Základní údaje

Historické adresy

30.9.2011 - 1.1.2013 Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 12000

24164542

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

30. září 2011

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2013

Historické názvy

30.9.2011 - 1.1.2013

MUSCARIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17541

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.9.2012 - 1.1.2013

252 209 900 Kč

30.9.2011 - 21.9.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : V souvislosti s realizací fúze formou sloučení společnosti AZ-TECHNIKA a.s., se sídlem Kouřimská 2347, 130 00 Praha 3, IČ 264 92 580, jakožto nástupnické společnosti a společnosti ... MUSCARIA a.s., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 241 64 542, jakožto zanikající společnosti, přešlo na nástupnickou společnost AZ-TECHNIKA a.s. jmění zanikající společnosti MUSCARIA a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2012 - 21. září 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti MUSCARIA a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše ...…………………….…...2 000 000,... - Kč (slovy: dva miliony korun českých) upsáním nových akcií o částku ...................................................................250 209 900,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů dvě stě devět tisíc devět set korun českých), na částku …………………………………………….………….……...... 252 209 900,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů dvě stě devět tisíc devět set korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.-- 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští se, aby 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitými vklady předem určených zájemců - pana Jiřího Červinky, narozeného 20.11.1970, bytem Praha 3, Kouřimská 2347/24, pana Zdeňka Senfta, narozeného 27.08.1979, bytem Zdiměřice u Prahy, Volavková 181 a pana Lukáše Kopsy, narozeného 03.01.1980, bytem Jesenice, Příčná II. 886. 4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových akcií společnosti HEGLUND a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ 284 53 956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14628, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, číselné označení 15 - 20, které jsou ve vlastnictví pana Jiřího Červinky, narozeného 20.11.1970, bytem Praha 3, Kouřimská 2347/24. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku číslo 1148/68/12 ze dne 24.08.2012 vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, s místem podnikání Na Jezírku 628/26, 460 06 Liberec 6, IČ 156 47 838, na částku 166 806 600,- Kč (slovy: jedno sto šedesát šest milionů osm set šest tisíc šest set korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 166 806 600,- Kč (slovy: jedno sto šedesát šest milionů osm set šest tisíc šest set korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude panu Jiřímu Červinkovi, narozenému 20.11.1970, bytem Praha 3, Kouřimská 2347/24, vydáno 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých). --5. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií společnosti HEGLUND a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ 284 53 956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14628, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, číselné označení 2 – 3, které jsou ve vlastnictví pana Zdeňka Senfta, narozeného 27.08.1979, bytem Zdiměřice u Prahy, Volavková 181. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku číslo 1146/66/12 ze dne 24.08.2012 vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, s místem podnikání Na Jezírku 628/26, 460 06 Liberec 6, IČ 156 47 838, na částku 55 602 200,- Kč (slovy: padesát pět milionů šest set dva tisíc dvě stě korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 55 602 200,- Kč (slovy: padesát pět milionů šest set dva tisíc dvě stě korun českých). Za tento nepeněžitý vklad budou panu Zdeňku Senftovi, narozenému 27.08.1979, bytem Zdiměřice u Prahy, Volavková 181, vydány 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých). 6. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie společnosti HEGLUND a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ 284 53 956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14628, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), číselné označení 4, která je ve vlastnictví pana Lukáše Kopsy, narozeného 03.01.1980, bytem Jesenice, Příčná II. 886. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku číslo 1144/64/12 ze dne 24.08.2012 vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, s místem podnikání Na Jezírku 628/26, 460 06 Liberec 6, IČ 156 47 838, na částku 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude panu Lukáši Kopsovi, narozenému 03.01.1980, bytem Jesenice, Příčná II. 886, vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých). Emisní kurs akcie, která má být předem určeným zájemcem upsána, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí 27 801 100,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set jeden tisíc jedno sto korun českých). 7. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti, když shora citované nepeněžité vklady jsou hospodářsky využitelné s ohledem na předmět podnikání. 8. Všechny akcie budou upsány ve smlouvách o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, které budou uzavřeny v sídle společnosti MUSCARIA a.s., mezi Společností a předem určenými zájemci - panem Jiřím Červinkou, panem Zdeňkem Senftem a panem Lukášem Kopsou. Lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům - panu Jiřímu Červinkovi, panu Zdeňku Senftovi a panu Lukáši Kopsovi, po zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. 9. Předem určení zájemci jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti MUSCARIA a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů