Trendy

22 925 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 023 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

27 893 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.9.2016 Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

Historické adresy

3.7.2013 - 29.9.2016 Pod pekárnami 245/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
7.10.2011 - 3.7.2013 Praha 9 - Hloubětín, Kolbenova 568/29, PSČ 19800

24166855

DIČ

od 10.11.2011

CZ24166855

Datum vzniku

7. října 2011

Datová schránka

2ip6drt

Historické názvy

7.10.2011 - 11.7.2012

NAFIGATE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17552

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.10.2017

2 400 000 Kč

Historické jmění

12.4.2017 - 2.10.2017

2 125 000 Kč

16.6.2016 - 12.4.2017

2 100 000 Kč

30.11.2011 - 16.6.2016

2 000 000 Kč

7.10.2011 - 30.11.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 18.3.2016

6771172 / 0800

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sokolská 1365, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. října 2017 : Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, ...190 00, IČO: 24166855, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17552 (dále též Společnost), se zvyšuje o částku ve výši 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.125.000,- Kč (dva miliony jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 2.400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet akcií: 2.750.000 ks (dva miliony sedm set padesát tisíc kusů) akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,10 Kč (jedna desetina koruny české), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: zaknihovaná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry, Emisní kurz jedné akcie: 8 Kč (osm korun českých), (dále též Nové akcie); celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých); Nové akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem; akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; Jelikož se všichni stávající akcionáři, v souladu s § 490 odst. 2. zákona o obchodních korporacích, před přijetím tohoto rozhodnutí výslovně vzdali svého práva na přednostní právo upsat část Nových akcií Společnosti ke zvýšení základního kapitálu, budou všechny Nové akcie nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti 2 JCP Invest s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24141658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 182445 (dále též Upisovatel), přičemž Představenstvo Společnosti zašle Upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení písemný návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií je stanovena ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen Představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) a končí uplynutím 30 (třicet) dní; tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií doručen. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 17.00 hod., Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jim upsaných akcií ve výši 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých) do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího upsání, na účet č. 2106909852/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 64948242, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3608. zobrazit více skrýt více
  • 12. dubna 2017 : Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64,... Prosek, 190 00, IČO: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny jedno sto tisíc Kč)) o částku 25.000,-- Kč, (slovy: dvacet pět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,125.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto dvacet pět tisíc Kč), který bude splacen peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá 250.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Petru Petráskovi, nar. 7.10.1955, bytem Tělocvičná 2179/12, Jižní předměstí, Plzeň 3. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je 10 dnů, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena určenému zájemci). Navrhovaná výše emisního kursu činí 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny Kč). Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 7,90 Kč. Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000 x(0,10 + 7,90) Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. června 2016 : Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárn Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárn...ami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku 100.000,-- Kč, (slovy: sto tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá milión (1,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry.S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., oobchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Oto Otépka, nar. 8.4.1968, bytem Praha 5, Diamantová 722.Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s.Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy oupsání akcií doručena určenému zájemci).Navrhovaná výše emisního kursu činí 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů Kč).Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 9,90 Kč.Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000 x(0,10 + 9,90) Kč.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 2016 : Pověření valné hromady ke zvýšení základního kapitálu představenstvem: V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje dle § 210 zák. č. 90/201 Pověření valné hromady ke zvýšení základního kapitálu představenstvem: V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje dle § 210 zák. č. 90/201...2 Sb. představenstvo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku maximálně 400.000,-- Kč,(slovy: čtyři sta tisíc Kč),vydáním čtyř miliónů (4,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry.S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi. Emisní kurs akcií se bude splácet peněžitými nebo nepeněžitými vklady, přičemž při upisování akcií nepeněžitými vklady o ocenění případného nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem rozhodne dozorčí rada. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne konání dnešní valné hromady.Po zvýšení základního kapitálu se změní článek 11.1. poslední věta stanov obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, tak, že bude znít takto:Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet čtyři milióny (24,000.000) hlasů. zobrazit více skrýt více
  • 21. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. července 2014 - 16. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 21. července 2014 - 16. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů