2 509 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

18 002 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

282 838 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.12.2012 Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

31.10.2011 - 3.12.2012 Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

24175854

DIČ

od 18.4.2014

CZ24175854

Datum vzniku

31. října 2011

Datová schránka

y676xg4

Historické názvy

31.10.2011 - 31.10.2011

Dorado Investment a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17616

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.2.2013

47 800 000 Kč

Historické jmění

31.10.2011 - 12.2.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 29.4.2014

7416045001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 24. března 2014 : Počet členů správní rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. ledna 2013 - 12. února 2013 : Mgr. Mgr. Jaroslava Fričová, jako jediný akcionář společnosti HEATON Group a.s., při výkonu působnosti valné hromady s c h v a l u j e toto rozhodnutí o zvýšení základního kapit... álu společnosti HEATON Group a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 45.800.000,-- Kč (čtyřicetpětmilionůosmsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 458 (čtyřistapadesátosm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, (dále též jen 'Akcie'). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři tj. Mgr. Jaroslavě F r i č o v é , datum narození 3. srpna 1956, bytem Letkov 146, (dále též jen 'Mgr. Jaroslava Fričová' nebo jen 'určitý zájemce'), která tímto rovněž využije přednostní právo akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti HEATON Group a.s. v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost HEATON Group a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. 100 % peněžitého vkladu je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti HEATON Group a.s. ve výši 45.800.000,-- Kč (čtyřicetpětmilionůosmsettisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky Mgr. Jaroslavy Fričové za společností HEATON Group a.s. ve výši 45.800.000,-- Kč (čtyřicetpětmilionůosmsettisíc korun českých) z titulu úhrady kupní ceny dle smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. listopadu 2012 mezi Mgr. Jaroslavou Fričovou, na straně jedné jako převodcem, a společností HEATON Group a.s., na straně druhé jako nabyvatelem, jejímž předmětem byl převod 995 (devítisetdevadesátipěti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na majitele společnosti HEATON a.s., za kupní cenu ve výši 236.322.450,-- Kč (dvěstětřicetšestmilionůtřistadvacetdvatisícečtyřistapadesát korun českých). 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti HEATON Group a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů