Základní údaje

Historické adresy

7.10.2011 - 31.8.2012 Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000
2.8.2011 - 7.10.2011 Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600

24133779

DIČ

Není plátce DPH

11.1.2012 - 31.8.2012

CZ24133779

Datum vzniku

2. srpna 2011

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. srpna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. srpna 2012

Historické názvy

5.10.2011 - 31.8.2012

VIG BM a.s.

2.8.2011 - 5.10.2011

Salerte Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17304

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.6.2012 - 31.8.2012

4 000 000 Kč

5.10.2011 - 26.6.2012

2 000 000 Kč

2.8.2011 - 5.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2012 - 31. srpna 2012 : Společnost VIG BM a.s. zanikla fúzí sloučením této společnosti, jakožto společnosti zanikající, a společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 7... 47/5, PSČ 110 00, IČ: 24220809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896, jakožto společnosti nástupnické. zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2012 - 31. srpna 2012 : Na společnost VIG BM a.s., jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností INPROX Ost, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 1... 1000, IČ: 267 37 116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90577, INPROX Mlada Boleslav, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 247 96 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175034, INPROX Zlín, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 256 71 448, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59892, INPROX Jihlava, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 257 26 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64694, INPROX Přerov, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 264 97 042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85898, INPROX Karlovy Vary, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 257 27 460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64763, INPROX Frýdek – Místek, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 256 71 006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59853 a SEXTA – společnost pro správu nemovitostí, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 251 59 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108077. zobrazit více skrýt více
  • 21. května 2012 - 26. června 2012 : 1. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je vyrovnání poměru příspěvků současných akcionářů společnosti mimo základní kapitál společnosti a množství akcií společnosti... v jejich vlastnictví.2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanoví valná hromada společnosti v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem celkem 10.000 (slovy: deseti tisíc) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých), a neomezenou převoditelností. S novými akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva.3. Emisní kurs nové akcie společnosti činí 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upisovaných nových akcií společnosti v celkové výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.4. Přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť všichni stávající akcionáři společnosti se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. 5. Všechny nové akcie společnosti budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.6. Dohoda akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Klimentská 1, nedohodnou-li se všichni akcionáři na jiném místě, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů. Představenstvo společnosti je povinno oznámit všem akcionářům písemně na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů, počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením písemného oznámení. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat všem akcionářům nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení je řádně doručené dnem, kdy bude doručeno poslednímu z akcionářů. 7. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 5098692/0800, IBAN CZ08 0800 0000 0000 0509 8692, BIC GIBA CZ PX, vedený u České spořitelny, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů