Trendy

23 702 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-2 160 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

12 925 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.6.2014 Tusarova 857/58, Holešovice, 170 00 Praha 7

Historické adresy

1.1.2012 - 5.6.2014 Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 14300

24194018

DIČ

od 16.1.2012

CZ24194018

Datum vzniku

1. ledna 2012

Datová schránka

k2d8hxv

Historické názvy

1.1.2012 - 29.5.2014

Reklamní postprodukce ACE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17746

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2012

3 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 2.9.2014

2064000105 / 2600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 29. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 1. ledna 2012 : Na společnost Reklamní postprodukce ACE a.s., IČ 241 94 018, se sídlem Praha 4, Modřany Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělova Na společnost Reklamní postprodukce ACE a.s., IČ 241 94 018, se sídlem Praha 4, Modřany Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělova...né společnosti ACE a.s., IČ 618 40 441, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, uvedená v projektu rozdělení odštěpením schváleném dne 5. 12. 2011.Další odštěpované části jmění rozdělované společnosti ACE a.s. přešly na nástupnické společnosti:1. Přenosy ACE a.s., IČ 241 93 984, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 177432. Na Kovárně ACE a.s., IČ 241 94 026, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 177443. Televizní a filmová postprodukce ACE a.s., IČ 241 94 000, se sídlem Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 17745 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2013 - 6. září 2013 : Mimořádná valná hromada emitenta Reklamní postprodukce ACE a.s., IČO 24194018, se sídlem Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném... Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17746, přijala dne 27. 6. 2013 v souladu s ust. §183i až 183n ObchZ. následující usnesení:a) Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze Seznamu akcionářů společnosti Reklamní postprodukce ACE a.s., IČO 24194018, se sídlem Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17746, a na základě předložení akcií na mimořádné valné hromadě, že spoluvlastníci:• Jitka Petrovová, nar. 7. 11. 1957, bytem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2075/16, PSČ 169 00, podíl 1691/2535, • Dominika Petrovová, nar. 6. 4. 1992, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535, • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., nar. 23. 2. 1981, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535,jsou ve smyslu ust. § 183i odst. 1 ObchZ osobou, která vlastní ve společnosti Reklamní postprodukce ACE a.s. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,83 % základního kapitálu společnosti Reklamní postprodukce ACE a.s., a s nimiž je spojen 92,83 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Reklamní postprodukce ACE a.s.b) Valná hromada u r č u j e, že spoluvlastníci:• Jitka Petrovová, nar. 7. 11. 1957, bytem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2075/16, PSČ 169 00, podíl 1691/2535, • Dominika Petrovová, nar. 6. 4. 1992, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535, • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., nar. 23. 2. 1981, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535,jsou hlavním akcionářem emitenta - společnosti Reklamní postprodukce ACE a.s., IČO 24194018, se sídlem Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17746, a že tímto splňují podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. ObchZ.c) Valná hromada k o n s t a t u j e, že spoluvlastníci:• Jitka Petrovová, nar. 7. 11. 1957, bytem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2075/16, PSČ 169 00, podíl 1691/2535, • Dominika Petrovová, nar. 6. 4. 1992, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535, • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., nar. 23. 2. 1981, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535,jsou akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů, resp. přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i ObchZ.d) Valná hromada konstatuje, že spoluvlastníci:• Jitka Petrovová, nar. 7. 11. 1957, bytem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2075/16, PSČ 169 00, podíl 1691/2535, • Dominika Petrovová, nar. 6. 4. 1992, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535, • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., nar. 23. 2. 1981, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535,doložili potvrzením obchodníka s cennými papíry, obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předali finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s.e) Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře), přecházejí na spoluvlastníky:• Jitka Petrovová, nar. 7. 11. 1957, bytem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2075/16, PSČ 169 00, podíl 1691/2535,• Dominika Petrovová, nar. 6. 4. 1992, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535,• Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., nar. 23. 2. 1981, bytem Praha 5 - Jinonice, Na Výhonku 190/4, PSČ 158 00, podíl 422/2535, hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i až 183n ObchZ. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.f) Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 2.114,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto čtrnáct korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 334-19/2013 zpracovaným dne 7. 6. 2013 Ing. Rastislavem Machů, znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze dne 24. 11. 2005 Spr. 500/2005 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.g) Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 ObchZ., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., IČO 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů