1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

- 452 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

55 146 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

7

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

9.11.2016 - 1.4.2017 Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
11.12.2012 - 9.11.2016 Libušská 391/215, Libuš, 142 00 Praha 4
11.8.2011 - 11.12.2012 Praha 5, Radlická 138, PSČ 15021
30.5.2011 - 11.8.2011 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

24122734

DIČ

od 1.8.2011

CZ24122734

Datum vzniku

30. května 2011

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. dubna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. dubna 2017

Datová schránka

pz73d2a

Historické názvy

11.8.2011 - 1.4.2017

Bezpečná ulice a.s.

30.5.2011 - 11.8.2011

HANADELOM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17225

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.11.2011 - 1.4.2017

55 372 000 Kč

30.5.2011 - 16.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 10.1.2017

2113822966 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2017 - 1. dubna 2017 : Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 13. 02. 2017 schváleného notářským zápisem sepsaným dne 28. 03. 2017 pod č. NZ 161/2017, N 229/2017 na společnost Amaio Tec... hnologies, a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 261 65 406, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6460, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Bezpečná ulice, a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 241 22 734, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17225. zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 2014 - 1. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 25. srpna 2014 - 1. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 4. listopadu 2011 - 16. listopadu 2011 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 2.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze... stávající výše 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých ) o částku 53.372.000,- Kč ( slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých ) na celkovou výši základního kapitálu ve výši 55.372.000,-Kč ( slovy: padesát pět milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých ), a to úpisem nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním 266 ks (slovy: dvě stě šedesáti šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a upsáním 86 ks (slovy: osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), to vše s tím, že akcie nebudou kótovány (dále jen Akcie). Na jednu Akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) připadá 1 hlas, na jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá 100 hlasů.Emisní kurs upisovaných Akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Akcionáři nemají v souladu s § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových Akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, vzhledem k tomu, že celé zvýšení základního kapitálu bude pokryto výše popsaným nepeněžitým vkladem. Všechny Akcie navrhované k úpisu na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty Jeidnému akcionáři, tedy společnosti Zenit, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 138, PSČ: 150 21, IČ 44797672, jako předem určenému zájemci (dále též jen jako předem určený zájemce.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitým vkladem, který do základního kapitálu Společnosti vloží předem určený zájemce, jehož předmětem je dále uvedené know-how. Předem určený zájemce je majitelem know-how s obchodním názvem ?projekt Bezpečné ulice?, který nabízí obcím s rozšířenou působností možnost zvýšit bezpečnost na místních pozemních komunikacích tím, že zavádí komplexní systém správy dopravních přestupků s důrazem na přestupky související s překračováním povolené rychlosti a s nedodržováním příkazu světelného signálu .Stůj. Hodnota nepeněžitého vkladu, který je blíže specifikován ve znaleckém posudku vyhotoveném společností BDO Appraisal services .Znalecký ústav s.r.o., identifikační číslo: 275 99 582, se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, č. 31-10-2011/211 ze dne 31.10.2011, byla stanovena na částku 53.372.000,- Kč ( slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých ).Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady, ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, shora popsaný nepeněžitý vklad co do jeho předmětu i výše ocenění , jak je uvedena shora, schvaluje.Za nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 266 ks (slovy: dvě stě šedesát šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a 86 ks (slovy: osmdesát šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), které nebudou kótovány.Předem určený zájemce upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání Akcií do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku příslušného soudu.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií předem určenému zájemci ze strany Společnosti. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upisování se stanoví sídlo Společnosti.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Ke splacení nepeněžitého vkladu a tedy k úhradě emisního kursu dojde uzavřením písemné smlouvy o nepeněžitém vkladu a předáním dokumentace, v níž je zachyceno know-how, které je předmětem nepeněžitého vkladu, o čemž bude v souladu s § 60 odst. 2 obchodního zákoníku sepsán Společností a předem určeným zájemcem zápis. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 2011 - 4. listopadu 2011 : Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých ) o částku 53.372.000,- Kč ( slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesá... t dva tisíc korun českých ) na celkovou výši základního kapitálu ve výši 55.372.000,-Kč ( slovy: padesát pět milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých ), a to úpisem nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním 266 ks (slovy: dvě stě šedesáti šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a upsáním 86 ks (slovy: osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), to vše s tím, že akcie nebudou kótovány (dále jen ?Akcie?). Na jednu Akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) připadá 1 hlas, na jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá 100 hlasů.Emisní kurs upisovaných Akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Akcionáři nemají v souladu s § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových Akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, vzhledem k tomu, že celé zvýšení základního kapitálu bude pokryto výše popsaným nepeněžitým vkladem. Všechny Akcie navrhované k úpisu na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty Jeidnému akcionáři, tedy společnosti Zenit, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 138, PSČ: 150 21, IČ 44797672, jako předem určenému zájemci (dále též jen jako ?předem určený zájemce?).Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitým vkladem, který do základního kapitálu Společnosti vloží předem určený zájemce, jehož předmětem je dále uvedené know-how. Předem určený zájemce je majitelem know-how s obchodním názvem ?projekt Bezpečné ulice?, který nabízí obcím s rozšířenou působností možnost zvýšit bezpečnost na místních pozemních komunikacích tím, že zavádí komplexní systém správy dopravních přestupků s důrazem na přestupky související s překračováním povolené rychlosti a s nedodržováním příkazu světelného signálu ?Stůj?. Hodnota nepeněžitého vkladu, který je blíže specifikován ve znaleckém posudku vyhotoveném společností BDO Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., identifikační číslo: 275 99 582, se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, č. 01-09-2011/177 ze dne 1.9.2011, byla stanovena na částku 53.372.000,- Kč ( slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých ).Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady, ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, shora popsaný nepeněžitý vklad co do jeho předmětu i výše ocenění , jak je uvedena shora, schvaluje.Za nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 266 ks (slovy: dvě stě šedesát šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a 86 ks (slovy: osmdesát šesti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), které nebudou kótovány.Předem určený zájemce upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání Akcií do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku příslušného soudu.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií předem určenému zájemci ze strany Společnosti. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upisování se stanoví sídlo Společnosti.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Ke splacení nepeněžitého vkladu a tedy k úhradě emisního kursu dojde uzavřením písemné smlouvy o nepeněžitém vkladu a předáním dokumentace, v níž je zachyceno know-how, které je předmětem nepeněžitého vkladu, o čemž bude v souladu s § 60 odst. 2 obchodního zákoníku sepsán Společností a předem určeným zájemcem zápis. zobrazit více skrýt více
posunout dolů