Trendy

6 514 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 215 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

13 609 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.7.2016 V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

24.9.2014 - 26.7.2016 Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
28.11.2011 - 24.9.2014 Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 15000

24186457

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

28. listopadu 2011

Datová schránka

qn37kki

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17689

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.12.2014

5 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.2014 - 16.12.2014

2 000 000 Kč

28.11.2011 - 24.9.2014

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2014 : Valná hromada společnosti Bankerat a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti a to takto:a)Stávající základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč /slovy dva mili Valná hromada společnosti Bankerat a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti a to takto:a)Stávající základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč /slovy dva mili...ony korun českých/ se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč /slovy tři miliony korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 5.000.000,- Kč /slovy pět milionů korun českých/, a to upsáním 150 /jedno sto padesáti/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/.b)Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích.c)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/.e)Schvaluje se, že emisní kurs všech 150 /jedno sto padesáti/ nových akcií v celkové výši 3.000.000,- Kč /slovy tři miliony korun českých/ bude splacen nepeněžitým vkladem, a to vnesením - poskytnutím licence k počítačovému programu - softwarovému systému Bankerat, jehož jsou akcionáři společnosti tj. pan Ing. Roman Kakos a pan Jakub Čehovský ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění /dále jen autorský zákon/ spoluautory a vykonávají k němu společně veškerá osobnostní a majetková práva, kdy na základě jejich dohody o podílu na autorských právech ze dne 17.7.2014 a ve smyslu § 8 autorského zákona je podíl na výnosech z práva autorského k předmětnému počítačovému programu pana Ing. Romana Kakose 70% a Jakuba Čehovského 30%.f)Panu Ing. Romanu Kakosovi bude za jeho shora uvedený a vnesený nepeněžitý vklad vydáno 105 /jedno sto pět/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé akcie 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Panu Jakubu Čehovskému bude za jeho shora uvedený a vnesený nepeněžitý vklad vydáno 45 /čtyřicet pět/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé akcie 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. g)Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionářům vydány, bude akcionářům společností vrácen a to do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h)Cena nepeněžitého vkladu byla učena na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 17.10.2014 pod č. 071-14/2014 znalcem Ing. Pavlem Trčkou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady oceňování podniků, oceňování nehmotného majetku a to částkou 3.036.000,- Kč /slovy tři miliony třicet šest tisíc korun českých/. i)Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu musí být uzavřena nejpozději do deseti pracovních dní od dnešního dne tj. ode dne 25.11.2014.j)Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií nejpozději do 15.12.2014 /slovy patnáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct/ a to tak, že uzavřou se společností licenční smlouvu na shora specifikovaný počítačový program, dále v této lhůtě společnosti předmětný počítačový program zaimplementují a předají k němu veškerou uživatelskou dokumentaci. zobrazit více skrýt více
  • 24. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
posunout dolů