1 301 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 133 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

30 186 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2011 Praha 10, Horolezecká 922/19, PSČ 10200

24184284

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

23. listopadu 2011

Datová schránka

bvh7gge

Historické názvy

23.11.2011 - 21.3.2012

AGRA Praha a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17667

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2012

30 000 000 Kč

Historické jmění

16.5.2012 - 18.5.2012

30 000 000 Kč

31.1.2012 - 16.5.2012

21 000 000 Kč

8.12.2011 - 31.1.2012

21 000 000 Kč

23.11.2011 - 8.12.2011

21 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. května 2012 - 16. května 2012 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 27.04.2012 o zvýšení základního kapitálu o částku 9,000.000,- Kč (tj. slovy: devět milionů korun českých), z dosavad... ní výše základního kapitálu 21,000.000,- Kč (tj. dvaceti jedna milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 30,000.000,- Kč (tj. slovy: třicet milionů korun českých), a to upsáním nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upsání akcií v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku.Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání dostatečné kapitálové přiměřenosti a finanční stability společnosti s ohledem na předmět podnikání.Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 9 ks (tj. slovy: devíti kusů), ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých), nebudou kótovány a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny.Emisní kurs všech nových akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1,000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých), bez emisního ážio a odpovídá důvodům a účelu zvýšení.Všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem Společnosti s využitím jeho přednostního práva k úpisu. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií s využitím přednostního práva činí úpis neúčinným.Jediný akcionáře upisuje ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Přednostní právo na upsání akcií bude vykonáno v sídle společnosti TRIGA PLAY a.s., na adrese Praha 10, Horolezecká 922/19, a to ve lhůtě do 15-ti (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 9/21 (tj. slovy: devět lomeno dvacet jedna) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionáři počátek běhu této lhůty faxem nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla.Upisovatel je povinen nejpozději do 30-ti (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií splatit 30% (tj. slovy: třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií a 70% (tj. sedmdesát procent) emisního kursu jím upsaných akcií do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený ČSOB, a.s. číslo 248451606/0300. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů