17 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2017 Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1

Historické adresy

10.11.2015 - 22.5.2017 V jirchářích 148/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
24.6.2011 - 10.11.2015 Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

24129470

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

unq3z6f

Historické názvy

24.6.2011 - 7.11.2011

CPCS PROJECT ALFA SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 380

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 15.11.2011

17 000 000 Kč

Historické jmění

24.6.2011 - 15.11.2011

3 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. listopadu 2011 - 15. listopadu 2011 : Jediný akcionář společnosti CPCS PROJECT ALFA CE rozhodl dne 24.10.2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti CPCS PROJECT ALFA CE o zvýšení základního kapitálu společnos... ti CPCS PROJECT ALFA CE:1. Základní kapitál společnosti CPCS PROJECT ALFA CE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem.Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společnosti ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti, a to: pozemek p.č. 5744/43 o výměře 11574 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 5744/44 o výměře 307 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 5744/45 o výměře 955 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 5744/47 o výměře 356 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če na pozemku p.č. 5744/44 - způsob využití víceúčel, budova bez čp/če na pozemku p.č. 5744/45 - způsob využití garáž, budova bez čp/če na pozemku p.č. 5744/47 - způsob využití výroba, vše v obci a k.ú. Mělník, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 9641 pro obec a k.ú. Mělník. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 1650-47/2011 znalce Jana Münstera, nezávislého na společnosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5414/2011-4 ze dne 28. 07. 2011 částkou 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých).Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností JBM INNOVATION LIMITED, se sídlem Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, Cheshire, SK4 2LP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále zván jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního rejstříku.Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), u akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) částku 1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých), u akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) částku 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů