Trendy

214 625 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 035 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

504 723 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.3.2016 Husova tř. 1847/5, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

12.6.2012 - 9.3.2016 České Budějovice 4, Vrbenská 511/25a, PSČ 37001
19.12.2011 - 12.6.2012 Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

24193992

DIČ

od 15.8.2012

CZ24193992

Datová schránka

rsk759t

Historické názvy

19.12.2011 - 12.6.2012

PXZ Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17747

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.9.2014

73 276 000 Kč

Historické jmění

19.12.2011 - 2.9.2014

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 12.8.2017

2114678871 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 : Valná hromada rozhodla dne 29. 5. 2014 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony Valná hromada rozhodla dne 29. 5. 2014 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony ...korun českých) o částku 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) na celkovou částku 73.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 71.276 (slovy: sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát šest) nových kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nové kmenové akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost Energo Holding, a.s., pan Emir Begovič a společnost CARTHAMUS a.s., se prohlášením na valné hromadě v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali přednostního práva na upisování akcií. Pro odstranění pochybností se výslovně určuje, že se nepřipouští ani upisování akcií na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ohledně akcií, jež zůstanou po využití přednostního práva neupsány. Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích (dále jen Dohoda). Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce po skončení této valné hromady společnosti (lhůta pro upsání akcií), která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada rozhodla ve smyslu § 284 zákona o obchodních korporacích, že rozhodným dnem pro právo na úpis akcií v rámci tohoto zvýšení základního kapitálu a výkon dalších práv s tím souvisejících pro účely uzavření Dohody je den, který byl rozhodný pro účast na této valné hromadě, tj. 22. květen 2014. Emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což bude odpovídat jmenovité hodnotě každé akcie, která činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), což bude odpovídat celkovému souhrnu jmenovitých hodnot akcií, který činí 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Emisní kurs bude zcela splacen peněžitými vklady, a to započtením pohledávek podle bodu ý tohoto rozhodnutí, a proto je bezpředmětné uvádět účet u banky pro splacení emisního kursu. Emisní kurs musí být splacen započtením nejpozději do jednoho měsíce od upsání akcií tím kterým upisovatelem v rámci Dohody. Připouští se splacení emisního kursu započtením pohledávek, které mají akcionáři společnosti - společnost Energo Holding, a.s., společnost CARTHAMUS a.s. a pan Emir Begovič za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu, a to následovně: (a) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči společnosti Energo Holding, a.s. bude započtena pohledávka společnosti Energo Holding, a.s. vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi těmito smluvními stranami a na základě poskytnutí finančních prostředků dle uvedené smlouvy na účet společnosti, přičemž pohledávka bude započtena zcela, tj. v celkové výši 53.529.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých); (b) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči panu Emiru Begovičovi bude započtena pohledávka pana Emira Begoviče vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi těmito smluvními stranami a na základě poskytnutí finančních prostředků dle uvedené smlouvy na účet společnosti, přičemž pohledávka bude započtena zcela, tj. v celkové výši 16.471.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc korun českých); (c) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči společnosti CARTHAMUS a.s. bude započtena pohledávka společnosti CARTHAMUS a.s. vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o poradenství a inženýringu ze dne 30. 6. 2012 týkající se poskytování poradenských služeb v souvislosti s kompletním zabezpečením a koordinací investiční akce Rekonstrukce energobloku Loučovice instalace kombinované výroby elektrické energie a tepla uzavřené mezi těmito smluvními stranami, a to v části pohledávky vzniklé na základě faktury společnosti CARTHAMUS a.s. č. VF140051 ve výši 1.276.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Zbylá část pohledávky vzniklá z této faktury č. VF140051 ve výši 676.577,- Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých) nebude předmětem započtení. Valná hromada společnosti se započtením výše uvedených pohledávek vyslovila souhlas a schválila návrhy písemných smluv o započtení ve znění přílohy č. 3 až 5 zápisu z valné hromady. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou následující: Smlouvy o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. akcionáři společnosti a společností uzavřeny písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouvy o započtení mohou být uzavřeny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od upsání nových akcií v rámci Dohody. Ve smlouvách o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila souhlas valná hromada společnosti. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkami společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 - 9. března 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 2. září 2014 - 9. března 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů