Trendy

6 175 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 063 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

141 546 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

11.6.2015 - 1.1.2016 Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
29.11.2011 - 11.6.2015 Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 14800
21.11.2011 - 29.11.2011 Praha 10, Bratislavská 1527/15, PSČ 10200

24183750

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2012 - 1.1.2016

CZ24183750

Datum vzniku

21. listopadu 2011

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

4sm7ea5

Historické názvy

21.11.2011 - 1.1.2016

AREÁL PALACKÉHO SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 477

Právní forma

932 Evropská společnost

Historické jmění

28.5.2012 - 1.1.2016

152 976 000 Kč

28.5.2012 - 28.5.2012

152 976 000 Kč

21.11.2011 - 28.5.2012

2 976 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením ze dne 24.11.2015, který byl schválen všemi společnostmi zúčastněnými na přeměně, došlo k rozštěpení společnosti AREÁL PALACKÉHO... SE, a k přechodu částí jejího jmění na nástupnické společnosti, a sice na: společnost Areál U přehrady, SE (nově JBX Business & Logistic Center SE), se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1047/26, PSČ 110 00, IČO: 241 57 741, a na společnost JABLONEC PROPERTY HOLDINGS a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČO: 044 43 683. Společnost AREÁL PALACKÉHO SE tímto zanikla. zobrazit více skrýt více
  • 11. června 2015 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. května 2012 - 28. května 2012 : Dne 28.3.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že zvyšuje základní kapitál společnosti, a to ... nepeněžitým vkladem takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 150 000 000,00 Kč, tj. jedno sto padesát milionů korun českých upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 152 976 000,00 Kč, tj. jedno sto padesát dva miliony devět set sedmdesát šest tisíc korun českých.V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 150 ks kmenových akcií znějících na majitele. Z uvedeného počtu 150 ks nových akcií je všech 150 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 000,00 Kč, tj. jeden milion korun českých za jednu novou akcii. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi listinnými, s nimiž budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Připouští se upisování nových akcií pouze nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: č.parc. 1021/1, stavba občanského vybavení čp. 3145 se stpč. 3309, budova bez čp/če se stpč. 3311, budova bez čp/če se stpč 3310, zaps. v listu vlastnictví č. 5662 pro obec a k.ú. Jablonec nad Nisou, a nemovitosti dosud nezapsané v katastru nemovitostí, a to: dvě ocelové haly stojící na č.parc. 1021/1, spojovací most stojící na č.parc. 1021/1 propojující budovu čp. 3145 na stpč. 3309 s budovou bez čp/če na stpč. 3310. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce Ivana Hanyše číslo 2497/015/12012 ze dne 10.3.2012, a to částkou 150 000 000,00 Kč, tj. jedno sto padesát milionů korun českých. Soudní znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 6078/2011-6 ze dne 13.12.2011 s právní mocí ze dne 19.12.2011. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 150 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 000,00 Kč, tj. jeden milion korun českých za jednu novou akcii. Všechny nové akcie budou akciemi listinnými, s nimiž budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti na adrese: Na Poříčí 1047/26, Praha 1 ( v sídle společnosti ABLONEX GROUP a.s.), a to každý pracovní den od 9,00 hodin do 17,00 hodin, a to ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu 30 denní lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným stanovami pro svolávání valné hromady na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Upsáním akcií se rozumí zapsání upisovatele do listiny - Seznamu upisovatelů. Uplynutím 30 denní lhůty pro úpis akcií končí tzv. prvé kolo.S využitím přednostního práva lze upsat všech 150 kusů nových akcií s tím, že při upisování připadají na každou jednu dosavadní akcii v nominální hodnotě 29 760,00 Kč jedna a půl akcie nominální hodnoty 1 000 000,00 Kč. Emisní kurs jedné nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1 000 000,00 Kč, tj. jeden milion korun českých za jednu akcii.Upisovat lze pouze nové akcie. Akcionáři mají právo vzdát se svého přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři mohou rovněž své přednostní právo na úpis nových akcií převést na jiného akcionáře. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku (v tzv. druhém kole) vybranému zájemci, popř. zájemcům podle těchto předem stanovených pravidel výběru:a) první kritériem pro výběr zájemce je časová priorita, tj. přednost má zájemce, který nejdříve upíše doposud neupsané akcie z prvého kola,b) druhým kritériem pro výběr zájemce je počet úpisu doposud neupsaných akcií s využitím přednostního práva z prvého kola, tzn. přednost má zájemce o nejvyšší počet akcií,c) zájemce může upsat akcie, stejně jako v tzv. prvém kole, pouze nepeněžitým vkladem v hodnotě emisního kurzu 1 000 000,-Kč za jednu akcii,d) zájemce může být stávající akcionář společnosti,Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obch. zákoníku se stanovuje lhůta pro úpis akcií bez přednostního práva v délce 20 dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem následujícím po ukončení prvého kola, tj. po úpisu akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs takto upisovaných akcií se, stejně jako v tzv. prvém kole, rovná nominální hodnotě akcií.Výběr zájemce/zájemců dle ustanovených pravidel provede představenstvo společnosti. Vybraný zájemce/zájemci upisují akcie formou uzavření Smlouvy o upsání akcií se společností podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem pro uzavření Smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku je Na Poříčí 1047/26, Praha 1 ( v sídle společnosti JABLONEX GROUP a.s.). K upsání - uzavření Smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku, musí dojít ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií vybranému zájemci/zájemcům.Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisní kurs akcií jím upsaných ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů