18 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2016 Nad Závěrkou 489/16, Břevnov, 169 00 Praha 6

Historické adresy

2.1.2012 - 24.8.2016 Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000
4.11.2011 - 2.1.2012 Cítov 206, PSČ 27704
13.7.2011 - 4.11.2011 Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 11000

24136123

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. července 2011

Datová schránka

ajw4dmn

Historické názvy

13.7.2011 - 4.11.2011

CPCS PROJECT BETA SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 395

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 30.11.2011

18 000 000 Kč

Historické jmění

13.7.2011 - 30.11.2011

3 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2011 - 30. listopadu 2011 : Jediný akcionář společnosti CPCS PROJECT BETA SE rozhodl dne 24. 10. 2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti CPCS PROJECT BETA SE o zvýšení základního kapitálu společn... osti CPCS PROJECT BETA SE: Základní kapitál společnostiCPCS PROJECT BETA SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), 2 ks (slovy: dva kusy) akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.499.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společnosti ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu psolečnosti se schvalují nemovitosti, a to: pozemek p.č. st. 543 o výměře 396 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 736/5 o výměře 429m2 - ovocný sad, pozemek č. 736/6 o výměře 720m2 - vodní plocha, pozemek p.č. 736/7 o výměře 2979m2 - ovocný sad, pozemek p.č. 736/8 o výměře 4342m2 - orná půda, pozemek p.č. 736/9 o výměře 1701m2 - orná půda, pozemek p.č. 736/12 o výměře 999m2 - zahrada, pozemek p.č. 736/13 o výměře 1.500m2 - zahrada, pozemek p.č. 736/14 o výměře 133m2 - zahrada, pozemek p.č. 1926 o výměře 210 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 1931 o výměře 945 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 1932 o výměře 401 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 1933 o výměře 256 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 1934 o výměře 31 m2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 1936 o výměře 50 m2 - ostatní plocha, budova č.p. 206 na pozemku p.č. st. 543, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 1665 pro obec a k.ú. Cítov. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 1659-56/2011 znalce Jana Müstera, nezávislého na společnosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5415/2011-11, ze dne 27. 7. 2011 částkou 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 04 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), 02 ks (slovy: dva kusy) akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.499.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých), 01 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností BSGROUP SSYSTEM LTD., se sídlem 6 BEXLEY SQUARE, SALFORD, MANCHESTER M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tj. vlastníkem nemivitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále zván jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, v Jirchářích 148/4, PSC 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než tozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), u akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.499.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých) částku 1.499.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých), u akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) částku 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů