Trendy

614 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

793 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

58 290 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.9.2016 Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

9.8.2011 - 5.9.2016 Praha 3 - Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 13000

24145378

DIČ

od 1.9.2011

CZ24145378

Datum vzniku

9. srpna 2011

Datová schránka

jag4ybe

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17393

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.4.2013

49 000 000 Kč

Historické jmění

14.2.2013 - 4.4.2013

49 000 000 Kč

9.8.2011 - 14.2.2013

40 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107-361170267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. ledna 2013 - 28. dubna 2014 : Dne 2.11.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti CREAM R.B.A., a.s. se zvyšuje z částky... 40.000.000,- Kč o částku 9.000.000,- Kč na celkovou částku 49.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií peněžitým a nepeněžitým vkladem jediného akcionáře. Jediný akcionář využívá svého přednostního práva pro upsání akcií peněžitým vkladem.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti.3) Dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč a čtyři kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře. Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti CREAM R.B.A., a.s. vedený u Komerční banka, a.s. číslo účtu 107-3780830227/0100.4) Šest kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč a 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který tvoří nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č 4954 pro obec Zlín a katastrální území Zlín, a to pozemek parc. č. 1119/25 v k.ú. Zlín (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2663 m2, který vznikne rozdělením pozemku parc.č. 1119/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4205 m2 na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 7266-7511/2012, který vyhotovil CAD-PRO spol. s r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Hranická 93, PSČ 757 01, IČ: 476 78 771 a ověřil dne 17.5.2012 Ing. Petr Žváček, potvrzený dne 1.6.2012 Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, paní ing. Annou Bačovou pod č. 757/2012-705. Tato nemovitost je oceněna na základě znaleckého posudku č. 2745-69/2012 ze dne 20.9.2012, který vypracoval soudní znalec Ing. Petr Ivančic, ustanovený k vypracování znaleckého posudku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8.8.2012, č.j. 2 Nc 5398/2012-4, a to na částku 6.657.500,- Kč.Částka ve výši 6.600.000,- Kč se započítává na zvýšení základního kapitálu. Částka ve výši 57.500,- Kč bude vložena do ostatních kapitálových fondů. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním nemovitosti spolu s předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem k rukám statutárního orgánu - představenstva společnosti v sídle společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Závazek ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude přebrán písemným prohlášením stávajícího jediného akcionáře - společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a.s. - a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž ve stejné lhůtě je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů