Trendy

-1 878 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

126 217 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.9.2012 Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 11000

Historické adresy

31.8.2011 - 6.9.2012 Praha - Vyšehrad, Na slupi 134/15, okres Praha Hl.m., PSČ 12800

24152285

DIČ

od 15.10.2012

CZ24152285

Datum vzniku

31. srpna 2011

Datová schránka

u765e7b

Historické názvy

31.8.2011 - 13.9.2012

WENDEN a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17464

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2013

84 000 000 Kč

Historické jmění

31.8.2011 - 17.12.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2841788399 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2013 - 17. prosince 2013 : Dne 4.12.2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to následovně: - Částka o kterou se zvyšuje zákl... adní kapitál činí 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) upsáním 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), které budou upsány ve formě nepeněžitého vkladu.- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.- Jediný akcionář se zcela vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu realizace developerského projektu.- Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci jedinému akcionáři JUDr. Janu Sukovi, nar. 10.4.1953, trvale bytem Roztoky, Václavská 1556.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.- Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku.- Představenstvo společnosti se pověřuje, aby upisovateli zaslalo oznámení o stanovení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií a to nejpozději následující den po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: Rodinný dům Smíchov, č.p. 908 na pozemku parcele č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozemek parcela č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozemek parcela č. 3901/1 /zahrada/, pozemek parcela č. 3901/2 /ostatní plocha/, pozemek parcela č. 3901/3 /ostatní plocha/ a pozemek parcela č. 4849/5 /ostatní plocha/ v katastrálním území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 2985 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.- Předmět nepeněžitého vkladu byl soudem určeným znalcem Ing. Jaroslavou Hromádkovou, Kolektivní 1030/19, Praha 4, PSČ 142 00 jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 5757/2013-12, ze dne 14.11.2013, právní moc 26.11.2013, dle znaleckého posudku tohoto znalce č. 4203/177/2013, ze dne 2.12.2013, oceněn na částku 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) - Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno: 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).- Emisní kurz upisovaných akcií je roven nominální hodnotě upisovaných akcií.- Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů od upsání akcií.- Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku se představenstvu ukládá, aby podalo do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů