Trendy

208 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

123 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

62 791 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 21.12.2011 Praha 1, Dlouhá /13, PSČ 11000

24193232

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

ws77759

Historické názvy

21.12.2011 - 10.3.2017

AMÁDEUS JIH, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17737

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.2013

62 400 000 Kč

Historické jmění

19.12.2012 - 20.12.2013

2 000 000 Kč

21.12.2011 - 19.12.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. června 2014 - 10. března 2017 : Počet členů správní rady: 1
  • 17. června 2014 - 10. března 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 12. prosince 2013 - 20. prosince 2013 : Jediný akcionář společnosti, společnost AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. (“Jediný akcionář“) rozhodl dne 10.12.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: a) Důvodem z... výšení základního kapitálu je rozšíření zázemí pro výkon předmětu podnikání Společnosti; b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, ze dne 4.12.2013, která byla předložena představenstvem Společnosti; c) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 60.400.000,- Kč (slovy: šedesát milionů čtyři sta tisic korun českých), tedy ze stávající částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou částku 62.400.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů čtyři sta tisic korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových: - 4 (slovy: čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie, a 6 (slovy: šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Všechny akcie budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Emisní ážio je nulové;e) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář - společnost AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, IČ: 282 21 192 (dále jen „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění; f) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně; g) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti AMÁDEUS JIH, a.s. na adrese Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00. h) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou níže uvedené nemovitosti – pozemky: - pozemek parc. č. 857/1 (o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace), dle přiloženého geometrického plánu č. 9519-6/2013 vyhotoveného společností DANKOVIČ geodetická kancelář s.r.o., IČ: 263 71 189, ověřeného Ing. Radimem Dankovičem dne 18.1.2013, č. 29/2013, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město dne 22.1.2013, č. 62/13 (dále jen „Geometrický plán“). Geometrický plán tvoří přílohu tohoto notářského zápisu - pozemek parc. č. 857/4 (o výměře 11 443 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha)- pozemek parc. č. 857/6 (o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha)- pozemek parc. č. 857/7 (o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/8 (o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/9 (o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/10 (o výměře 447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň)- pozemek parc. č. 857/11 (o výměře 504 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/15 (o výměře 2.793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/16 (o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/17 (o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/19 (o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/26 (o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha)- pozemek parc. č. 857/27 (o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha)- pozemek parc. č. 857/30 (o výměře 3 046 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle Geometrického plánu)- pozemek parc. č. 857/32 (o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle Geometrického plánu)- pozemek parc. č. 857/34 (o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/36 (o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/38 (o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/39 (o výměře 354 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle Geometrického plánu)- pozemek parc. č. 857/40 (o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/41 (o výměře 546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha)- pozemek parc. č. 857/43 (o výměře 354 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/45 (o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 857/51 (o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace)- pozemek parc. č. 871/35 (o výměře 938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha),vše v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na listu vlastnictví č. 38616, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím. Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byly v souladu s ust. § 59a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění oceněn obecně uznávaným nezávislým odborníkem Ing. Petrou Jechovou, bydliště Praha 6, Vondroušova 1209, který byl určen statutárním orgánem, a to Odhadem obvyklé ceny nemovitosti ze dne 2.12.2013, číslo ocenění 276/2013/2933, částkou 60.400.000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Všechny akcie budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva;i) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti AMÁDEUS JIH, a.s. na adrese Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů