Trendy

717 921 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

409 628 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 846 446 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2017 Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4

Historické adresy

9.9.2011 - 26.10.2017 Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 11000

24159921

DIČ

od 1.12.2011

CZ24159921

Datum vzniku

9. září 2011

Datová schránka

6zn5paf

Historické názvy

9.9.2011 - 9.9.2011

EXIM HOLDIN G a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17506

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.12.2015

100 875 500 Kč

Historické jmění

18.7.2012 - 11.12.2015

1 834 100 000 Kč

9.1.2012 - 18.7.2012

1 807 100 000 Kč

9.9.2011 - 9.1.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 11

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 9826350227 / 0100

Provozovny

od 17.10.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Revoluční 1044/23, 110 00, Praha 1 - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. července 2015 : Valná hromada společnosti EXIM HOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1044/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 241 59 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. z Valná hromada společnosti EXIM HOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1044/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 241 59 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. z...n. B 17506, rozhodla dne 1. července 2015 o snížení základního kapitálu společnosti podle ust. § 516 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tímto usnesením:Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), tedy na částku 100.875.500,- Kč (slovy: jedno sto milionů osm set sedmdesát pět tisíc pět set korun českých) s tím, že:1.účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury a zvýšení flexibility při nakládání s ní, 2.částka ve výši 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude převedena na ostatní kapitálové fondy, 3.snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech kusů akcií z dosavadní výše 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na novou výši 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých), 4.lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení nové nominální hodnoty se stanovuje v délce dvanácti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva podle ust. § 526 zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
  • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. července 2012 - 18. července 2012 : Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako „Společnost“) roz... hodl dne 26. 6. 2012 v souladu s ust. §190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti převést pod Společnost společnost EXIM spólka akcyjna, a to vložením celého akciového podílu pana Ing. Ferida Nasra v této společnosti do základního kapitálu Společnosti. Převod společnosti EXIM spólka akcyjna do holdingové struktury, která již zahrnuje společnosti ze skupiny EXIM v České republice i v zahraničí tj., EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOURS, a.s., KARTAGO TOURS Utazásszervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím dosáhne kontroly nad uvedenou společností, která je poslední společností ze skupiny EXIM stojící mimo holdingovou strukturu. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 1.807.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na částku 1.834.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1.350 (slovy: jeden tisíc tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), přičemž celá částka představuje nominální hodnotu jedné nově emitované akcie, emisní ážio je nulové. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), přičemž celá částka představuje nominální hodnotu nově emitovaných akcií, emisní ážio je nulové. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář – Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v rozhodnutí Jediného akcionáře oznámení o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří akcie společnosti EXIM spólka akcyjna, registrační číslo: KRS 0000391791, se sídlem ul. Piekna 45, 00-672 Warszawa, Polská republika, a to 1.000.000 ks akcií znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- PLN, nominální hodnota všech akcií činí 1.000.000,-- PLN. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20120072 znaleckého deníku, ze dne 20. 6. 2012, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5040/2012 - 10, ze dne 21. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2012, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orlicí, Švermova 369, na částku 35.100.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 1.350 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zároveň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2011 - 9. ledna 2012 : Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako "Spol... ečnost") rozhodl dne 24.11.2011 v souladu s ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti vytvořit holdingovou strukturu, kdy pod společnost EXIM HOLDING a.s. budou převedeny společnosti EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOURS, a.s., KARTAGO TOURS Utazásszervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, a to vložením celých akciových podílů Ing. Ferida Nasra v těchto společnostech do základního kapitálu Společnosti. Vytvoření holdingové struktury je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím Společnost dosáhne kontroly nad uvedenými společnostmi. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 1.805.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto tisíc Korun českých) na částku 1.807.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 90 255 (slovy: devadesáti tisíc dvě stě padesáti pěti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě.Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,78 Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých Sedmdesát osm Haléřů), z toho je jmenovitá hodnota 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých) a emisní ážio 0,78 Kč (slovy: Sedmdesát osm Haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.805.170.398,90 Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů), z toho součet jmenovitých hodnot všech upisovaných akcií činí 1.805.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto tisíc Korun českých) a emisní ážio je ve výši 70.398,90 Kč (slovy: Sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen "předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: 100 ks akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 120.000,-- Kč, o celkové nominální hodnotě 12.000.000,-- Kč, české společnosti EXIM TOURS a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 23, PSČ 110 00, IČ: 453 12 974; 100 ks kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 332 EUR, o celkové nominální hodnotě 33.200 EUR, slovenské společnosti KARTAGO TOURS, a.s., se sídlem Bratislava, Špitálská 53, PSČ 811 01, IČ: 313 71 205; 20 000 ks akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 HUF, o celkové nominální hodnotě 20.000.000 HUF, maďarské společnosti KARTAGO TOURS Zrt., se sídlem 1076 Budapest, Thököly út 21, registrační číslo 01-10-045550. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20110067 znaleckého deníku, ze dne 10. 11. 2011, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5648/2011 - 17, ze dne 13. 10. 2011, které nabylo právní moci dne 17. 10. 2011, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orlicí, Švermova 369, na částku 2.347.100.000,-- Kč (slovy: Dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 90 255 (slovy: devadesát tisíc dvě stě padesát pět) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zároveň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů