Základní údaje

Sídlo

od 14.4.2015 Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Historické adresy

29.7.2011 - 14.4.2015 Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ 14900

24141224

DIČ

od 20.6.2012

CZ24141224

Datum vzniku

29. července 2011

Datová schránka

rjx4qte

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17365

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2013

404 686 410 Kč

Historické jmění

10.7.2013 - 17.12.2013

387 686 410 Kč

31.8.2012 - 10.7.2013

349 878 410 Kč

20.6.2012 - 31.8.2012

84 600 000 Kč

29.7.2011 - 20.6.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2102765599 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2017 : Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18,PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejs Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18,PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejs...tříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Čimické údolí, a.s., se sídlem Dubice 29, 470 01 Česká Lípa, IČ 06711251. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2017 : Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsané v obchodním rejst Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsané v obchodním rejst...říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Litvínov Lomská a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 06230563. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2017 : Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rej Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rej...stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Brownfield Beroun a.s., IČ 056 57 628, se sídlem Praha 5, Smíchov, Pod Kesnerkou 2553/40, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2016 : Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský...m soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Zámek Líšno s.r.o., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 03081168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227394. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. července 2013 : Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností ESSALAR, a.s., IČ 27429334, se Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností ESSALAR, a.s., IČ 27429334, se... sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12 a Culinaria, s.r.o., IČ 41329643, se sídlem Praha 8, Lindnerova 998/6. Valná hromada schválila projekt fúze a převzetí jmění zanikajících společností dne 21. června 2013. Rozhodný den fúze je 1. září 2012. zobrazit více skrýt více
 • 20. června 2012 : Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění společnosti LIMAS, a.s., IČ 25004123, se sídlem v Liberci 30, Poštovní 1124, ELIM Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění společnosti LIMAS, a.s., IČ 25004123, se sídlem v Liberci 30, Poštovní 1124, ELIM...IN, s.r.o., IČ 28369041, se sídlem v Praze 4, Nad Opatovem 2140, EIBL ELECTRONIC s.r.o., IČ 46712658, se sídlem v Praze 8, Lindnerova 998/6, PANOK-TOURIST a.s. IČ 44797141, se sídlem v Praze 4, Kotorská 1598 jako společností zanikajících v důsledku fúze sloučením. Valná hromada schválila projekt fúze a převzetí jmění zanikajících společností dne 10.května 2012. Rozhodný den fúze je 1.srpen 2011. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 4. prosince 2013 - 17. prosince 2013 : Valná hromada společnosti přijala dne 2. prosince 2013 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetku ... společnosti nepeněžitými vklady, zvýšení její hospodářské stability a snížení nákladů na správu nemovitostí.1. Základní kapitál bude zvýšen o 17.000.000,- Kč, (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z částky 387.686.410,- Kč, (slovy: třistaosmdesátsedm milionů šestsetosmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých) na částku 404.686.410,- Kč, (slovy: čtyřistačtyři milionů šestsetosmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých) upsáním nových akcií s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen vydáním celkem 17.000.000 (slovy: sedmnáctmiliónů) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá.Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. 3. Vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali přednostního práva na úpis nových akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitému zájemci, a to panu Tomislavu Procházkovi, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9.Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, Tomislava Procházky, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 tvoří:-budova - dům čp. 1946 na pozemku č.parc. 1351 včetně pozemku č.parc. 1351 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek č.parc. 1338/2 orná půda, pozemek č.parc. 1338/211 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 1831 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa.Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanoven za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.11.2013, pod čj. 2Nc 5771/2013-11, které nabylo právní moci dne 27.11.2013. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáctmiliónůkorun českých).Tomislav Procházka, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 jako předem určený zájemce upíše a splatí 17.000.000 (slovy: sedmnáctmiliónů) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 – Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224.Tomislav Procházka je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla:Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2012 - 31. srpna 2012 : Mimořádná valná hromada přijala dne 19. července 2012 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetku ... společnosti nepeněžitými vklady, zvýšení její hospodářské stability a snížení nákladů na správu nemovitostí.1. Základní kapitál bude zvýšen o 265.278.410,- Kč, z částky 84.600.000,- Kč, na částku 349.878.410,- Kč, upsáním nových akcií s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen vydáním celkem 265.278.410 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá.Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady.3. Vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali přednostního práva na úpis nových akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitým zájemcům, a to- společnosti Real – Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 , - společnosti MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389,- společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081- panu Tomislavu Procházkovi, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti Real – Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 tvoří-- čp. 3001 – ul. Moskevská, Česká Lípaobčanská vybavenost čp. 3001 na p.p.č 810/1, s pozemkem parc.č. 810/1 – zastavěná plocha a nádvoří a 812/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4892 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa- čp. 998 – ul. Lindnerova , Praha 8 – Libeň: obytný dům čp. 998, na p.p.č. 112, s pozemkem parc.č. 112 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1652, obec Praha, k.ú. Libeň- objekt bez čp. na p.p.č. 846/1 – k.ú. Čimice, obec Praha:objekt bez čp./č.e. – jiná st. na pozemku č.parc. 846/1 s pozemkem č.parc. 846/1 – zastavěná plocha a nádvoří zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1579, obec Praha, k.ú. Čimice objekt bez čp. na p.p.č. 847/1 – k.ú. Čimice, obec Praha:objekt bez čp./č.e. – jiná st. na pozemku č.parc. 847/1 s pozemkem č.pac. 847/1 – zastavěná plocha a nádvoří zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1579, obec Praha, k.ú. Čimice - Pozemek p.č. 764, k.ú. Středokluky, Praha Západ:pozemek č.parc. 764 – orná půda, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ na LVč. 673 pro obec Středokluky, k.ú. Středokluky- Nová Huť čp. 146, 159, 256, 257, 258, Svor:soubor nemovitostí a pozemků v k.ú. a obci Svor sestávající se z:stavba čp. 146 – lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/2, stavba čp. 159 – lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/1, stavba čp. 256 – jiná stavba na pozemku č.parc. st. 200/8, stavba čp. 257 – jiná stavba na pozemku č.parc. st. 200/9, stavba čp. 258 – lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/3 s pozemky č.parc.st. 200/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/2 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/3 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/8 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/9 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 1661/1 – trvalý travní porost, 1663/1 trvalý travní porost, č.parc. 1663/2 trvalý travní porost, č.parc. 1671 trvalý travní porost, č.parc. 1673/1 trvalý travní porost, č.parc. 1677 zahrada, č.parc. 1679 trvalý travní porost, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 355 pro obec Svor, k.ú. Svor.- Budova technické vybavenosti bez čp. na pozemku parc. č. 2931/3 v k.ú. Doksy u Máchova Jezera a obci Doksy: budova bez čp./č.e. – tech. vyb. na cizím pozemku č.parc. 2931/3, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 2412 pro obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova Jezera.- Parcela p.č. 1876/3 –k.ú. Turkovice u Ondřejova, obec Ondřejova (bez stavby na ní stojící):parcela č. 1876/3 – orná půda, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, na LVč. 925 pro obec Ondřejov, k.ú. Turkovice u Ondřejova.Parcela p.č. 1278/2 – k.ú. Knínice u Libouchce, obec Libouchec (bez stavby na ní stojící) :pozemek č.parc. 1278/2 trvalý travní porost, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na LVč. 112 pro obec Libouchec, k.ú. Knínice u Libouchce.- Parcela p.č.5150/12 – k.ú. a obec Česká Lípa:pozemek č.parc. 5150/12 ostatní plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 4892 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa.- Parcela p.č. 487/4 –k.ú. Břevniště pod Ralskem,obec Hamr na Jezeřevčetně stavby telekomunikačního stožáru:pozemek č.parc. 487/4 ostatní plocha, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 126 pro obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště pod Ralskem. - Parcela p.č. 619/3 – k.ú. Třtěno, obec Chožov se stavbou telekomunikačního stožáru: pozemek č.pac. 619/3 orná půda, zapsáno u u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, na LVč. 364 pro obec Chožov, k.ú. Třtěnov- Budova obč.vybavenosti na p.p.č. 980/6, parcela p.č.980/2, 980/3,980/6 - k.ú. a obec Krásný dvůr: budova bez čp./č.e. technická vybavenost na pozemku č.parc. 980/6 s pozemky č.parc. 980/2 – ostatní plocha, č.parc. 980/3 – ostatní plocha, č.pac. 980/6 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na LVč. 505 pro obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr.Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích vypracovaných soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaný znaleckých posudcích jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 111.464.310,-Kč. Znalecké posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 7 notářského zápisu.Společnost Real – Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 jako předem určený zájemce upíše a splatí 111.464.310 (slovy: stojedenáctmiliónůčtyřistašedesátčtyřitisícetřistadeset) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 – Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224.Společnost Real – Invest CL a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla:Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389 tvoří:- Areál čp. 2073 – ul. Pivovarská, Česká Lípasoubor budov obč. vybavenosti a pozemků sestávající se z:stavba čp. 2073 – tech. vybavenost. na pozemku č.parc. 5904/3 -, stavba čp. 3127 – tech. vybaventost. na pozemku č.parc. 5825/290, stavba bez čp./č.e. – tech.vyb. na pozemku č. parcel. 2975, stavba bez čp./č.e. – tech. vyb. na pozemku č. parcel. 4857/2, stavba bez čp./č.e.– tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5786/120, stavba bez čp./č.e. – tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5825/109, stavba bez čp./č.e. – tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5904/6, stavba bez čp./č.e. – tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5904/7, stavba bez čp./č.e. – tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5906/1 s pozemky č.parc. 2975 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 2978 – ostatní plocha, č.parc. 4857/2 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5786/120 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5825/109 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc 5825/290 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/1 – ostatní plocha, č.parc. 5904/3 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/5 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/6 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/7 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5906/1 – zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5946/3 – ostatní plocha, č.parc. 5952/3 – ostatní plocha vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4789 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa.Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 9.242.470,-Kč . Znalecký posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 8 notářského zápisu.Společnost MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389 jako předem určený zájemce upíše a splatí 9.242.470 (slovy: devětmiliónůdvěstěčtyřicetdvatisícečtyřistasedmdesát) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 – Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224.Společnost MERKURIA CL s.r.o. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla:Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081 tvoří:- čp. 1826 – ul. Větrná, Česká Lípabytový dům čp. 1826 na pozemku č.parc. 1339 s pozemkem č.parc. 1339 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 1815 – ul. Jižní, Česká Lípabytový dům čp. 1815 na pozemku č.parc. 1359 s pozemkem č.parc. 1359 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 1816 – ul. Jižní, Česká Lípabytový dům čp. 1816 na pozemku č.parc. 1358 s pozemkem č.parc. 1358 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 831 – ul. V Parku, Nový Borbytový dům čp. 831 na pozemku č.parc. 577/3 s pozemkem č.parc. 577/3 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 2118 pro obec Nový Bor, k.ú. Nový Bor,- čp. 832 – ul. V Parku, Nový Borbytový dům čp. 832 na pozemku č.parc. 577/5 s pozemkem č.parc. 577/5 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 2118 pro obec Nový Bor, k.ú. Nový Bor,- Rozhledna Špičák, Česká Lípaobjekt bez č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. 394, s pozemky č.parc. 394 zastavěná plocha a nádvoří a č.parc. 393/20 ostatní plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4721 pro obec Česká Lípa, k.ú. Stará Lípa.Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích vypracovaných soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaných znaleckých posudcích jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 123.571.630,-Kč. Znalecké posudky včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 9 notářského zápisu.Společnost ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081 jako předem určený zájemce upíše a splatí 123.571.630 (slovy: stodvacettřimiliónůpětsetsedmdesátjedentisícšestsettřicet) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 – Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224.Společnost ŽOSKA a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla:Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, Tomislava Procházky, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 tvoří:- Pozemky č.parc. 2274/10 ostatní plocha, č.parc. 2274/11 ostatní plocha, č.parc. 2275/1 zahrada, č.parc. 2275/2 zahrada, č.parc. 2275/3 zahrada, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most na LVč. 6259 pro obec Litvínov, k.ú. Horní LitvínovTyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 21.000.000,-Kč. Znalecký posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 10 zápisu.Tomislav Procházka, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 jako předem určený zájemce upíše a splatí 21.000.000 (slovy: dvacetjedenmilión) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 – Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224.Tomislav Procházka je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla:Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů