Základní údaje

Sídlo

od 3.11.2011 Lysá nad Labem - Litol, Na Brůdku 459, okres Nymburk, PSČ 28922

24176974

DIČ

od 1.12.2011

CZ24176974

Datum vzniku

3. listopadu 2011

Datová schránka

ap864dr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17627

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.1.2013

6 400 000 Kč

Historické jmění

4.9.2012 - 28.1.2013

2 000 000 Kč

3.11.2011 - 4.9.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Lysá nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5081102270 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. října 2012 - 28. ledna 2013 : Valná hromada obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s. se sídlem Lysá nad Labem-Litol, Na Brůdku 459, okres Nymburk, PSČ 289 22, IČO 241 76 974, rozhodla o tom, že zák... ladní kapitál obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974 se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem navýšení základního kapitálu je konsolidace majetkových poměrů obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974 ve vztahu ke zvýšení výrobní kapacity ohledně pěstování a zpracování zeleniny na pozemcích, které jsou též předmětem navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 6,400.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen částečně peněžitým a částečně nepeněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: 22 kusů (slovy: dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas; všechny upisované akcie budou v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; vzhledem k upisování nových akcií též i peněžitými vklady mají stávající akcionáři společnosti přednostní právo na úpis všech upisovaných akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti podle § 204a obchodního zákoníku; S ohledem na ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se akcionáři vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií; místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974, tj. Lysá nad Labem-Litol, Na Brůdku 459, okres Nymburk, PSČ 289 22, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na šedesát dnů a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974, oznámí písemně akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit šedesát dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem; emisní kurs 11 kusů akcií v hodnotě 2,200.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) bude celý splacen do 30 dnů (slovy: třiceti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet u GE Money Bank a.s., číslo 207161397/0600 zřízený na firmu společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974, za účelem splacení emisního kursu akcií; předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti, a to pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původního pozemkového katastru číslo 470/1 a číslo 391 v kat. území Hradištko u Sadské, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví číslo 614 pro obec Hradištko a kat. území Hradištko u Sadské; pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původního pozemkového katastru číslo 114/54 v kat. území Hronětice, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví číslo 180 pro obec Kostomlaty nad Labem a kat. území Hronětice; pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původního pozemkového katastru číslo 335, číslo 971 a číslo 1151/76 v kat. území Semice nad Labem, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví číslo 898 pro obec Semice a kat. území Semice nad Labem; pozemek číslo 377/6 v kat. území Skorkov, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na listu vlastnictví číslo 257 pro obec a kat. území Skorkov; pozemky číslo 158/3, 185, 203/1, 204/2, 433/7, 433/39, 469, 491/23, 491/24, 494/2, 494/13, 494/16, 494/17, 494/44, 500/3, 500/5, 507/4, 515/7, 515/8, 520/1, 535, 536/1, 536/2, 542/25, 542/49, 1260/21, 1260/22 v kat. území Sojovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na listu vlastnictví číslo 664 pro obec a kat. území Sojovice. Uvedené nemovitosti byly oceněny v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění. Představenstvo společnosti, jako statutární orgán rozhodlo dne 25. 6. 2012, že pro ocenění nepeněžitého vkladu pozemků shora uvedených se použije hodnota určená znaleckým posudkem č. 99-518.2012, ze dne 25. 6. 2012, vyhotoveným Jarmilou Kočovou, znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí, jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 12. 2008, čj. Spr 930/2008. Citovaným znaleckým posudkem byly shora uvedené pozemky, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu oceněny částkou 2 320 630,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet tisíc šest set třicet korun českých). Hodnota nemovitostí přesahujících částku 2 200 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých), tedy částka 120 630,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc šest set třicet korun českých) představuje emisní ážio obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974; emisní kurs 11 kusů akcií bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele nepeněžitého vkladu, podle § 60 odst. 1 obch. zák. do 30 dnů (slovy: třiceti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které bude předáno na adrese sídla obchodní společnosti Pěstitel Stratov, majetková a.s., IČO 241 76 974, tj. Lysá nad Labem-Litol, Na Brůdku 459, okres Nymburk, PSČ 289 22, spolu s předáním nemovitostí; pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií z 10 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na 32 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů