlavního akcionáře, a to za protiplnění 3,20 Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele ISIN CS0005007954 o jmenovité hodnotě 3,- Kč.Výrok znalce ve znaleckém posudku"Závěrečný výrok znaleckého ústavu"Na základě objednávky společnosti Segfield Investment Limited jsme provedli expertizu vedoucí k posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ: 656 14, IČ 002 11 281. Ocenění akcií společnosti PBS Brno DIZ, a.s. bylo zpracováno na základě podkladů známých k datu 30.09.2007, neboť k tomuto datu byly dostupné informace týkající se hospodaření společnosti obsažené v účetních výkazech sestavených k tomuto datu. Zástupce společnosti potvrdili znaleckému ústavu, že od data 30.09.2007 do data vydaní znaleckého posudku, tj. do 7.12.2007 nedošlo k žádným podstatným skutečnostem, které by měly významný vliv na hodnotu akcií společnosti PBS Brno DIZ, a.s. a nebyly by znaleckému ústavu sděleny.Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti PBS Brno DIZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí po zaokrouhlení 3,20 Kč (Slovy: tři koruny a dvacet haléřů). Na základě provedené expertizy tedy konstatujeme, že protiplnění ve výši 3,20 Kč za jednu akcii společnosti PBS Brno DIZ, a.s. považujeme ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za přiměřené."Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému protiplněníPředstavenstvo společnosti se seznámilo se žádostí hlavního akcionáře ze dne 11.12.2007, s výší navrhovaného protiplnění, jakož i s obsahem citovaného znaleckého posudku dokládajícího přiměřenost protiplnění za akcie Společnosti, a po jejich projednání dne 12.12.2007 považuje, na základě jemu dostupných informací, navrhované protiplnění za akcie Společnosti za spravedlivé.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů.Protiplnění bude vypláceno poštovní poukázkou.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry. Tuto skutečnost doložil písemným potvrzením obchodníka s cennými papíry Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, IČ 000 01 350, která zvláštní účet pro složení a výplatu protiplnění vede. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 4. prosince 2007 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 28.6.2006.
 • 2. srpna 2006 - 22. srpna 2006 : Snížení základního kapitálua) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2005 ve výši 70.708.587,71 Kč a použití zákonného rezervního fondu do výše 12.618.178,1... 6 Kčb) rozsah snížení základního kapitálu: o 50.208.910,- Kčc) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 8,- Kč/ks na 3,- Kč/ksd) v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta k předložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy v souladu s § 213a, odst. 2 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 2005 - 22. srpna 2006 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 17.06.2005.
 • 25. srpna 2005 - 16. listopadu 2005 : Snížení základního kapitálua) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2004 do výše 151.621.526,30 Kč příděl do zákonného rezervního fondu: 9.046.985,70 Kčb) ... rozsah snížení základního kapitálu: o 160.668.512,- Kčc) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 24,- Kč/ks na 8,- Kč/ksd) v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta k předložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy v souladu s § 213a, odst. 2 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1995 - 16. listopadu 2005 : Zvýšení základního jmění o 1 milion Kč bylo dosaženo sloučeníms První brněnskou strojírnou rozvojovou, a.s. se sídlemv Brně, Kuklenská 38, IČO 60 71 13 37, vedenou pod Rg B 1357Okr... esního soudu Brno-venkov v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1990 - 16. listopadu 2005 : Základní ochranné známky: značka 1.B v kruhu registr. č. 116.477značka 1.B bez kruhu registr.č. 116.478z to samostatně nebo s názvem společnosti.
 • 1. prosince 1990 - 16. listopadu 2005 : Způsob zřízení: Jednorázové založení státní akciové společnostidle par. 32 zák. č.111/1990 Sb. o státním podniku a ustanovenípar. 62, 25 a dalších zák. č. 104/1990 Sb. o akciovýchs... polečnostech, na základě zakladatelského plánu a schvále-ných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 25. srpna 2005 : Zapisuje se úplné znění stanov schválených řádnou valnouhromadou dne 20.6.2000.Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou společnosti dne 20.6.20... 00. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 2000 - 25. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou společnosti dne 3. března 2000.
 • 21. srpna 1998 - 25. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou 12.6.1998.
 • 6. února 1998 - 25. srpna 2005 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou13.6.1997.
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude zveřejněnaotištěním v Zemských novinách a v Obchodním věstníkupředstavenstvem v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníkubez ... zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského souduv Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Do tří dnů po konání řádné valné hromady, nejpozději však do13.07.2001 bude mezi společností a předem vybraným zájemcem budeuzavře... na Smlouva o uzavření budoucí dohody o vzájemném zápočtupohledávek dle ust. § 289 a násl. Obch.Z. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a tospolečnosti imAGe 1, a.s., se sídlem Praha 8, Kubišova 19, IČO:00174... 491, která je vlastníkem pohledávky vůči společnosti Prvníbrněnská strojírna Brno DIZ, a.s. v hodnotě 253.039.502,78 Kč kedni 28.6.2001, přiznané pravomocným rozsudkem Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. 6 Cm 722/99-39 ze dne 18.5.2000, ato formou započtení shora uvedené pohledávky ve výši zvýšenízákladního kapitálu neupsaného s využitím přednosního právaakcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení započtením je oddluženíspolečnosti, za emisní kurs 24,- Kč za jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 24,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předemvybraným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručenípísemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitímpřednostního práva, a činí 10 dní. Místem pro provedení úpisupředem vybraným zájemcem je sídlo společnosti První brněnskástrojírna Brno DIZ, a.s., Hlinky 110, Brno a to v pracovní dny vdobě od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce jepovinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 10dní ode dne jejich upsání a to uzavřením smlouvy o započtenípohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je sídlospolečnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. na adreseHlinky 110, Brno, a to v pracovní dny v době od 10.00 h... od. do12.00 hod..Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kursjím upsaných nových akcií do 10 dní od data úpisu, na účetspolečnosti číslo 1701948501/3800 vedený u HypoVereisbank. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počínáběžet ode dne následujícího po právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýš... enízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dní. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí24,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 24,- Kč.
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba novýchupisovaných akcií: Celkem bude upisováno 8.333.330 kusů novýchkmenových akcií, v zaknihované podobě, neregistrovanýchznějících ... na majitele, každá o jmenovité hodnotě 24,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžníchprostředků pro další rozvoj společnosti. Upsání nových akciíbude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest svyuž... itím přednostního práva stávajících akcionářů na upsánínových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadnímzákladním kapitálu společnosti. Nepřipouští se upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2001 - 15. února 2002 : Zvýšení základního kapitálu společnosti:Návrh na rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti o199.999.920,- Kč, slovy jednostodevadesátdevět milionůdevětsetdevadesátdevět tisíc ... devětsetdvacet korun českých, tedyze zcela splacených 41.002.848,- Kč na 241.002.768,- Kč, a toupisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 26. října 2000 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne20.6.2000 o snížení základního jmění společnosti:
 • 10. července 2000 - 26. října 2000 : a) Důvody snížení základního jmění- hospodářský výsledek minulých let vykázaný v roční účetnízávěrce roku 1999- ztráta 1 198 051 018,23 Kč, která vznikla při realizacienergetického... bloku č. 1 a 2 obchodního případu elektrárna4x64 MW Iranshahr ve smyslurozhodnutí vlády ČR o jeho dokončení a starého bloku zakázek"order backlog" realizovaných společným podnikem ABB PBS, s.r.o.jménem a na účet PBS Brno, a.s., dále pak ztráta z nákladovýchúroků (KOB, ŽB a ostat.) a tvorba opravných položek k rizikovýmpohledávkám a rizikovým finančním investicím.- snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fonduke krytí budoucích ztrát dle § 216 a bod 1 Obchodního zákoníkuve výši 386 623,60 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 26. října 2000 : b) Rozsah snížení základního jměníZákladní jmění bude z hodnoty 1 708 452 tis. sníženo o1 667 449 152,-Kč na hodnotu 41 002 848,- Kč.
 • 10. července 2000 - 26. října 2000 : c) Způsob snížení základního jměníSnížení základního jmění bude provedeno ve smyslu § 213aObchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií společnostiz 1 000,- Kč/ks na 24,- Kč... /ks. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 26. října 2000 : Vzhledem k zaknihované podobě akcií není stanovena lhůta projejich předložení.
 • 2. března 1995 - 9. září 1998 : Generální ředitel: JUDr. Zdeněk VaněčekBrno, Sevastopolská 7
 • 11. dubna 1991 - 9. září 1998 : Ostatní formy názvu:První brněnská strojírna Brno, Joint Stock CompanyPrvní brněnská strojírna Brno, AktiengesellschaftPrvní brněnská strojírna Brno, Société AnonymePrvní brněnská ... strojírna Brno, Sociedad AnonimaPrvní brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1995 - 12. října 1995 : Akcie:1 708 451 ks akcií na majitele, jm. hodnoty 1 000,- Kč1 ks akcie na jméno se zvláštními právy,jm.hodnoty 1 000,-KčZvláštní práva jsou časově omezena do 31.12.1997 a uplynutít... ohoto času zanikají. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1993 - 2. března 1995 : Generální ředitel : JUDr. Zdeněk V a n ě č e kOslavany, Havířská 11
 • 21. února 1992 - 26. května 1993 : Generální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc.
 • 11. dubna 1991 - 26. května 1993 : Prokurista: Ing. Richard Kuba, CSc.Brno, Luční 30616 00
 • 21. února 1992 - 9. března 1993 : Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc., Praha 1, Vavřenova 1169ing. Leonard Kozohorský, Brno, Kosmonautů 11ing. Lubomír Ptáček, Brno, Ečerova 3ing. František Ujčík, Brno, ... Černého 7JUDr. Jiří Vodička, Praha, Mezivrší 29Jiří Tomšík, Budišov 129 zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1992 - 9. března 1993 : Revizor účtů:Ing. Karel Hampl
 • 11. dubna 1991 - 9. března 1993 : Základní kapitál společnosti je 1.234,770.000,-- Kčs a jevyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.234,770.000,-- Kčsznějících na jméno.
 • 1. prosince 1990 - 9. března 1993 : Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředsedav době jeho nepřítomnosti předsedy a jeden člen představ... enstva. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 1991 - 21. února 1992 : Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc.ing. Leonard Kozohorskýing. Lubomír Ptáčeking. František UjčíkJUDr. Jiří VodičkaJiří Tomšík
 • 1. prosince 1990 - 21. února 1992 : Revizor účtů: Ing. Karel HamplGenerální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc.
 • 1. prosince 1990 - 11. dubna 1991 : Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc.ing. Leonard Kozohorskýing. Lubomír Ptáčeking. František UjčíkJUDr. Zdeněk VaněčekJUDr. Jiří Vodička
 • 1. prosince 1990 - 11. dubna 1991 : Základní kapitál: 1.174,041.251,-- Kčsa je vyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.174,041.251,-- Kčsznějících na jméno.
 • 1. prosince 1990 - 11. dubna 1991 : Ostatní formy názvu:První brněnská strojírna Brno, Company LimitedPrvní brněnská strojírna Brno, AktiengesellschaftPrvní brněnská strojírna Brno, Société AnonymePrvní brněnská stro... jírna Brno, Sociedad AnonimaPrvní brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů