Trendy

1 328 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 316 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

81 526 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.1.2013 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

4.5.2012 - 18.1.2013 Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000
26.5.2011 - 4.5.2012 Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

24121550

DIČ

od 3.8.2011

CZ24121550

Datum vzniku

26. května 2011

Datová schránka

zts3bsb

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17219

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.10.2011

74 300 000 Kč

Historické jmění

26.5.2011 - 4.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2521020102 / 2600

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. prosince 2017 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18.12.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu z dosavadní Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18.12.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu z dosavadní ...výše 74.300.000,- Kč (sedmdesát čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) o částku 70.956.500,- Kč (sedmdesát milionů devět set padesát šest tisíc pět set korun českých) na výslednou výši 3.343.500,- Kč (tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce pět set korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech 743 (sedmi set čtyřiceti tří) kusů kmenových listinných akcií na jméno z výše 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty 4.500,- Kč (čtyři tisíce pět set korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti evidovaná v účetnictví společnosti (rozvaha v plném rozsahu) na účtu 097 Neuhrazená ztráta minulých let a zároveň i optimalizace výše základního kapitálu a kapitálové struktury společnosti ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty jedinému akcionáři.S částkou ve výši 70.956.500,- Kč (sedmdesát milionů devět set padesát šest tisíc pět set korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu společnosti, bude naloženo tak, že:a)část ve výši 7.788.072,82 Kč (sedm milionů sedm set osmdesát osm tisíc sedmdesát dvě koruny české a osmdesát dva haléře) bude použita na úhradu ztráty společnosti a projeví se odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami v účetnictví společnosti týkajícími se položek účet (základní kapitál) a účet (neuhrazená ztráta minulých let), ab)část ve výši 63.168.427,18 Kč (šedesát tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a osmnáct haléřů) bude vyplacena jedinému akcionáři.Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.Akcionář (resp. akcionáři) vlastnící kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě je povinen (resp. jsou povinni) předložit tyto své akcie společnosti k výměně za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu společnost do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. srpna 2011 - 4. října 2011 : Společnost SHIFTRY HOLDINGS LIMITED podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti PZU Czech, a.s., přijímá toto rozhodnutí:A) o zvýšení základního ... kapitálu společnosti1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 72 300 000,-- Kč (sedmdesát dva miliony tři sta tisíc korun českých), vydáním 723 (sedmi set dvaceti tří) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti SHIFTRY HOLDINGS LIMITED, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti5. emisní kurs upisovaných akcií činí 72 300 000,-- Kč (sedmdesát dva miliony tři sta tisíc korun českých), emisní kurs každé jedné nové upisované akcie se tak vždy rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)6. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci společnosti SHIFTRY HOLDINGS LIMITED nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit:6.1. písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku6.2. návrh smlouvy o upsání akcií6.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií7. předem určený zájemce společnost SHIFTRY HOLDINGS LIMITED může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři White & Case na adrese Praha 1, Na Příkopě 8, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií8. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením9. valná hromada připouští možnost započtení pohledávky společnosti PZU Czech, a.s., za jediným akcionářem společností SHIFTRY HOLDINGS LIMITED z titulu zvýšení základního kapitálu v částce celkem 72 300 000,-- Kč proti pohledávkám předem určeného zájemce SHIFTRY HOLDINGS LIMITED za společností PZU Czech, a.s., vyplývajících ze:9.1. smlouvy o půjčce uzavřené dne 22. června 2011 mezi SHIFTRY HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a PZU Czech, a.s. jako dlužníkem, na základě které byla dne 23. června 2011 společnosti PZU Czech, a.s. poskytnuta půjčka ve výši 66 500 000,-- Kč (jistina), půjčka je úročena běžným úrokem ve výši 5% (pět procent) ročně; k dnešnímu dni činí výše úroku 314 028,-- Kč; započítávat se bude jistina včetně části narostlého úroku ve výši 274 028,-- Kč, celkem tedy částka 66 774 028,-- Kč; a9.2. smlouvy o půjčce uzavřené dne 22. června 2011 mezi SHIFTRY HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a PZU Czech, a.s. jako dlužníkem, na základě které byla dne 23. června 2011 společnosti PZU Czech, a.s. poskytnuta půjčka ve výši 5 500 000,-- Kč (jistina), půjčka je úročena běžným úrokem ve výši 5% (pět procent) ročně; k dnešnímu dni činí výše úroku 25 972,-- Kč; započítávat se bude jistina včetně narostlého úroku, celkem tedy částka 5 525 972,-- Kč10. existence pohledávek byla prokázána z prohlášení auditora VOX CONSULT, s.r.o.11. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci společnosti SHIFTRY HOLDINGS LIMITED návrh dohody o započtení12. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku; úřední ověření podpisů na dohodě o započtení se nevyžaduje. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů