Trendy

1 336 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 445 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

5 196 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 9.8.2013 Londýnská 674/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

18.7.2012 - 9.8.2013 Praha - Vinohrady, Londýnská 608/52, PSČ 12000
30.6.2011 - 18.7.2012 Praha, Londýnská 608/52, PSČ 12000

24135909

DIČ

od 1.8.2011

CZ24135909

Datum vzniku

30. června 2011

Datová schránka

3qq3643

Historické názvy

18.7.2012 - 15.10.2015

SHERLOG eVito, a.s.

30.6.2011 - 18.7.2012

SHERLOG BioCom, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17324

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.1.2018

10 000 000 Kč

Historické jmění

18.7.2012 - 16.1.2018

5 000 000 Kč

30.6.2011 - 18.7.2012

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

5021030551 / 5500

Historické provozovny

12.12.2012 - 23.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Londýnská 674/55, 120 00, Praha - Vinohrady

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. ledna 2018 : Valná hromada schválila dne 15. ledna 2018 zvýšení základního kapitálu společnosti eVito medical a.s., (dále jen "Společnost"), takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o čá Valná hromada schválila dne 15. ledna 2018 zvýšení základního kapitálu společnosti eVito medical a.s., (dále jen "Společnost"), takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o čá...stku 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno (dále společně též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti EUC holding a.s., se sídlem Na Pankráci 1690/125, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 284 17 909, spisová značka B 14386 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen "EUC holding a.s.") a společnosti RELANTON s.r.o., se sídlem Antonína Slavíka 1313/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 035 49 178, spisová značka C 85407 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen "RELANTON s.r.o."), (EUC holding a.s. a RELANTON s.r.o. dále společně též jen "Zájemci" nebo jednotlivě "Zájemce") takto:a) společnosti EUC holding a.s. bude nabídnuto upsání 80 (osmdesáti) kusů akcií, b) společnosti RELANTON s.r.o. bude nabídnuto upsání 20 (dvacet) kusů akcií 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrhy smluv o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.6. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisují předem určení Zájemci, kteří jsou stávajícími akcionáři Společnosti a ke splacení emisního kurzu Akcií má dojít započtením pohledávek akcionářů vůči Společnosti. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:a) Emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že: - proti pohledávce Společnosti ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) za společností EUC holding a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti EUC holding a.s. jako vlastníka pohledávky za Společností z titulu Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené dne 10. května 2016 mezi společností EUC holding a.s., na straně jedné jako úvěrující, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou, o poskytnutí revolvingového úvěru až do výše 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých), a to část jistiny ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých), - proti pohledávce Společnosti ve výši 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za společností RELANTON s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti RELANTON s.r.o. jako vlastníka pohledávky za Společností z titulu úvěrové smlouvy (LOAN FACILITY AGREEMENT) uzavřené dne 5. října 2015 mezi společností RELANTON s.r.o. na straně jedné jako úvěrující, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou, ohledně poskytnutí úvěru do výše 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), a to část jistiny ve výši 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), (dále též jen "Započtení pohledávek"). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smluv o Započtení pohledávek. zobrazit více skrýt více
  • 17. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
posunout dolů