2 158 704 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

16 804 tis. Kč

Zisk za rok 2008

875 698 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

24.6.2009 - 1.6.2010 Znojmo - Přímětice, K Suchopádu 312/2, PSČ 66904
10.10.2001 - 24.6.2009 Znojmo - Přímětice čp.312, PSČ 66904
27.8.1997 - 10.10.2001 Znojmo - Přímětice č.312
6.12.1991 - 27.8.1997 Znojmo - Přímětice

00228320

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.6.2010

CZ00228320

Datum vzniku

6. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2010

Historické názvy

31.8.2005 - 1.6.2010

ZENZA Znojmo, a.s.

4.9.2000 - 31.8.2005

AGROFERT Znojmo a.s.

26.1.1998 - 4.9.2000

HYDRO Znojmo a.s.

27.8.1997 - 26.1.1998

Agroslužby Znojmo, a.s.

6.12.1991 - 27.8.1997

AGROSLUŽBY ZNOJMO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 569

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.8.2005 - 1.6.2010

233 600 535 Kč

22.1.1999 - 31.8.2005

94 830 000 Kč

5.1.1998 - 22.1.1999

94 928 049,95 Kč Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2010 - 1. června 2010 : Společnost ZENZA Znojmo, a.s., IČ 00228320, se sídlem Znojmo, Přímětice, K Suchopádu 312/2, PSČ 669 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložk... a 569, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se společností ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 46900845, se sídlem Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 693 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22.března 2010 jmění zaniklé společnosti ZENZA Znojmo, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2005 - 1. června 2010 : Společnost se sloučila se společnostmi ZENZA Znojmo, a.s., sídlem Znojmo, Přímětice čp. 312, PSČ 669 04, IČ: 46347500 a AGRO-HELIOS, a.s., sídlem Moravský Krumlov - Rakšice, Pod Le... skounem 1282, PSČ: 671 75, IČ: 49975641. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností ZENZA Znojmo, a.s., sídlem Znojmo, Přímětice čp. 312, PSČ 669 04, IČ: 46347500 a AGRO-HELIOS, a.s., sídlem Moravský Krumlov - Rakšice, Pod Leskounem 1282, PSČ 671 75, IČ: 49975641. zobrazit více skrýt více
  • 6. prosince 1991 - 1. června 2010 : Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti ze dne 17.7.1991 podle § 25 zák. č. 104/90 Sb.
  • 19. června 2006 - 26. září 2007 : Valná hromada konaná dne 5.6.2006 rozhodla, taktoI. určuje,na základě dokumentů, a to Prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL PARTNERS CF s.... r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 261 52 231 ze dne 19. dubna 2006, o počtech akcií emitovaných společností ZENZA Znojmo, a.s., které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s. a které pro AGROFERT HOLDING, a.s. deponent deponuje a na základě výpisu ze seznamu akcionářů ZENZA Znojmo, a.s. ze dne 19. dubna 2006, které dokládají, že AGROFERT HOLDING, a.s. má ve svém majetku kmenové akcie ve formě na majitele a na jméno, o nominální hodnotě 216.115.165,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,51 %, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti emitenta ZENZA Znojmo, a.s., se sídlem Znojmo - Přímětice č.p. 312, PSČ 669 04, IČ 002 28 320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 569, a AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;II. konstatuje,- že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění;- že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3800 o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s.;III. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele a na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění, §§ 183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;IV. určuježe výše protiplnění za každou jednu akcii- na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 5.000,- Kč činí 3.704,93 Kč;- na majitele v listinné podobě o nominální hodnotě 810,- Kč činí 600,20 Kč;- na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 2.975,- Kč činí 2.204,43 Kč;že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 509-69/06 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, ze dne 21. března 2006, dodatek ze dne 13. dubna 2006 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem předchozí souhlas pod číslem jednacím 45/N/43/2006/2 ze dne 19. dubna 2006, právní moc ze dne 19.dubna 2006.V. určujelhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 27. srpna 1997 - 26. září 2007 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou dne 17.6.1997.
  • 6. března 1997 - 22. ledna 1999 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.9.1996o záměru snížit základní jmění z 94 928 049,95 Kč na94 830 000 Kč.
  • 6. prosince 1991 - 22. ledna 1999 : je rozdělen na : 9.483 akcií v nominální hodnotě 10.000 Kčs najméno
  • 6. prosince 1991 - 22. ledna 1999 : Základní kapitál : 94,928.049,95 Kčs
  • 6. prosince 1991 - 27. srpna 1997 : Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitelspoleč-nosti, kteří svůj podpis doplní razítkem společno... sti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů