Základní údaje

Sídlo

od 8.6.2017 Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

27.3.2012 - 8.6.2017 Praha - Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 11000
23.9.2011 - 27.3.2012 Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 19000

24160369

DIČ

od 25.10.2012

CZ24160369

Datum vzniku

23. září 2011

Datová schránka

x3r53gp

Historické názvy

23.9.2011 - 8.2.2018

Ambeat Health Care a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17511

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.9.2016

71 890 000 Kč

Historické jmění

23.10.2012 - 16.9.2016

130 000 000 Kč

4.6.2012 - 23.10.2012

72 000 000 Kč

27.3.2012 - 4.6.2012

22 000 000 Kč

23.9.2011 - 27.3.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2359437339 / 0800

Provozovny

od 20.4.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Maxima Gorkého 421, 541 01, Trutnov - Kryblice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. září 2016 : U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jež přešlo na nově vzniklou společnost Ambeat Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, identi U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jež přešlo na nově vzniklou společnost Ambeat Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, identi...fikační číslo:054 01 496, a to dle projektu rozdělení ze dne 27.4.2016. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. října 2012 : Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K... Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. a Senior centrum Malá Čermná s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2014 - 8. června 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 29. srpna 2014 - 8. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 23. října 2012 - 25. října 2012 : Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K... Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 2012 - 4. června 2012 : V důležitém zájmu společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z 22.000.000,- Kč na 72.000.... 000,- Kč.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 50 ks nových kmenových akcií na jméno v lisrtnné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).3) Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie.4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebudou kótované.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář AMBEAT LIMITED, a to nepeněžitým vkladem, kterým je 10 ks listinných akcií obch. spol. GERIMED a.s., na jméno, poř. čísla 11 až 20, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, všechny emitovány dne 25.10.1999 a podepsány předsedou představenstva Ing. Přemyslem Bistrem, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.6) Akcie popsané v odst. 5) byly oceněny nezávislým odborníkem Ing. Jaroslavem Ježkem na 50.561.150,- Kč a jediný akcionář tuto hodnotu nepeněžitého vkladu schvaluje.7) Rozdíl v ceně akcií, uvedené v odst. 5) - 50.561.150,- Kč a hodnotou zvýšení základního kapitálu ? 50.000.000,- Kč, tj. částka 561.150,- Kč bude emisním ážiem.8) Doporučeným dopisem odeslaným jedinému akcionáři držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat jedinému akcionáři společně s výzvou a poskytnout mu k uzavření smlouvy lhůtu alespoň 15 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti.9) Splacení emisního ážia a nepeněžitého vkladu:Jediný akcionář se zavazuje, že do 10 dnů po uzavření smlouvy podle odst. 7) předá společnosti všech 10 akcií obch. spol. GERIMED a.s., podrobně popsaných v odst. 4), opatřených rubopisem společnosti AMBEAT LIMITED ve prospěch společnosti Ambeat Health Care a.s.10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. 7) a 8) nebudou splněny. -------------10) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem vydání bude sídlo společnosti.11) Závazek jediného akcionáře:Jediný akcionář se zavazuje, že nepřevede dosavadní akcie společnosti na jinou osobu, dokud neobdrží nově emitované akcie společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2012 - 27. března 2012 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč.2. Upisování akcií nad částku 20.0... 00.000,- Kč se nepřipouští.3. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 20 (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).4. Emisní kurz nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akci, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie.5. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák.6. K upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií.7. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií odeslat jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí.8. Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě dohody podle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce ve stejné výši 20.000.000,- Kč, kterou má jediný akcionář za společností, a to na základě těchto smluv:a) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 10.6.2007 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností GERIMED a.s., IČ: 25579282, s adresou sídla Sedlec-Prčice, Vítkovo nám. 3, PSČ: 257 91 jako dlužníkem, ve výši 20.000.000,- Kč,b) smlouvy o postoupení pohledávky, uvedené ad a), uzavřené dne 27.12.2011 mezi jediným akcionářem jakožto postupitelem, a společností jakožto postupníkem, za úplatu 20.000.000,- Kč.9. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto:- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky jediného akcionáře za společností,- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu všech dvaceti upisovaných akcií,- dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy.10. Vyjádření auditora Ing. Aleny Hřibové, dekret číslo 1386, ze dne 11.1.2012 k existenci a výši pohledávky jediného akcionáře za společností tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.11. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. Místem vydání bude sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů