Trendy

4 048 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-36 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

45 504 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.1.2013 V Pražské bráně 74/2, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Historické adresy

3.11.2011 - 21.1.2013 Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 12000

24176869

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

3. listopadu 2011

Datová schránka

nvf62uu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 454

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 21.1.2013

8 670 600 Kč

Historické jmění

3.11.2011 - 21.1.2013

2 970 600 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Beroun

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. ledna 2013 - 21. ledna 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti SPECOLA SE rozhodla takto:1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 2 970 600,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát tisíc šest set ko... run českých), resp. ze stávající výše 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), upsáním nových akcií o částku 5 700 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o částku 225 832,013 EUR (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc osm set třicet dva euro a třináct centů), na částku 8 670 600,- Kč(slovy: osm milionů šest set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), na částku 343 526,149 EUR (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc pět set dvacet šest euro jedno sto čtyřicet devět centů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 8 (slovy:osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). Akcie nejsou kótované. 3. Oba akcionáři Společnosti – pan Ing. Vratislav Randa a pan Ing. Jiří Vavrečka, prohlašují, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. 4. Připouští, aby 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), bylo upsáno s vyloučením přednostního práva předem určenými zájemci: - panem Ing. Vratislavem Randou, narozeným 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28 - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), - panem Ing. Jiřím Vavrečkou, narozeným 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516 - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). 5. Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, IČ 274 04 447, uzavřené dne 11.12.2012 mezi panem Ing. Vratislavem Randou, jako převodcem a společností SPECOLA SE, jako nabyvatelem, která představuje neuhrazenou splatnou část úplaty za převod obchodního podílu. Tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence pohledávky pana Ing. Vratislava Randy za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou auditora paní Ing. Jiřiny Kuncové, osvědčení č. KA ČR 197.Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele – pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), za společností SPECOLA SE, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, ze dne 11.12.2012, proti pohledávce společnosti SPECOLA SE na splacení emisního kursu 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro).Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, IČ 274 04 447, uzavřené dne 11.12.2012 mezi panem Ing. Jiřím Vavrečkou, jako převodcem a společností SPECOLA SE, jako nabyvatelem která představuje neuhrazenou splatnou část úplaty za převod obchodního podílu. Tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence pohledávky pana Ing. Jiřího Vavrečky za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou auditora paní Ing. Jiřiny Kuncové, osvědčení č. KA ČR 197. 6. Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele – pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), za společností SPECOLA SE, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, ze dne 11.12.2012, proti pohledávce společnosti SPECOLA SE na splacení emisního kursu 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro).8. Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím této mimořádné valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877, bude započtena ve výši 2 850 000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých), na splacení emisního kursu 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), upsané předem určeným zájemcem panem Ing. Vratislavem Randou na zvýšení základního kapitálu, e) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, bude započtena ve výši 2 850 000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých), na splacení emisního kursu 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), upsané předem určeným zájemcem panem Ing. Jiřím Vavrečkou na zvýšení základního kapitálu,f) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu,9. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci – panem Ing. Vratislavem Randou a panem Ing. Jiřím Vavrečkou, ve smlouvách o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, které budou uzavřeny v sídle společnosti SPECOLA SE, na adrese Praha 2, Italská 1580/26, mezi předem určenými zájemci, panem Ing. Vratislavem Randou, panem Ing. Jiřím Vavrečkou, a společností SPECOLA SE.10. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třiceti dnů od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do místa jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti SPECOLA SE, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů