Trendy

4 363 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

210 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

49 134 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.11.2016 Rybná 732/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

27.8.2014 - 3.11.2016 9. května 2067, Podlusky, 413 01 Roudnice nad Labem
1.8.2011 - 27.8.2014 Praha 2 - Nové Město, Sokolská 1605/66, PSČ 12000

24144932

DIČ

od 10.8.2011

CZ24144932

Datum vzniku

1. srpna 2011

Datová schránka

q2w4uqk

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17388

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2012

41 740 000 Kč

Historické jmění

29.12.2011 - 21.12.2012

2 000 000 Kč

1.8.2011 - 29.12.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 4.9.2013

CZ3401000001070357730217

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 6.2.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 9. května 2067, 413 01, Roudnice nad Labem - Podlusky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2012 - 21. prosince 2012 : „Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti MLM-real Group a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 39.740.000,-- Kč (třicetdevětmilionůse... dmsetčtyřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.987 (jedentisícdevětsetosmdesátsedm) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie“). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitým zájemcům, kterými jsou níže uvedené osoby, takto: a) manželům panu Martinovi M a t z k e m u , datum narození 20. května 1964, bytem Roudnice nad Labem, 9. května 2067, PSČ 413 01 (dále též jen „Martin Matzke”) a paní Libuši M a t z k e o v é , datum narození 21. března 1962, bytem Roudnice nad Labem, 9. května 2067, PSČ 413 01 (dále též jen „Libuše Matzkeová”), bude nabídnuto upsání 1.587 (jednohotisícepětisetosmdesátisedmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie 1“), b) panu Martinovi Matzkemu bude nabídnuto upsání 400 (čtyřset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie 2“), (manželé Martin Matzke a Libuše Matzkeová a pan Martin Matzke dále též společně jen jako „určití zájemci“). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti MLM-real Group a.s., na adrese Praha 2, Nové Město, Sokolská 1605/66, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost MLM-real Group a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných Akcií 1 je stanoven takto: Akcie 1 budou upsány emisním kursem 31.750.000,-- Kč (třicetjedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které mají být vydány akcionářům manželům Martinu Matzkemu a Libuši Matzkeové jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude upsán a nejpozději do tří měsíců ode dne upsání Akcií 1 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve společném jmění manželů pana Martina Matzkeho a paní Libuše Matzkeové, a to: a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 3584, pro obec Roudnice nad Labem a katastrální území Podlusky, a to: - administrativní budova čp. 2058 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 38/1 a parc. č. 38/2 (zapsaná jako budova objektu bydlení), - budova pneuservisu čp. 2060 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 (zapsaná jako stavba pro výrobu a skladování), včetně veškerého příslušenství, kterým je zejména budova dílen s kancelářemi bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1, - budova prodejny s garáží a skladem bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/2 (zapsaná jako budova garáže), - budova údržbářské dílny bez čp/če na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 932/1, parc. č. 932/2 a parc. č. 932/3 (zapsaná jako budova zemědělské stavby), - budova dílny bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 842 (zapsaná jako budova zemědělské stavby), - budova čerpací stanice bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 965 (zapsaná jako budova technického vybavení), - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 33/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 33/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 36/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 36/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 37 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 38/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 838 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 38/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 832 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 833 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 842 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 965 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 62 – ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 88/6 – ostatní plocha o výměře 31 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 140/3 – ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/2 – ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/4 – ostatní plocha o výměře 429 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/5 – ostatní plocha o výměře 1171 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 160/2 – ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 160/41 – zahrada o výměře 498 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/4 – ostatní plocha o výměře 595 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/5 – ostatní plocha o výměře 15 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/6 – ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/8 – ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2353 – ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2354 – ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, včetně veškerého příslušenství a součástí, tj. venkovní úprav (oplocení) nacházejících se na: - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/2 – ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/41 – zahrada o výměře 498 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/2 – ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/6 – ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/8 – ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2354 – ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2353 – ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 – ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 140/3 – ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/5 – ostatní plocha o výměře 1171 m2, a včetně zpevněné plochy asfaltové nacházející se na: - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/2 – ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/41 – zahrada o výměře 498 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/2 – ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 140/3 – ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 – ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/4 – ostatní plocha o výměře 595 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/5 – ostatní plocha o výměře 15 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/6 – ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/8 – ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2353 – ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2354 – ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, a včetně zpevněné plochy – zámková dlažba nacházející se na: - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 38/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 838 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 – ostatní plocha o výměře 1314 m2, b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 378, pro obec Chodouny a katastrální území Lounky, a to: - budova objektu bydlení (bývalé zemědělské usedlosti) čp. 10 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4/1, - budova objektu bydlení (bývalé zemědělské usedlosti) čp. 65 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4/2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1311 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/1 – orná půda o výměře 3181 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/3 – trvalý travní porost o výměře 691 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/4 – trvalý travní porost o výměře 533 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5 – orná půda o výměře 32 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 6 – zahrada o výměře 165 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 7 – orná půda o výměře 137 m2, c) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek, na listu vlastnictví č. 186, pro obec a katastrální území Vlksice, a to: - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 448 – ostatní plocha o výměře 665 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 449/1 – trvalý travní porost o výměře 2048 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 449/3 – trvalý travní porost o výměře 1226 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/20 – orná půda o výměře 2708 m2, d) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na listu vlastnictví č. 35, pro obec Nadějkov a katastrální území Vratišov, a to: - budova objektu bydlení (bývalého mlýna) čp. 8 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 27, - budova zemědělské stavby bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 28, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 27 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 462 – lesní pozemek o výměře 4189 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 684/1 – lesní pozemek o výměře 1543 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 684/2 – ostatní plocha o výměře 237 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 685 – trvalý travní porost o výměře 21535 m2 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 686/1 – ostatní plocha o výměře 1507 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 686/2 – zahrada o výměře 640 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 687/1 – vodní plocha o výměře 6856 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 687/2 – ostatní plocha o výměře 1384 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 689/2 – trvalý travní porost o výměře 515 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 691 – ostatní plocha o výměře 22 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 692 – zahrada o výměře 403 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 693 – trvalý travní porost výměře 478 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 695 – ostatní plocha o výměře 200 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 697 – lesní pozemek o výměře 611 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/1 – trvalý travní porost o výměře 9470 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/2 – zahrada o výměře 256 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/3 – lesní pozemek o výměře 725 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 699 – lesní pozemek o výměře 2114 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 702/1 – trvalý travní porost o výměře 814 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/2 – trvalý travní porost o výměře 863 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/20 – trvalý travní porost o výměře 403 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/21 – ostatní plocha o výměře 81 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/24 – ostatní plocha o výměře 181 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/25 – ostatní plocha o výměře 1017 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/32 – orná půda o výměře 3647 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/38 – orná půda o výměře 20524 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/39 – orná půda o výměře 781 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/40 – orná půda o výměře 132 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 725/1 – trvalý travní porost o výměře 6661 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 728 – trvalý travní porost o výměře 2108 m2,včetně příslušenství, kterým jsou zejména stáje a chlívek na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 27, (dále též jen „Nepeněžitý vklad 1“).Nepeněžitý vklad 1 byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1*280*12 ze dne 13. srpna 2012 soudního znalce – společnosti První česká oceňovací společnost, a.s., se sídlem Litoměřice, Velká Krajská 52/2, PSČ 412 01, IČ 25018361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 976, (dále též jen „První česká oceňovací společnost, a.s.”), ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-19, které nabylo právní moci dne 13. července 2012, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-22, které nabylo právní moci dne 22. května 2012, opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-23, které nabylo právní moci dne 27. června 2012, opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-25, které nabylo právní moci dne 27. června 2012, (dále též jen „Znalecký posudek”). Znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu 1 částkou 31.750.000,-- Kč (třicetjedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 1.587 (jedentisícpětsetosmdesátsedm) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), znějících na majitele. Nepeněžitý vklad 1 je splacen předložením písemného prohlášení určitých zájemců manželů Martina Matzkeho a Libuše Matzkeové o vložení Nepeněžitého vkladu 1 do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti MLM-real Group a.s. a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu 1 společnosti. Nepeněžitý vklad 1 je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 8. Emisní kurs upsaných Akcií 2 je stanoven takto: Akcie 2 budou upsány emisním kursem 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých), tedy emisní kurs upsaných Akcií 2 je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude upsán a nejpozději do tří měsíců ode dne upsání Akcií 2 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve výlučném vlastnictví pana Martina Matzkeho, a to nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1706, pro obec Roudnice nad Labem a katastrální území Podlusky, a to budova rodinného domu čp. 2067 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 34 (zapsána jako budova objektu bydlení), pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 34 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 975 m2, vše v katastrálním území Podlusky, včetně příslušenství, kterým je zejména pergola se zázemím, venkovní úpravy a bazén (dále též jen „Nepeněžitý vklad 2“).Nepeněžitý vklad 2 byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn Znaleckým posudkem, který stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 400 (čtyřista) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), znějících na majitele. Nepeněžitý vklad 2 je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce pana Martina Matzkeho o vložení Nepeněžitého vkladu 2 do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti MLM-real Group a.s. a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu 2 společnosti. Nepeněžitý vklad 2 je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů